Wydanie nr: 3 (175) CZERWIEC 2018
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Jak nie można po dobroci, to...

Motoryzacja to piękne przedsięwzięcie cywilizacyjne. Dawno temu każdy Indianin miał konia, teraz każdy – no, może nie każdy – Polak ma samochód. Bywa, że „nówkę” z salonu raczej na raty, aniżeli za gotówkę, ale w zasadzie „z drugiej ręki” od Niemca, Holendra, Francuza, rzadziej Włocha. Samochód wyglądający jak prosto z fabryki, w rzeczywiśtości wysłużony „rzęch”, co najmniej dziesięcioletni, a bywa, że i starszy. Najważniejszy, że toto jeździ.  I takich aut mamy dzisiaj nadmiar, tak samo jak niewydarzonych właścicieli – kierowców, którym ich auto myli się z koniem: „Wiśta wio! Od sie, do sie, i prrrr – stój!”. I to jest największy problem.

czytaj więcej

Politechnika Poznańska - uczelnia nowej epoki...

Wywiad z Rektorem Politechniki Poznańskiej, Panem prof. dr. hab. inż. Tomaszem Łodygowskim dla Europejskiego Magazynu Internetowego „Euro_Partner” to wydarzenie inicjujące przez naszą redakcję cyklu takich wywiadów prasowych, z rektorami poznańskich uniwersytetów, mający na celu promowanie poznańskich uczelni, poznańskich naukowców i ich osiągnięć, którymi wzbogacają naukę polską i naukę światową. Jesteśmy przekonani, że rektorzy poznańskich uniwersytetów przyjmą nasze zaproszenia do udzielenia nam wypowiedzi tak, jak uczynił to Rektor Politechniki Poznańskiej.  Oto zapis rozmowy z Panem prof. dr hab. inż. Tomaszem Łodygowskim.

czytaj więcej

30-lecie Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (ICHB PAN) to jedna z czołowych polskich placówek naukowo-badawczych, w której prowadzone są unikatowe, inter-dyscyplinarne badania w obszarze chemii, biologii i informatyki. Korzenie ICHB PAN sięgają roku 1969, kiedy to w Poznaniu utworzony został Zakład Stereochemii Produktów Naturalnych (ZSPN) Instytutu Chemii Organicznej PAN. Jego kierownikiem został prof. Maciej Wiewiórowski.

Początkowo badania nowej jednostki koncentrowały się wokół alkaloidów. Wkrótce jednak – w 1971 r. – prof. Wiewiórowski podjął przełomową dla dalszych losów swojego zespołu decyzję o gruntownej zmianie tematyki badawczej. Postanowił zająć się chemią i biochemią kwasów nu-kleinowych i ich komponentów. Zakład stał się niebawem liczącym się na świecie ośrodkiem badań w tym obszarze. Zalążkiem jego kadry naukowej była grupa uczniów prof. Wiewiórow-skiego, stanowiąca przez lata trzon grona profesorskiego placówki.

czytaj więcej

XX-lat Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Zakładając Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wiedziałem, że ten prekursor pracy organicznej w Wielkopolsce przyniesie nam szczęście. Tak też się stało. Działamy już dwadzieścia lat!” – mówi dr Marian Król, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Słowa te świetnie wpisują się w obchody 20-lecia tej szacownej instytucji - wizytówki pracy organicznej w Wielkopolsce. Ich inauguracja odbyła się 26 maja br. w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

To był czas ciężkiej pracy, pokonywania trudności, ale też czerpania satysfakcji z codziennego upowszechniania idei pracy organicznej. Dostrzegania jej współczesnych mistrzów – przekonują o tym dzieje Towarzystwa.

czytaj więcej

Wyróżnienie prezesa Grupy Kapitałowej „MLEKOVITA”

Nagroda za pracę organiczną to niezwykle ważna nagroda. Cieszy mnie, że moje wysiłki na rzecz umacniania jakości polskich wyrobów z mleka zostały docenione” – powiedział Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej „Mlekovita”. Było to podziękowanie za wyróżnienie Statuetką Honorowego Hipolita wraz z Godności „Lidera Pracy Organicz-nej”. Statuetka została przyznana przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Wyróżnienie wręczył prof. Marian Gorynia, Przewodniczący Kapituły, a dyplom Mariusz Paplaczyk, Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich. (Na zdjęciu prof. dr hab. Marian Gorynia – przewodniczący Kapituły – z lewej, wręcza Statuetkę Honorowego Hipolita Dariuszowi Sapińskiemu – prezesowi Zarządu Grupy Kapitałowej „Mlekovita” )  

czytaj więcej

Ziemia Gołaniecka - otwarta i przyjazna...

Ziemia Gołaniecka położona jest w północno-wschodniej części Wielkopolski, w historycznej krainie zwanej Pałukami, na obszarze polodowcowym, którego przykładem jest Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka,  obejmująca jeziora: Laskownickie, Grylewskie, Bukowieckie, Kobylewskie i Durowskie. Jeziora łączy Struga Gołaniecka, która w okolicach Gołańczy tworzy obszar chronionego krajobrazu. Czyste środowisko, piękne widoki sprzyjają odpoczynkowi. Ziemia Gołaniecka to także ciekawe miejsca związane z historią.

czytaj więcej

Demokracja bezpośrednia w praktyce...

Jest światowym fenomenem i jedną z marek rozpoznawczych Szwajcarii. Mowa o systemie demokracji bezpośredniej, który z powodzeniem jest realizowany dzięki sprawnie rozpisanemu prawu wyborczemu, funkcjonalnej administracji państwowej oraz odpowiedzialnej i dojrzałej postawie samych Szwajcarów. Prof. Mirosław Matyja, korespondent PAFERE – który od wielu lat mieszka w Szwajcarii – na barwnym i aktualnym przykładzie opisał jak to wygląda w praktyce. Szwajcaria ubiega się o przeprowadzenie zimowych igrzysk olimpijskich w 2026 roku w alpejskim kantonie Valais. Od miesięcy toczyła się dyskusja, czy naród ma się wypowiedzieć w tej kwestii w ramach referendum. Czas nagli, bowiem oficjalny termin zgłoszenia kandydatury w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim (MKOl) upływa w styczniu 2019 roku – przypomina prof. Matyja.

czytaj więcej

W małej gminie "duża" gospodarka komunalna...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie, spółka gminy Kleczew,  to dzisiaj firma, która może i powinna być wzorem dla wielu podobnej wielkości gmin w Polsce.  ZGKiM przekształcony z zakładu budżetowego gminy i powołany w roku 2011 już jako rynkowy podmiot gospodarczy- firma, z roku na rok coraz lepiej spełniał swoją nową rolę. Obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Kleczewie, kierowany przez Prezesa Zarządu - mgr inż. Janusza Bertholda, z całą pewnością  osiągnął już zakładane parametry rozwoju i realizacji programowanych zadań.

czytaj więcej

Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?

W kwietniu 2018 roku nakładem wydawnictwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Roz-woju Ekonomicznego (PAFERE) ukazała się książka autorstwa profesora Mirosława Matyi pod tytułem "Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?". Z tej okazji w portalu Polish Express w Londynie, opublikowany został ekskluzywny wywiad prasowy z jej Autorem. Teraz, dzięki uprzejmości Profesora Mirosława Matyi i redakcji Polish Express wywiad ten udostępniamy także odbiorcom Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner. Oto treść tego wywiadu:

czytaj więcej

Witamy w Gminie Komorniki...

Komorniki to jedna z 17 Gmin powiatu poznańskiego, tworzących aglomerację poznańską zamieszkaną przez około milion osób. Od północy graniczy z Poznaniem. Przecinają się tu trasy i drogi krajowe prowadzące do ważnych gospodarczo miast i regionów: droga krajowa nr 5 Poznań-Wrocław i autostrada A2 Warszawa-Berlin. Bogata infrastruktura oraz korzystne tranzytowe usytuowanie Gminy stanowi zachętę dla inwestorów do otwierania tu swoich firm i oddziałów. Do tej pory doceniło to spore grono przedsiębiorstw wybierając Komorniki na lokalizację swoich inwestycji. Wiele z nich to duże, renomowane spółki zagraniczne i krajowe, głównie firmy logistyczne, magazynowe, handlowe i motoryzacyjne. (Na zdjęciu: Nowoczesny węzeł komunikacyjny w Komornikach umożliwiający komunikację Gminy z całą siecią dróg i autostrad w Polsce i w Europie ).

czytaj więcej

Prawda i mity o gospodarce PRL i III RP...

W roku 100-lecia odzyskania niepodległości są formułowane tezy propagandowe o sukcesach 20-lecia międzywojennego, zapaści PRL, niewykorzystanych szansach III RP i sukcesach odnoszonych po 2015 r. Warto w tym kontekście zastanowić się nad efektywnością gospodarki. Czy po 1989 r. nastąpił przełom w efektywności polskich przedsiębiorstw? Sprawność gospodarki ocenia się często przez wyniki przedsiębiorstw. Dominuje pogląd, że nieefektywne przedsiębiorstwa PRL zostały zastąpione w III RP przez przedsiębiorstwa efektywne. Wyniki finansowe wprawdzie to potwierdzają, ale sprawa nie jest taka prosta. Warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych w różnych okresach i systemach gospodarczych są bowiem nieporównywalne. Warto wskazać najważniejsze róż-nice między gospodarką PRL a III RR Przeprowadzenie rzetelnej analizy wymaga uwzględnienia przynajmniej kilku podstawowych faktów.

czytaj więcej

Nowe złoża gazu ziemnego pod Rzeszowem...

PGNiG SA wydobywa gaz ziemny na Podkarpaciu od ponad 60 lat, ale wciąż odkrywamy tu nowe złoża surowca. To między innymi zasługa niedawno opracowanej metody poszukiwań, która pozwala z dużą trafnością wyznaczać miejsca wykonywania odwiertów – wyjaśnił Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA. – Liczymy, że nowe odwierty pozwolą nam zwiększyć wydobycie gazu na południu Polski. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA uzyskało przemysłowe przypływy gazu z odwiertu Królewska Góra-1K zlokalizowanego w miejscowości Budy Głogowskie (powiat rzeszowski). Spółka szacuje, że wydobycie z nowego złoża może wynieść ok. 20 mln m3 wysokometanowego gazu rocznie.

czytaj więcej

IV Międzynarodowym Spotkaniu Rektorów w Salamance...

Ponad 600 rektorów i nauczycieli akademickich z 26 krajów całego świata, polityków, przedsiębiorców oraz przedstawicieli międzynarodowych instytucji weźmie udział w IV Międzynarodowym Spotkaniu Rektorów „Universia” , które odbyło się w dniach 21-22 maja br. w hiszpańskiej Salamance. Podczas dyskusji panelowych poruszone były trzy główne tematy: Nauczanie i uczenie się w świecie cyfrowym; Badania naukowe: paradygmat pod nadzorem?; Wkład uczelni wyższych w rozwój społeczny. W tych dniach Uniwersytet w Salamance  świętował 800-lecie swojego istnienia pod hasłem Uniwersytet, Społeczeństwo i Przyszłość.

czytaj więcej

Kącik poetycki Dominika Górnego...

Dominik Górny od wczesnych lat młodości zafascynowany sztuką poetycką, sam dość szybko zaczął próbować swoich sił w tworzeniu poezji. Wkrótce okazało się, że ten młody Wielkopolanin jest posiadaczem interesującego talentu poetyckiego, że przedstawia sobą wyjątkową wrażliwość intelektualną i emocjonalną, a jego próby poetyckie spotkały się z życzliwym przyjęciem zarówno u innych poetów jak i kompetentnych krytyków literackich. Dominik Górny wydał siedem książek poetyckich, w tym „Poemat o moim Chopinie”. Zamieścił swoje wiersze w blisko 40 antologiach, w 16 językach. Był wielokrotnie nagradzany m.in.: II nagrodą XXIX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.

czytaj więcej

Kto jest prezydentem Szwajcarii?

Dlaczego ludzie nie wiedzą, kto jest prezydentem Szwajcarii? Już na początku trzeba zaznaczyć, ze to pytanie jest błędnie sformułowane, bowiem w Szwajcarii nie ma prezydenta istnieje natomiast funkcja prezydenta federalnego, a to subtelna różnica. Powszechnie twierdzi się, ze to naród sprawuje rządy w republice alpejskiej, a politycy wcielają w życie decyzje narodu. To brzmi jak w słabej bajce dla dzieci w wieku przedszkolnym. Czytałem nawet, że w Szwajcarii nie ma polityków tylko urzędnicy, których zadaniem jest „wykonywanie woli społeczeństwa”. Ładnie to brzmi, ale to naiwne sformułowanie jest zupełnie nierealne.

Na świecie nie ma państwa bez polityków – inaczej nie byłoby państwa. Politycy różnią się za-kresem ich władczych kompetencji – zależy to miedzy innymi od rodzaju systemu politycznego. Dopowiem nie bez odrobiny złośliwości, ze różnią się wielkością uzyskanego zysku – tego wymiernego (dobra materialne) i tego niewymiernego (zasięg władzy). Ale kto rządzi tak naprawdę w Szwajcarii?

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem