Wydanie nr: 2 (187) MARZEC 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Realna ekonomia, czyli nasze zmartwienie...

Jeszcze niedawno – co to jest te kilkadziesiąt lat wobec wieczności – mieliśmy do czynienia z realnym socjalizmem i chociaż nie było to ani lekkie, ani przyjemne, jakoś przeżyliśmy. Niestety, jak to bywa, zaraz po tym wpadliśmy z deszczu pod rynnę, czyli w tak zwaną gospodarkę rynkową, w kapitalizm i w konsekwencji w realną ekonomię. Ona jest tak realna, że uciska coraz mocniej zarówno jej realizatorów jak i jej klientów, co rodzi poważne pytanie o to, czy w perspektywie czasu tę realną ekonomię przeżyjemy w miar spokojnie, czy też ona zachowa się jak nadmuchany balon ugodzony szpilką: wielkie bum i koniec zabawy.

czytaj więcej

Trochę Austrii i Wiednia w Poznaniu...

…to rozmowa przeprowadzona przez Dominika Górnego z Konsulem Honorowym Republiki Austrii w Poznaniu - Panią Izabelą Ewą Seidl - Kwiatkowską, Oto poniżej tekst tej rozmowy, zapoczątkowanej pytaniem Dominika Górnego o to, w jaki sposób zostaje się mianowanym na konsula? Izabela Ewa Seidl – Kwiatkowska odpowiedziała: To skomplikowana procedura. Na stanowisko Konsula Honorowego nie można zaaplikować, propozycja jego objęcia  przychodzi do konkretnej osoby. Urząd konsula od czasów Rzymu powierzany jest osobistościom godnym zaufania. W moim przypadku, powołania na konsula nie postrzegam jako sukcesu życiowego ale bardziej jako uznanie mojej dotychczasowej działalności zarówno biznesowej jak i charytatywnej. Jest to zajęcie nobilitujące, wymagające szczególnych predyspozycji i zaangażowania przy pełnieniu tego urzędu, który mieści się w delikatnej sferze, jaką są stosunki międzypaństwowe. Z pewnością wykształcenie ekonomiczno-prawne było bardzo dużym argumentem przy podejmowaniu decyzji przez Republikę Austrii. Ale też czynnikiem decydującym jest fakt, że jest się osobą niezależną finansowo, dobrze rozpoznawaną w regionie oraz niekontrowersyjną czyli neutralną z punktu widzenia poglądów politycznych. To jest bardzo ważne ponieważ instytucja Konsula jest instytucja apolityczną.

czytaj więcej

List Rektora UAM do społeczności akademickiej Uczelni...

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Lesicki w związku z sytuacją zachorowań spowodowanych korona wirusem i być może epidemią koronawirusa zwrócił się specjalnym listem do społeczności akademickiej podległej Mu Uczelni.   - Przez dwanaście lat, w trakcie, których odpowiadam (…) za pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu, nie byliśmy w tak niepokojącej sytuacji, jaką mamy w tych dniach. Chciałbym jednak zapewnić wszystkich, których docierające z wielu stron wiadomości niepokoją czy wręcz przerażają, że jestem z Państwem i stale myślę, jak wszystkim członkom Społeczności Akademickiej zapewnić bezpieczeństwo – napisał w liście do pracowników i studentów rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzej Lesicki.

czytaj więcej

Gmina Stęszew - Perła Wielkopolski...

Stęszew to malowniczo położone miejsce, które zachwyca krajobrazem i zapewnia spokojne życie, ale także daje duże możliwości inwestycyjne. Gmina położona jest 24 kilometry od Poznania i w naturalny sposób łączy tradycję z nowoczesnością. Jej powierzchnia zajmuje 17 522 ha, na których zamieszkuje prawie 15 tys. osób. Należy ona do gmin średniej wielkości w województwie wielkopolskim. Bliskość Poznania oraz korzystne położenie przy drogach: krajowej nr 5- prowadzącej do Wrocławia i nr 32- do Zielonej Góry oraz budowany właśnie odcinek drogi ekspresowej S5, przebiegający przez gminę, a także walory krajobrazowe i infrastrukturalne sprawiają, że jest ona bardzo atrakcyjnym terenem. Swoją urodę zawdzięcza przede wszystkim aż dziewięciu jeziorom oraz lasom, których część objęta jest Wielkopolskim Parkiem Narodowym.

czytaj więcej

Rok 2020 - Rokiem Pamięci o Janie Pawle II...

Środowisko wielkopolskich pozytywistów-organiczników z zadowoleniem i uznaniem powitało sejmowa Uchwałę, ustanowioną głosami 417 posłów, ogłaszającą rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Ta inicjatywa sejmowa nawiązuje do setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – 18 maja 1920 roku i stwierdza, że 18 maja tego roku będziemy obchodzić tę rocznicę  upamiętniając Ojca Świętego Jana Pawła II, "naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu". Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy, ale dla nas, Polaków, Pontyfikat Papieża Polaka ma jeszcze znaczenie odbierane bardzo osobiście. Był bowiem jednym z nas, nauczycielem, przyjacielem, nieugiętym bojownikiem o wolność dla Polski, wielkim wizjonerem Prawdy i Człowieczeństwa. Karol Wojtyła wyniesiony na Stolicę Piotrową jako Papież  Jan Paweł II stał się sumieniem świata, ale Jego nauczanie  było głęboko wrośnięte w dzieje naszego narodu.

czytaj więcej

Marek Woźniak wiceprzewodniczącym PEKR...

Podczas dokonanej w dniach 11-13 lutego w Brukseli sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Głosami polskich członków Komitetu Regionów Marszałkowi powierzono także po raz kolejny funkcję przewodniczącego polskiej delegacji narodowej. Tak więc w nowej kadencji Marek Woźniak zasiądzie również w Prezydium Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak, który zasiada w KR nieprzerwanie od 2006 roku po raz kolejny – w nowej kadencji 2020-2025 - będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Prezydium Komitetu Regionów. Prezydium odpowiada za koordynację prac Komitetu oraz poszczególnych komisji, określa program polityczny tej instytucji oraz czuwa nad jego wdrażaniem. Ponadto, Marszałek Marek Woźniak podczas posiedzenia polskiej delegacji wybrany został ponownie, poprzez aklamację, na jej przewodniczącego. Z jego inicjatywy, od 2008 r. delegacja aktywnie działa na forum Komitetu Regionów, zajmując stanowisko w kwestiach istotnych z punktu widzenia polskich samorządów.

czytaj więcej

Dla przedsiębiorców regulacje w związku z pandemią - COVID-19

Sytuacja w jakiej znalazł się świat, także Polska, związanej z pandemią wirusa COWID-19, nazywanego potocznie korona wirusem, komplikuje działalność także przedsiębiorcom. Regulacje wprowadzone przez władze państwowe, mające na celu wszechstronną ochroną obywateli przed infekcją niebezpiecznym wirusem, są tak rozbudowane, że – szczególnie średni i mali przedsiębiorcy – można się często w nich pogubić, lub niewłaściwie zrozumieć. Poznańska Kancelaria adwokacka VIZA PAPLACZYK wychodząc naprzeciw niepokojom przedsiębiorców przygotowała obszerny materiał wyjaśniający zakres i treść wdrażanych regulacji.

czytaj więcej

Jubileusz prof.dr hab. Ryszarda Słomskiego...

W Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 4 stycznia 2020 roku współpracownicy wraz z władzami rektorskimi UPP, przedstawiciele poznańskiej społeczności akademickiej, uczniowie i przyjaciele uczcili jubileusz 70. rocznicy urodzin i 48-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Ryszarda Słomskiego, kierownika Katedry Biochemii i Biotechnologii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP. Obchody rozpoczęły się od prezentacji sylwetki profesora. Profesor Ryszard Słomski związany jest z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu od 1992 roku, jednocześnie będąc zastępcą dyrektora ds. naukowych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, biegłym sądowym z zakresu genetyki człowieka oraz specjalistą z zakresu genetyki laboratoryjnej. Kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP jest w kraju pionierem badań DNA dla potrzeb diagnostycznych oraz prekursorem upowszechnienia diagnostyki molekularnej. (Na zdjęciu Dostojny Jubilat – prof. dr hab. Ryszard Słomski ).

czytaj więcej

Brexit, Unia Europejska i co dalej...

Od Redakcji: W styczniu 2020 roku honorowy korespondent i członek Rady Programowej naszego portalu EuroPartner -  prof. dr multi Mirosław Matyja został mianowany profesorem na Uniwersytecie Selinus w Bolonii we Wloszech. Gratulujemy! A poniżej publikujemy wywiad radiowy jakiego Kurierowi Polskiemu w Chicago ( USA)  w połowie grudnia 2019 roku udzielił prof. Matyja. Jego rozmówcą był red. Marek Bober. Mimo upływu trzech miesięcy od publikacji tego wywiadu w Kurierze, cała jego treść jest całkowicie aktualna. Red. Marek Bober rozpoczął rozmowę z Profesorem od pytania o sytuację w Wielkiej Brytanii: Panie Profesorze, Partia Konserwatywna odniosła w Wielkiej Brytanii największe zwycięstwo od czasów Margareth Thatcher. W. Brytania raczej na pewno wyjdzie z UE. Jakiej polityki gospodarczej należy się zatem spodziewać? 

czytaj więcej

Sędziowie...

Dawno nie mówiło się o sędziach tyle co teraz. Dla jednych to kasta, dla drugich – ostatni bastion demokracji w Polsce. Sto razy już powtarzałem, że nawet najlepiej funkcjonujący wymiar sprawiedliwości z natury rzeczy produkuje każdego roku ponad milion niezadowolonych. W sprawach cywilnych i gospodarczych, gdzie z definicji połowa musi przegrać (by druga połowa mogła wygrać), wszyscy ci, którzy przegrali, są z reguły niezadowoleni z sądu. W sprawach karnych jeszcze gorzej – niezadowoleni są wszyscy skazani. Uważają, że zostali skazani albo niewinnie, albo za surowo. Podobnie sądzą ich najbliżsi. Pokrzywdzeni też na ogół są niezadowoleni, bo ich zdaniem wyroki skazujące były za łagodne. Tym niezadowoleniem można dowolnie administrować. To jest łatwe. Ale wykorzystywanie tego niezadowolenia, potęgowanie go, co z upodobaniem robią od lat Ministerstwo Sprawiedliwości, politycy PiS i cała machina propagandowa publicznych mediów, jest niszczeniem nie tylko wymiaru sprawiedliwości, ale także autorytetu państwa, obniżaniem i tak niskiej kultury prawnej społeczeństwa. 

czytaj więcej

Bezrobocie niskie, ale niewielu Polaków pracuje...

Jak to jest możliwe? Według danych Eurostatu mamy w Polsce bezrobocie na poziomie 6.9 proc. To zdecydowanie mniej niż średnia unijna, wynosząca 8.9 proc. i przeciętna wartość w strefie euro, wynosząca 10.3 proc. Czy jednak te informacje rzeczywiście oznaczają, że pozostałe kraje Unii mogą nam zazdrościć? Niekoniecznie. Patrząc na ostatnie dane statystyczne z krajowego rynku pracy, może się wydawać, że w Polsce mamy praktycznie pełne zatrudnienie. Stopa bezrobocia mierzona według BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności), stosowana przez GUS i Eurostat spadła od końca 2013 r. aż o trzy punkty procentowe i wynosi obecnie 6.9 proc. To najniższe poziomy od czasu przemian gospodarczych z początku lat 90. Dodatkowo porównując te wartości z innymi gospodarkami Unii Europejskiej, można odnieść wrażenie, że nasz kraj odniósł prawdziwy sukces w kontekście rynku pracy.  

czytaj więcej

Święty Jan Paweł ii - Doktorem Kościoła...

…i współpatronem Europy. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, realizując swą misję i mając św. Jana Pawła II za Patrona, czuje się szczególnie odpowiedzialny za upowszechnianie nauczania, myśli i spuścizny pozostawionej przez tego Wielkiego Polaka, oraz wyraża głęboką nadzieję, że 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II, stanowić będzie doskonałą okazję do uhonorowania św. Patrona naszego Uniwersytetu tytułem Doctor Ecclesiae i ogłoszenia Go współpatronem Europy – czytamy w uchwale Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w sprawie poparcia inicjatywy ogłoszenia św. Jana Pawła II doktorem Kościoła i współpatronem Europy. Uchwała została przyjęta przez aklamację 17 lutego 2020 r. 

czytaj więcej

EU Kids Online 2020 - dzieci Internetu w 19 krajach...

Większość dzieci w 19 krajach europejskich deklaruje używanie smartfonów „codziennie” lub „prawie przez cały czas”. Oznacza to znaczny wzrost zarówno odsetka dzieci korzystających ze smartfona, jak i liczby osób korzystających z Internetu w porównaniu z badaniem EU Kids Online 2010. Ale chociaż czas, który dzieci spędzają codziennie w Internecie prawie się podwoił w niektórych krajach, wielu młodych ludzi nie otrzymuje żadnego wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa w Internecie od rodziców, nauczycieli lub przyjaciół. Dzieci, które mają negatywne doświadczenia w Internecie, najczęściej rozmawiają o tym z rodzicami lub przyjaciółmi. Rzadko informują o tym  nauczycieli lub specjalistów, których zadaniem jest im pomóc. Raport, opublikowany w Dzień Bezpiecznego Internetu, pokazuje również, że czas spędzany online waha się od około dwóch godzin dziennie (Szwajcaria) do trzech i pół godziny (Norwegia). Nowy raport, EU Kids Online 2020: Wyniki ankiety z 19 krajów przedstawia szanse i ryzyka związane z wykorzystaniem Internetu przez dzieci w Europie. Zespoły z sieci EU Kids Online współpracowały od jesieni 2017  do lata 2019 roku. Przeprowadzono w  tym czasie duże badania kwestionariuszowe wśród 25 101 dzieci w 19 krajach europejskich.


czytaj więcej

Bóg, Rodzina, Firma, Hojność...

Rozwój swojej duchowości, wypracowanie trwałego zysku i dzielenie się nim w sposób ideowy i materialny buduje wartość życia osobistego i zawodowego – mówią uczestnicy cyklu konferencji „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”. Każdy z nas będzie mógł dołączyć do ich grupy już 20 i 21 marca br. w Poznaniu. Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem ks. abp. Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego. Organizatorem wydarzenia jest „Talent” – Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Katolickich w Archidiecezji Poznańskiej. Partnerem wydarzenia jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, a patronat medialny objął „EuroPartner – Europejski Magazyn Internetowy”.   

czytaj więcej

Unia Europejska po Brexicie - "Równe warunki działania"...

Parlament Europejski stoi na stanowisku, że po wyjściu Wielkiej Brytani z Unii Europejskiej  należy zachować integralność jednolitego rynku UE i unii celnej. Powinno istnieć „dynamiczne dostosowanie” przepisów UE i Wielkiej Brytanii. UE musi chronić swoje najbardziej wrażliwe sektory. Parlament wzywa do zagwarantowania równych szans poprzez solidne zobowiązania i „dynamiczne dostosowanie” przepisów UE i Wielkiej Brytanii. Parlament Europejski przyjął rezolucję, która stanowi wstępny wkład posłów w zbliżające się negocjacje z rządem brytyjskim w sprawie nowego partnerstwa UE - Wielka Brytania po okresie przejściowym w wyniku Brexitu.  Tekst został przyjęty 543 głosami do 39, przy 69 wstrzymujących się. Parlament chce, aby układ o stowarzyszeniu z Wielką Brytanią był jak najgłębszy, oparty na trzech głównych filarach: partnerstwie gospodarczym, partnerstwie w sprawach zagranicznych i konkretnych kwestiach sektorowych. Jednak państwo nienależące do UE nie może korzystać z tych samych praw, co państwo członkowskie, a integralność jednolitego rynku i unii celnej musi być zawsze zachowana, mówią posłowie.

czytaj więcej

Umowa o Brexicie zatwierdzona...

Zatwierdzenie Umowy o Wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE jest faktem. Głosowanie kwalifikowaną większością głosów w Radzie w celu zakończenia procesu Brexitu odbyło się 31 stycznia 2020 roku. Umowa o Wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE została zatwierdzona przez Parlament Europejski 621 głosami do 49, przy 13 wstrzymujących się od głosu. Podczas debaty z Przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem, chorwacką sekretarz stanu ds. europejskich Nikoliną Brnjac reprezentującą Radę oraz głównym negocjatorem UE Michelem Barnier Parlament podsumował dotychczasowy proces oraz przyszłe wyzwania. Komentując historyczne znaczenie głosowania, większość mówców reprezentujących grupy polityczne podkreślała, że wystąpienie Wielkiej Brytanii nie oznacza końca stosunków z UE oraz, że więzi które wiążą narody Europy są silne i pozostaną na miejscu. Wspominali oni również lekcje płynące z Brexitu, który będzie miał wpływ na przyszlość UE oraz dziękowali brytyjskim posłom za ich wkład. Więlu mówców ostrzegało, że negocjacje w sprawie przyszłych stosunków między UE a Wielką Brytanią będą trudne, zwłaszcza biorąc pod uwagę ramy czasowe określone w Umowie o Wystąpieniu.

czytaj więcej

"Księga Dżungli" w Teatrze Muzycznym w Poznaniu...

Tolerancja, akceptacja i bycie sobą to postawy i uczucia, które są wewnętrznym przywilejem każdego z nas. Nie można się ich wstydzić, aby w dżungli życia odnaleźć swoje miejsce jako jednostka i ważna część grupy: znajomych, przyjaciół lub rodziny – przekonuje „Księga dżungli”, której najnowsza adaptacja spotkała się ze świetnym przyjęciem na deskach Teatru Muzycznego w Poznaniu. 18 stycznia br. oklaskiwaliśmy musical dedykowany zarówno dzieciom jak i dorosłym. Każdy z widzów, niezależnie od własnych poglądów, przekonań, rodowodu i pochodzenia, mógł się poczuć jak prawdziwy bohater – ważny i akceptujący odmienność swoją i innych. Taki też jest motyw musicalu.  

czytaj więcej

Oficyna Poetycka - Dominika Górnego...

Dominik Górny od wczesnych lat młodości zafascynowany poezją, sam dość szybko zaczął próbować swoich sił w tworzeniu poezji. Wkrótce okazało się, że ten młody Wielkopolanin jest posiadaczem interesującego talentu poetyckiego, że przedstawia sobą wyjątkową wrażliwość intelektualną i emocjonalną, a jego próby poetyckie spotkały się z życzliwym przyjęciem, zarówno u innych poetów jak i krytyków literackich. Dominik Górny wydał siedem zbiorków poezji, w tym „Poemat o moim Chopinie”. Zamieścił swoje wiersze w blisko 40 antologiach, w 16 językach. Wielokrotnie nagradzany m.in.: II nagrodą XXIX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.

czytaj więcej

Zły klimat dla buka...

Prestiżowe czasopismo naukowe Nature Plants publikuje wyniki kolejnych badań międzynarodowego zespołu, z udziałem naukowca z Wydziału Biologii UAM, dr Michała Bogdziewicza. Tym razem badacze wykazali wpływ ocieplenia klimatu na zdolności reprodukcyjne buka zwyczajnego. Nie jest on tak pozytywny, jak wydawałoby się na pierwszy rzut oka. - Lata nasienne spełniają dwie funkcje: pomagają nie mogącym się ruszać roślinom „uciekać” przed wrogami, oraz zwiększają proporcje zapylonych kwiatów – wyjaśnia dr Bogdziewicz. – Oba procesy umożliwia zsynchronizowana pomiędzy roślinami międzyroczna zmienność w produkcji nasion. Lata ubogie w nasiona utrzymują populacje konsumentów na niskim poziomie liczebności, by potem wielki opad nasion w roku nasiennym nasycił nieliczne zwierzęta. Jednocześnie, duże i zsynchronizowane kwitnienie wspomaga wymianę pyłku między roślinami – dodaje naukowiec.  

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem