Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Dzisiaj, jutro i pojutrze...

Nikt już nie wątpi w to, że codzienna sytuacja życiowa znakomitej większości obywateli z dnia na dzień staje się coraz bardziej trudna, a najbliższa przyszłość nie rysuje się w wesołych barwach. Wysoka i – niestety – rosnąca dwucyfrowa inflacja, „pożerająca” zawartość portfeli i portmonetek wcale nie sygnalizuje, że może przyhamować. Przeciwnie – co do tego niezależni jeszcze ekonomiści prognozują, że jest to dopiero  początek prawdziwego dramatu, kryzysu już nie tylko uderzającego w Kowalskich, Malinowskich i Zielińskich, ale w całą gospodarkę i – spójrzmy prawdzie w oczy – naszego państwa. Beztroskie działania „trzymających władzę” polityków, szastających na prawo i lewo finansami państwa, dla których ekonomia i tak zwany zdrowy rozsądek nie mają już żadnego znaczenia, narastanie dramatycznego kryzysu tylko przyspiesza. Miliardy złotych, dolarów, pogłębianie deficytu, nie mają znaczenia. Miliardy złotych wydawane na czołgi, „płoty” odgradzające Polskę  od nie zagrażających nam  sąsiadów, z którymi nie jesteśmy w stanie wojny, na lokowanie w Polsce milionów uchodźców z Ukrainy – kraju będącego w stanie wojny przecież nie z nami – to pojęcia abstrakcyjne.

czytaj więcej

Prof. Jean - Marie Lehn - Doctor Honoris Causa UAM...

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, prof. Jean-Marie Lehn, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczystość odbyła się 20 czerwca w Auli Lubrańskiego Collegium Minus.  Prof. Jean-Marie Lehn to naukowiec o światowej renomie, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 1987 roku, wykładowca prestiżowego Collège de France. Tematyka jego badań obejmuje zakres od chemii teoretycznej, poprzez chemię supramolekularną, do chemii stosowanej i materiałowej. Jak napisali w uchwale w sprawie nadania tytułu członkowie Senatu UAM, prof. Jean-Marie Lehn jest jednym z najwybitniejszych uczonych naszych czasów, „wskazującym nowe kierunki ludzkiej myśli”. (Na foto: prof. Jean-Marie Lehn – Doctor Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ).

czytaj więcej

Pęknięta solidarność na rzecz pokoju...

Pokój jest jednym z podstawowych praw człowieka. Tymcza¬sem media, zwłasz¬cza elektroniczne, donoszą coraz więcej informa¬cji o brutalności wojsk rosyj¬skich w Ukrainie. Potwierdze¬niem tego są nocne bombar¬dowania miast, strzelanie do ludności cywilnej, grabie¬że mienia ukraińskiego na skalę masową. Skrajnym wy¬razem pustyni aksjologicznej, jaka panuje w szeregach armii agresora, jest wykorzystywa¬nie social mediów do prze¬chwalania się żołnierzy ro¬syjskich barbarzyńskimi czynami. Taki medialny obraz wojny toczącej się tuż za polską granicą od ponad dwóch miesięcy rodzi szereg wątpliwości co do solidarności i działań podej¬mowanych przez społecz¬ność międzynarodową w celu wygaszenia tego konflik¬tu. Wątpliwości te dotyczą działań wielu instytucji mię¬dzynarodowych, skuteczno¬ści prawa międzynarodowe¬go, efektywności sankcji po¬litycznych i gospodarczych, jakie zostały nałożone na Rosję, oraz jakości solidarno¬ści państw w tej trudnej sytu¬acji nie tylko dla Ukrainy, ale też dla Europy i świata. .( Na zdjęciach Autorzy artykułu. Od lewej prof. dr hab. Marian Gorynia oraz prof. Bronisław Sitek. Foto – Archiwum.)

czytaj więcej

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka - otwarte...

„To najważniejsza inwestycja w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego” - powiedział 1 czerwca 2022 r. - w Dniu Dziecka - gospodarz spotkania Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, symbolicznie inaugurując działalność nowego szpitala pediatrycznego dla Wielkopolski. Lecznica zlokalizowana jest w stolicy regionu, przy ul. Wrzoska 1, pomiędzy Szpitalami Wojewódzkim a MSWiA. Spotkaniu towarzyszył specjalny program z okazji Dnia Dziecka. Mali pacjenci, którym przyszło spędzić ten szczególny dzień w nowym szpitalu otrzymali upominki, a dla tych, którzy w tym czasie mogli opuścić łóżka, przygotowano też występy artystyczne oraz gry i zabawy. ( Na zdjęciu budynki nowego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu, które właśnie zostało oddane do użytku małym pacjentom regionu wielkopolskiego ).  

czytaj więcej

"Wędrując z Aniołami" - już na półkach księgarskich...

Na półkach księgarskich ukazał się wreszcie długo, oczekiwany kolejny tomik poezji Leona Zdzisława Pokorskiego – zakonnika-poety, Franciszkanina, który zaprasza nas na towarzyszenie mu w jego „Wędrówce z Aniołami” – taki bowiem tytuł: „Wędrując z Aniołami” ma ta niewielka, ale pieczołowicie wydana przez krakowskie prestiżowe wydawnictwo „Petrus” książeczka wypełniona wierszami, z których każdy jest kolejnym zapisem chrześcijańskiej pięknej miłości bliźniego, jaką Autor odnalazł w sobie i teraz dzieli się nią z nami. Na 120 stronach tego tomiku wierszy, Ojciec Leon OFM podarowuje nam bez mała 100 wierszy, z których każdy pozostawia w czytelniku trwały ślad, ponieważ każdy odkryje gdzieś, w treści tego wiersza koloryt Nieba, uśmiech Aniołów, serdeczne, ciepłe słowa Wędrowca, a co najważniejsze – odkryje coś, co sam nosi we własnym sercu: tęsknotę, pragnienie, radość i smutek, zadumę i nadzieję. Uwierzy Wędrowcowi i Jego Aniołom.

czytaj więcej

Przegląd prasy: "Wojny zbożowe"/ fragmenty...

„Prawie 25 mln ton zboża utknęło obecnie w Ukrainie i nie może opuścić kraju z powodu blokady portów morskich i problemów infrastrukturalnych”, twierdzi Josef Schmidhuber, cytowany przez magazyn „Fortune” ekonomista Organizacji Narodów Zjednoczonych Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Od początku konfliktu ostrzegają również inni eksperci. Już na początku marca główne ukraińskie porty na Morzu Czarnym – Odessa, Mariupol i Berdiańsk – zostały zablokowane przez marynarki wojenne Rosji i Ukrainy. W czasach pokoju eksportowano tą drogą 75% miejscowej pszenicy do krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. (Fotomontaż: Internet )

czytaj więcej

Wielki powrót "Strasznego Dworu"...

Trzy wieczory, dziesiątki artystów, setki osób wśród publiczności i jeszcze więcej podziwu na temat nowej inscenizacji „Strasznego Dworu” Stanisława Moniuszki, która zaistniała od 25 do 27 maja br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Przypomnijmy, gmach Teatru Wielkiego w Poznaniu jest remontowany. To jednak nie przeszkadza w działalności tej teatralnej wizytówki Poznania i Wielkopolski. Rzekłbym pomaga – umożliwia realizację pomysłów, które z konieczności wprowadzają do kanonu inscenizacji, coś nowego od strony technicznej i nowatorskiego z perspektywy artystycznej. Udowodnił to wspomniany „Straszny Dwór”, który zapewniam – nie był „straszny”…

czytaj więcej

Flaki szlacheckie...

Studenci to narodek bardzo podatny na snobizmy, często całkiem niespodziewane. Chwytanie i przyswajanie sobie wzorów amerykańskich, zwłaszcza afroamerykańskich, nie ma w sobie nic dziwnego, należy do prawie obowiązującej formy uspołecznienia. Piszę „prawie”, bo ta forma pozostawia spory margines na wolny wybór. Poza tym amerykanizm jako obyczaj i kultura nie rozchodzi się drogą snobizmu, lecz na inne sposoby i wskutek innych podniet, silniejszych od snobizmu. Koledzy z uniwersytetu mówią mi, że wśród swoich studentów zauważyli snobizm, w którym można dopatrzyć się antyamerykanizmu, chociaż pojawił się nie z takiego impulsu. Nie można powiedzieć, że się krzewi, ale daje o sobie mocno znać w środowiskach i kółkach towarzyskich mocno prawicowych, gdzie poszukuje się wzorów – że tak powiem – uszlachetnionych, ale nie oderwanych od życia.   

czytaj więcej

O. Leon Zdzisław Pokorski OFM - "Chodząc po ziemi"(3)....

Talent poetycki, odczytywanie otaczającej nas rzeczywistości nie tylko przez sygnały codzienności, ale także przez przyrodzoną wrażliwość, delikatność i wyczulenie intelektualne korespondujące z pewną formą mistycyzmu jest wielkim, ale i niezmiernie rzadkim darem Ziemian. Jak napominał żartem święty Tomasz z Akwinu, Pan Bóg nie każdego obdarza takim darem, obdarza tylko wybranych.Wśród nich znalazł się młody chłopiec, urodzony w Wałbrzychu, Leon Zdzisław Pokorski, który już w bardzo młodym wieku odczuł, odkrył w sobie powołanie do poświęcenia swego życia udzielaniu pomocy ludziom cierpiącym, potrzebującym wsparcia, poszukującym zrozumienia. To powołanie zaprowadziło młodego człowieka do zakonu Franciszkanów, odziało Go w habit zakonny i otworzyło przed Nim możliwości Posługi oczekującym Słowa...

czytaj więcej

Globalne łańcuchy wartości, a pandemia i wojna...

Trzecia dekada XXI wieku zapisuje się w historii jako dekada co najmniej dwóch poważnych kryzysów gospodarczych, które dotykają zarówno gospodarki światowej, jak i gospodarek narodowych poszczególnych państw, a także branż, sektorów i wreszcie poszczególnych przedsiębiorstw. Chodzi o kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 oraz o kryzys ekonomiczny spowodowany przez zbrojną agresję Rosji na Ukrainę. Wielość aspektów i złożoność obu kryzysów sprawiają, że w krótkim tekście publicystycznym można zaprezentować w znacznym uproszczeniu tylko wybrane zagadnienia. Nie ulega wątpliwości, że oba kryzysy mają zupełnie odmienne przyczyny, radykalnie inne przejawy, różnią się zasięgiem geograficznym i czasowym, skłaniają do zastosowania specyficznych środków interwencji państw i organizacji międzynarodowych itp.

czytaj więcej

Ukraina: tańszy roaming i połączenia międzynarodowe...

Operatorzy telekomunikacyjni z siedzibą w UE i w Ukrainie podpisali wspólne oświadczenie w sprawie skoordynowania wysiłków na rzecz zabezpieczenia i stabilizacji przystępnego cenowo roamingu i połączeń międzynarodowych między UE a Ukrainą. Komisja i Parlament Europejski pomogły w wypracowaniu tego wspólnego oświadczenia i z zadowoleniem przyjęły jego podpisanie przez 27 operatorów w UE i w Ukrainie (więcej operatorów ma dołączyć wkrótce), w tym przez kilka ogólnounijnych grup, oraz przez stowarzyszenie reprezentujące kilku wirtualnych operatorów sieci komórkowej (MVNO Europe). Po szeregu dotychczasowych spontanicznych dobrowolnych inicjatyw wspólne oświadczenie ma na celu ustanowienie bardziej stabilnych ram, aby pomóc ukraińskim uchodźcom rozproszonym po całej Europie w utrzymaniu kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, którzy pozostali w kraju.

czytaj więcej

ORLEN Południe zainwestuje w biopaliwa nowej generacji...

W Grupie ORLEN powstanie kompleks instalacji do produkcji bioetanolu nowej generacji ze słomy zbóż. Ekologiczna inwestycja zostanie zrealizowana w zakładzie w Jedliczu, należącym do spółki ORLEN Południe i będzie pierwszą tego typu w Polsce, a drugą w Europie. Jej wydajność wyniesie 25 tys. ton bioetanolu rocznie. Zastosowanie nowoczesnego bioproduktu w transporcie, jako dodatku do benzyny, przyczyni się do spełnienia przez koncern Narodowego Celu Wskaźnikowego. Będzie także kolejnym ważnym krokiem do osiągnięcia przez PKN ORLEN neutralności emisyjnej do 2050 roku. Inwestycja, której wartość wyniesie ok. 1,12 mld zł, zostanie ukończona w czwartym kwartale 2024 roku. (Na zdjęciu Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN)   

czytaj więcej

Nowe zadania dla Wojsk ObronyTerytorialnej...

Już weszły w życie zapisy ustawy o obronie ojczyzny. Ustawa wnosi wiele zmian, jedną z najważniejszych jest powierzenie WOT niemilitarnej części zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Z dniem wejścia w życie  ustawy Dowódca WOT zostanie Szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, natomiast dowódcy Brygad OT zastąpią w opisywanym zakresie dotychczasowych szefów WSzW i staną się prawą ręką wojewodów w koordynacji i realizacji wsparcia jakiego może udzielić wojsko. „Przyjęcie ustawy o obronie Ojczyzny jest bardzo ważnym wydarzeniem, ale w gruncie rzeczy jest dopiero początkiem procesu wzmacniania polskich sił zbrojnych. Ustawa stanowi bardzo ważny fundament do dalszego rozwoju” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas inauguracji konferencji poświęconej ustawie o obronie Ojczyzny.   

czytaj więcej

Enter Enea Festival - Możdżer, Moniuszko i Teatr Wielki...

„Wędruję po polskich ziemiach, jestem natchniony duchem polskich pieśni ludowych i z nich mimo woli przelewam natchnienie do wszystkich moich dzieł” – słowa te, wypowiedziane niegdyś przez Stanisława Moniuszkę, patrona Gmachu pod Pegazem Poznaniu, idealnie wpisują się w historię Enter Enea Festival. Udowodniło to prawykonanie utworu skomponowanego na zamówienie Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Wydarzenie odbyło się 14  czerwca br. Dodać należy, że każdy dzień festiwalu był nie tylko uwerturą fantastyczną ale fantastycznym jazzem w różnych jego barwach i tonach. „Wędrówka” – tak, bo festiwal wybrzmiewa już od dwunastu edycji. Jest to wędrówka po ziemiach polskich, ale i ojczystych dla innych narodowości, które swój azyl odnajdują w jazzie, również tym, który jest „natchniony duchem polskich pieśni ludowych”. W przypadku Enter Enea Festival to duch uniwersalny o konkretnych korzeniach lecz nasycony szacunkiem do różnorodności poglądów oraz idei przemienionych w kompozycje prezentowane w ramach festiwalu.

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem