Wydanie nr: 7 (185) GRUDZIEŃ 2019
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Z myślą o roku 2020 i nie tylko...

Kiedy oddajemy do rąk naszych Czytelników ostatnie w roku 2019 wydanie Magazynu EuroPartner, do Nowego Roku 2020 pozostało tylko 31 dni. Nic więc dziwnego, że z większą uwagą spoglądamy w przyszłość, aniżeli oglądając  się poza siebie. To, co było, stało się i nic tego już nie zmieni. Mieliśmy, jak wiadomo rok wyborczy, więc siły polityczne zajmowały się tylko tym, aby wygrywać kolejne wybory – do Parlamentu Europejskiego i w listopadzie do Parlamentu krajowego, więc przeżywaliśmy festiwal obietnic, obietnic tak szczodrych, że aż podejrzanych. Polska w tych obietnicach jawiła się jako kraina wielkiej szczęśliwości  w myśl zasady „dajcie nam władzę, a my was urządzimy”. Rządząca partia okazywał się tak szczodra, że nawet najwięksi populiści drętwieli z przerażenia; budżet jawił się rozciągliwy jak guma do majtek, a pan premier Mateusz Morawiecki tak czarował potencjalny elektorat, że powinien przejść do historii jako geniusz propagandy.

czytaj więcej

List Pasterski Metropolity Poznańskiego na Adwent R.P. 2019

Umiłowani Bracia i Siostry, Drodzy Archidiecezjanie!

Po raz kolejny w naszym życiu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, w którym przeżywamy tajemnicę Odkupienia, począwszy od zapowiedzi przyjścia Jezusa aż po wydarzenia paschalne. Adwent jest pierwszym etapem tej drogi. Obecny rok liturgiczny rozpoczyna realizację trzyletniego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce. Po chrzcie i bierzmowaniu idziemy ku Eucharystii, rozważając sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Eucharystia daje życie – to temat trzyletniej pracy pastoralnej. Pierwszy rok będzie poświęcony rozmyślaniu nad wielką tajemnicą wiary, by głębiej wniknąć w istotę Eucharystii, odkrywając działanie Boga, które jest zawsze uprzedzające wobec naszej ludzkiej aktywności. Chcemy w tym roku z większą wiarą napełniać się tym Darem, jaki zostawił nam Chrystus. Pragniemy rozeznawać, co człowiek winien uczynić, by obecność i działanie Jezusa w Eucharystii były w naszym życiu owocne. Chcemy więc przychodzić do Jezusa i uczestniczyć w Eucharystii, budować z Nim osobistą relację, być do Mszy św. dobrze przygotowanym, by aktywnie w Niej uczestniczyć i z wiarą karmić się słowem Bożym oraz Ciałem i Krwią Zbawiciela.

czytaj więcej

Fundusze europejskie dla Wielkopolski...

Środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej to szansa dla  regionu wielkopolskiego na szybszy rozwój, poprawę jakości życia i rozwój zawodowy mieszkańców. To tylko kilka przy-kładów korzyści jakie możemy osiągnąć stając się beneficjentem jednego z programów unijnych prowadzonych przez Województwo Wielkopolskie. Wiele instytucji, przedsiębiorców prywat-nych i indywidualnych odbiorców przekonało się osobiście, że gdyby nie wsparcie finansowe oraz know-how pochodzące z Unii Europejskiej osiągnięcie zamierzonych celów byłoby trudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe. Ich sukces jest szansą dla nas wszystkich. Dzięki ich zapałowi i ambicji oraz innowacyjnym rozwiązaniom nasz region zyskuje ciekawe, technologicznie zaawansowane przedsięwzięcia a mieszkańcy nowe miejsca pracy. Wszystko to składa się na budowę kreatywnego i dynamicznie rozwijającego się regionu.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z informacji jakie można znaleźć na podstronach tej zakład-ki. Staraliśmy się zebrać w jednym miejscu krótkie informacje wraz z przydatnymi linkami do głównych projeków unijnych prowadzonych przez Województwo Wielkopolskie.

czytaj więcej

O nowy model społeczno - gospodarczy w Unii Europejskiej?...

27 września 2019 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020, połączona z Jubileuszem 25 lat istnienia tej Uczelni. Podczas uroczystości, tradycyjny wykład inauguracyjny wygłosił  przybyły do Poznania na zaproszenie IM Rektora WSB – prof. dr hab. Józefa Orczyka Dyrektor Generalny i Stały Przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego przy Instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli - Mikołaj Marek Dowgielewicz. Dzięki uprzejmości  Pana Dowgielewicza i JM Rektora Wyższej Szkoły Bankowej - prof. dr hab. Józefa Orczyka, mamy okazję ten interesujący wykład udostępnić naszym Czytelnikom na stronach portalu „Eu-roPartner”. Oto ten tekst: 

Magnificencjo Panie Rektorze,
Szanowni Państwo,


Bardzo dziękuję za zaszczytne zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje w związku z jubileuszem 25-lecia Pań¬stwa Uczelni. Wyższa Szkoła Bankowa może być dumna z tysięcy swych absolwen¬tów, ze swej świetnej reputacji i osiągnięć w adaptacji do wyzwań współczesnego rynku pracy. Często przywołuje się rzekome chińskie przekleństwo: obyś żył w ciekawych czasach. Historia tego powiedzenia jest jak typowy współczesny fake news, tak powszechny w świecie polityki i mediów. To powiedzenie powstało bowiem w Sta¬nach Zjednoczonych w latach 30. XX wieku i nie ma nic wspólnego z Chinami.

czytaj więcej

Pędzlem i piórem - Dedykacja dla Pokoju...

„Dedykacja dla Pokoju” – to pozycja na rynku wydawniczym w Polsce, która nie przejdzie bez echa a ponadto zostanie na pewno zauważona przez politologów, historyków czy po prostu znawców sztuki malarskiej i literackiej. Trzech artystów: Danuta Król, Dominik Górny, Ireneusz V. Polanowski. 14 obrazów i wierszy. Publikacja stworzona na okoliczność 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Dodajmy, nad uroczystościami patronat objęli: ks. Abp. Stanisław Gądecki, Starosta Poznański, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Rektor UAM w Poznaniu.  Patronat medialny nad wydawnictwem objął portal  „EuroPartner” - Europejski Magazyn Internetowy”.

czytaj więcej

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019...

Prof. Andrzej Wiśniewski z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019, która jest uznawana za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Prof. Andrzej Wiśniewski otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za opracowanie koncepcji inferencyjnej logiki pytań. Rozwiązania zaproponowane przez prof. Wiśniewskiego mogą znaleźć zastosowanie m.in. w uczeniu maszynowym, rozwijaniu sztucznej inteligencji, ulepszaniu internetowych wyszukiwarek czy skutecznej analizie baz danych.

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest przyznawana za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce zna-czące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł. Nagroda FNP jest przyznawana w czterech obszarach nauki. Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest nagrodą indywidualną, przyznawaną w drodze konkursu w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych. Kandyda-tów do tego wyróżnienia zgłaszają wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Za-rząd i Radę Fundacji. Rada FNP pełni rolę Kapituły konkursu i dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych ekspertów i recenzentów – głównie z zagranicy - oceniających dorobek kandydatów.

czytaj więcej

Uczelnie światowe sięgają po polskiego naukowca...

Profesor Mirosław Matyja, polski naukowiec – ekonomista, politolog i historyk, stale mieszkający w Szwajcarii, dzięki swojej pracy naukowej i podjęciu niezwykle ważnej współcześnie tematyki ustrojów politycznych, główne demokracji, która jak powszechnie wiadomo przechodzi głęboki kryzys niemal we wszystkich współczesnych państwach, kryzys wywołany generalnie globalnym zmianami kulturowymi w społeczeństwach, w elitach politycznych – ten polski naukowiec stał się ikoną nowoczesnej politologii, wykładowcą i myślicielem, o którego zabiegają światowe uczelnie.    .

czytaj więcej

Rozpoczynamy nowe stulecie - wczoraj i dziś...

Wywiad prasowy z Prorektorem Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Janem Żurkiem jaki ukazał się na łamach czasopisma „Merkuriusz Polska”, dzięki uprzejmości tej redakcji możemy udostępnić teraz także Czytelnikom EuroPartnera. Oto ten tekst zapoczątkowany pytaniem redakcji Merkuriusza… Po stu latach działalności Politechnika Poznańska przejdzie do historii dzięki...  

czytaj więcej

Dr Wanda Błeńska - świecka misjonarka błogosławioną?...

Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki wydał edykt w sprawie procesu beatyfikacyjnego dr Wandy Błeńskiej – świeckiej misjonarki, która swoje życie poświęciła trędowatym. Edykt Metropolity Poznańskiego głęboko wzruszył środowisko wielkopolskich pozytywistów zgromadzonych w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego, ponieważ do Wanda Błeńska była Laureatką Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2003, Osobistością szczególnie docenioną i honorowaną przez nasze środowisko. Uważamy, że dr Wanda Błeńska, podobnie jak drugi Laureat Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2002 – Ojciec Marian Żelazek, którego proces beatyfikacyjny właśnie rusza, to wspaniałe, niezwykłe postacie jakie wydał polski naród dla chwały człowieczeństwa ukształtowanego na fundamencie chrześcijaństwa.

czytaj więcej

Proces beatyfikacyjny Ojca Mariana Żelazka SVD...

W niedzielę 8 grudnia o godz. 10.30 w parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Chludowie pod Poznaniem  odbędzie się powołanie i pierwsza sesja Trybunału Rogatoryjnego procesu beatyfikacyjnego pochodzącego z Poznania misjonarza werbisty Sługi Bożego Ojca Mariana Żelazka SVD. Uroczystości będzie przewodniczył ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Ojciec Marian Żelazek. Laureat Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2002, nasz wielki przyjaciel, który był dla naszego środowiska niezwykłym wzorcem chrześcijańskiego miłosierdzia i poświęcenia, zawsze wzruszał nas swoimi działaniami na rzecz chorych-trędowatych w dalekich  Indiach. Największą dla nas radością stało się, że pozwolił naszemu Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego ogłosić zbiórkę na rzecz Jego misji, co skutkowało zebraniem miliona rupii. Dzisiaj modlimy się za duszę Ojca Mariana dziękując Bogu za dar Jego przyjaźni, jaką nam dawał za życia.

czytaj więcej

Za alkohol najwięcej płacą niepijący...

Blisko 30 tys. osób umiera co roku w Polsce z powodu bezpośrednich i pośrednich skutków nadużywania alkoholu. Podejrzani o popełnianie przestępstw w większości są nietrzeźwi. Koszty dla społeczeństwa związane z nadużywaniem alkoholu mogą wynosić ok. 50 mld zł rocznie i paradoksalnie ponoszone są głównie przez tych, którzy piją okazjonalnie lub nie piją wcale – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl. Europa, a w niej Polska, to najbardziej rozpity region świata. Roczne spożycie alkoholu na jednego dorosłego mieszkańca wynosi w naszym kraju ponad 10 litrów czystego spirytusu. Jednak gdy wyłączymy z kalkulacji abstynentów, to według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Polacy przeciętnie konsumują 23 litry czystego alkoholu (ekwiwalent 2300 standardowych porcji alkoholu na osobę rocznie), a Polki 8,3 litra. W przypadku kobiet średnia jest dwukrotnie wyższa niż w całej UE.

czytaj więcej

PGNiG rozpoczyna prace w Emiracie Ras al-Chajma..

W pierwszym etapie Spółka wykona badania geofizyczne w technice trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego. Prace na koncesji w emiracie Ras al-Chajma ruszą w grudniu. "To zasadniczy moment dla naszej działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a więc w regionie, który odgrywa wiodącą rolę w wydobyciu węglowodorów w skali światowej. Badania pozwolą oszacować potencjał zasobowy koncesji oraz wskazać najlepsze miejsca do prowadzenia prac wiertniczych. Badania poprowadzi należąca do Grupy PGNiG Geofizyka Toruń, jedna z najlepszych firm na świecie w tej dziedzinie" – powiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

czytaj więcej

Oficyna Poetycka - Dominika Górnego...

Dominik Górny od wczesnych lat młodości zafascynowany poezją, sam dość szybko zaczął próbować swoich sił w tworzeniu poezji. Wkrótce okazało się, że ten młody Wielkopolanin jest posiadaczem interesującego talentu poetyckiego, że przedstawia sobą wyjątkową wrażliwość intelektualną i emocjonalną, a jego próby poetyckie spotkały się z życzliwym przyjęciem, zarówno u innych poetów jak i krytyków literackich. Dominik Górny wydał siedem zbiorków poezji, w tym „Poemat o moim Chopinie”. Zamieścił swoje wiersze w blisko 40 antologiach, w 16 językach. Wielokrotnie nagradzany m.in.: II nagrodą XXIX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem