Wydanie nr: 6 (184) PAŹDZIERNIK 2019
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Takie bajki ja lubię ogromnie...

Kampania wyborcza jeszcze trwa, chociaż jest to już końcówka tych wszechpartyjnych obiecanek, z których lud miast i wsi ma się cieszyć, po czym gnać do urn wyborczych, aby jak najszybciej doczekać się obiecanych profitów. Z tego, co słyszeliśmy i jeszcze słyszymy od naszych - pożal się Boże – polityków, czeka nas złoty wiek, tonąć będziemy w dobrobycie i szczęśliwości. Z Nieba będzie padać deszcz pieniędzy i promienny, słoneczny blask szczęśliwości. Naprawdę, nie mogę się tego doczekać z moją dziennikarską emeryturą z tzw. starego portfela,  w wysokości 1420 złotych z groszami miesięcznie. Najbardziej zafascynowała mnie obietnica Prawa i Sprawiedliwości, że ” Jednym z priorytetów Prawa i Sprawiedliwości jest polska wersja państwa dobrobytu”.  

czytaj więcej

PGKiM "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy...

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy w obecnej formie prawnej istnieje od 01.01.1993 roku, ale założone zostało jako Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej już w 1958 roku. Przedsiębiorstwo w czasie ponad 60 lat swojej działalności zajmowało się przede wszystkim usługami wodno-kanalizacyjnymi, wywozami nieczystości i transportem np. dowozy dzieci do szkół, ale oprócz tego miało w swojej ofercie też dostarczanie ciepła, administrowanie nieruchomościami, usługi budowlane, stolarskie itp. Obecnie jego działalność ogranicza się do produkcji i dystrybucji wody pitnej oraz odprowadzania i oczyszczalnia ścieków na terenie gminy Opalenica, a jego główne zadania to ciągła rozbudowa, utrzymanie i modernizacja istniejących sieci i  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Od 18 grudnia 2018 roku Spółka zajmuje się także kompleksowo produkcją i dystrybucją energii cieplnej i ciepłej wody na terenie miasta Opalenica, w szczególności dla Osiedla Centrum oraz obiektów gminnych (m.in. Urząd Miejski, Centrum Kultury i Biblioteka, Ośrodek Sportu i Rekreacji). W ciągu minionych dekad niezmiennym pozostał priorytet świadczenia usług komunalnych na najwyższym poziomie, a kwalifikacje pracowników z wieloletnim doświadczeniem i kompetencjami pozwalają wcielać w życie planowane założenia.  (Na zdjęciu: siedziba Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy.)

czytaj więcej

Etyka, czyli przestroga przed wyborami jesiennymi...

Sprawowanie władzy i jej utrzymanie w Polsce kłóci się z zasadami etycznymi, ponieważ sprowadza się do dominacji rządzących nad rządzonymi.  Politycy określają poniekąd sami swoje własne wymogi „etyczne” i swój własny kodeks postępowania.  Czy jednak krętactwo, matactwa finansowe, nagminnie występujące kłamstwo i korupcje możemy określać mianem etyki albo jej synonimem - moralności? Spójne i utrwalone zasady postępowania, oparte na oddolnej demokracji i jednomandatowych okręgach wyborczych, przyczyniłyby się bez wątpienia do wykrystalizowania sie postępowania etycznego, adekwatnego do polskiego społeczeństwa, a wiec opartego o wartości chrześcijańskie. Natomiast ustawa zasadnicza winna stać na straży niezbywalnego prawa do życia, własności oraz współdecydowania obywateli w decyzjach politycznych państwa.  

czytaj więcej

Polski Instytut Archeologiczny w Atenach...

- Z wielką satysfakcją odnotowuję, że w stulecie relacji dyplomatycznych między Polską a Grecją jest zgoda ze strony władz tego państwa na utworzenie Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach i będzie go tworzyć moja macierzysta uczelnia, czyli Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mówił wiceminister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk podczas spotkania z dziennikarzami w poniedziałek, 16 września 2019 roku w Gabinecie Rektora UAM. 29 maja 2019 roku Centralna Rada Archeologiczna Ministerstwa Kultury i Sportu Republiki Greckiej wyraziła zgodę na istnienie Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach (PIAA). W następstwie tego Minister Kultury i Sportu Republiki Greckiej pismem z dnia 28 czerwca 2019 roku oficjalnie uznał PIAA za instytucją kategorii „zagraniczna szkoła archeologiczna w Grecji” – To zaszczyt dla naszego Uniwersytetu, że powierzono nam organizację Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach – mówił JM Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki. – Grecja jest szczególnym miejscem, bo należy do tych krajów, które przed laty były początkami naszych cywilizacji. Stąd jest dla archeologów bardzo interesujący. Jako Uniwersytet podjęliśmy się stworzenia instytucjonalnych ram, które umożliwią prowadzenie tam badań archeologicznych – dodał prof. Lesicki.

czytaj więcej

Słowa od Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego...

– Miłość, także małżeńska, musi być budowana na bezgranicznej miłości do Boga, który pomoże w chwilach trudnych. Bóg współdziała z tymi, którzy Go miłują - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas XXVII Pielgrzymki Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Mszę św. koncelekbrowali biskupi: Jan Zając, Jan Szkodoń, Janusz Mastalski a w uroczystości wziął udział m.in. Prezydent RP Andrzej Duda i ok. 100 tysięcy wiernych. Na początku Mszy św. głos zabrał kustosz kalwaryjskiego sanktuarium o. Konrad Cholewa OFM, który życzył zebranym, by zawsze towarzyszył im Chrystusowy pokój i nadzieja. Stwierdził, że Jezus pragnie zapukać do drzwi domów i serc. Powitał metropolitę krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego. – Ekscelencjo, wiemy jak wielką wartością dla ciebie jest każda ludzka rodzina. Wiemy, jak głęboko w twoim sercu leży troska o człowieka i jego godność. Dlatego właśnie w tej rodzinnej wspólnocie na Kalwarii zostanie wypowiedziana nasza wdzięczność za twoją troskę o rodzinę. Dziękujemy, że jako pasterz stajesz po stronie owiec – powiedział. Wyraził swą radość z licznej obecności rodzin, duchownych, osób życia konsekrowanego, a także przedstawicieli władz świeckich.  

czytaj więcej

Nowe zasady formacji kapłańskich w Polsce...

Zakończyły się prace nad przygotowaniem projektu nowych zasad formacji kapłańskiej w Polsce. Zostanie on przedstawiony biskupom podczas najbliższego zebrania plenarnego –  poinformował ks. Tomasz Trzaskawka, sekretarz Zespołu ds. przygotowania nowych zasad formacji kapłańskiej w Polsce. Zespół, który działa przy Komisji Duchowieństwa, spotkał się 10 września w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie pod przewodnictwem bp. Damiana Bryla. „Prace nad projektem zasad formacji kapłańskiej w Polsce trwały od ponad trzech lat. Dzisiaj dobiegły końca” – poinformował ks. Tomasz Trzaskawka. Jak powiedział, projekt był przygotowywany i konsultowany we współpracy ze środowiskami formacji kapłańskiej i akademickiej w Polsce: z duszpasterzami powołaniowymi, z wychowawcami w seminariach duchownych, z kapłanami odpowiedzialnymi za stałą formację prezbiterów, z dziekanami wydziałów teologicznych, ze stowarzyszeniami (sekcjami) teologicznymi i filozoficznymi oraz ze specjalistami różnych dziedzin nauki.

czytaj więcej

Obiecanki cacanki - a narodowi....

…”czekaj tatka latka”. Kiedy piszę te słowa kampania wyborcza szczytuje. Poszczególni  czołowi działacze – przywódcy partyjni dwoją się i troją, całe noce pewnie nie śpią i napychają się rybami (mięso ryb dobrze wpływa na inteligencję ), aby na rano wymyślić kolejną chwytliwą obietnicę. A niewiele już zostało pomysłów do wykorzystania: został jeszcze zasiłek pogrzebowy z ZUS, który można podnieść do - na przykład - 10 tysięcy, bo tyle kosztuje w miarę normalny pogrzeb, albo obiecać, że wszyscy obywatele, którzy ukończyli 98 lat życia będą jeździć za darmo taksówkami miejskimi finansowanym przez samorządy, albo wozem konnym na wsi, za co zapłaci sołtys, można wreszcie obiecać młodzieży bezrobotnej – w Polsce jest masowe bezrobocie młodzieży, niech pan Mateusz Morawiecki nie udaje, że o tym nie jest poinformowany – że w roku 2030 w każdy piątek każdego miesiąca będzie odbywać się losowanie jednej posady w każdym mieście za płacę wystarczająca na przeżycie, czyli za 6 tys. złotych ( tyle powinno w Polsce powinno wynosić realne minimum socjalne dla jednej osoby).

czytaj więcej

Funt Brytyjski tańszy niż euro?...

Inwestorzy zinterpretowali porażki brytyjskiego premiera Borisa Johnsona w Izbie Gmin jako zapowiedź mniejszego ryzyka twardego Brexitu i sygnał do kupowania funta. Faktycznie jednak sytuacja może być odwrotna i brytyjska waluta może szybko spaść poniżej wartości euro – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl. Przegrany, skompromitowany czy nawet upokorzony. Takie opinie można było przeczytać w brytyjskiej prasie na temat premiera Borisa Johnsona. Nie udało mu się zapobiec inicjatywie opozycji, która opóźnia bezumowny brexit, a dodatkowo odwrócił się od niego nawet brat. Jo Johnson zrezygnował ministerialnego stanowiska na znak protestu przeciw polityce rządu, a de facto swojego brata.

czytaj więcej

BREXIT: Parlament Europejski potwierdza stanowiska UE...

Parlament Europejski ostrzega, że odrzuci umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, jeśli nie będzie w niej „mechanizmu ochronnego”. Wyłączną odpowiedzialność za odstąpienie od umowy ponosi Wielka Brytania. Przedłużenie terminu brexitu jest możliwe na mocy art. 50, jeżeli Wielka Brytania o to wystąpi. Porozumienie o wystąpieniu jest uczciwe, wyważone i gwarantuje przewidywalność prawa - mówi rezolucja potwierdzająca poparcie Parlamentu dla "uporządkowanego Brexitu". Parlament Europejski popiera „uporządkowany brexit”, czyli skoordynowany i zaplanowany proces występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej realizowany zgodnie z wynegocjowaną przez obie strony umową. Posłowie potwierdzali swoje wcześniejsze stanowisko w przyjętej dziś rezolucji (544 głosy za, 126 przeciw i 38 wstrzymujących się).

czytaj więcej

Teatr na Wolnym - Festiwał w Poznaniu...

Sztuka teatralna w sierpniu, oddychała w Poznaniu pełną piersią – dosłownie, bo przedstawienia podziwialiśmy na świeżym powietrzu i w przenośni. Ten drugi aspekt zadecydował, że Teatr na Wolnym – bo o tym festiwalu mowa, stał się dowodem wolności twórczej i społecznej myśli. Już po raz czwarty. Partnerem wydarzenia był Teatr Muzyczny w Poznaniu. Teatr na Wolnym zmienia się jak społeczne nastroje. Ujawnia informacje o kondycji życia: jego śmieszności, ironii… Komentuje perypetie losu. Przekonuje, że jesteśmy warci tego komentarza; że obok nas, tak jak obok Teatru, nie powinno się przejść obojętnie… Kurtyna nie zawsze musi iść w górę, a sufler – podpowiadać nowych kwestii. Jest scena, scenografia (często ascetyczna), krzesło na dziedzińcu. Jedno, drugie, trzecie… Zaczyna się festiwal…

czytaj więcej

PGNiG: Polska wygrywa w sprawie OPAL...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 10 września 2019 roku, na wniosek rządów Polski, Litwy i Łotwy, uchylił Decyzję Komisji Europejskiej z dnia 28 października 2016 roku nr C(2016) 6950 w sprawie monopolizacji dostępu do gazociągu OPAL. Trybunał stwierdził, że „zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem zasady solidarności energetycznej”. Potwierdził argumenty Polski, że KE wydając decyzję naruszyła zasady Unii Europejskiej poprzez niezbadanie jej wpływu na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Decyzja Komisji Europejskiej akceptowała przyznanie Gazpromowi przez niemiecki urząd regulacji energetyki monopolu w wykorzystaniu niemieckiego gazociągu OPAL. PGNiG S.A., PGNiG Supply and Trading GmbH, NAK Naftohaz Ukrainy, a także Rządy Polski, Litwy i Łotwy zaskarżyły tę Decyzję jeszcze w grudniu 2016 roku.

czytaj więcej

Oficyna poetycka - Dominika Górnego...

Dominik Górny od wczesnych lat młodości zafascynowany poezją, sam dość szybko zaczął próbować swoich sił w tworzeniu poezji. Wkrótce okazało się, że ten młody Wielkopolanin jest posiadaczem interesującego talentu poetyckiego, że przedstawia sobą wyjątkową wrażliwość intelektualną i emocjonalną, a jego próby poetyckie spotkały się z życzliwym przyjęciem, zarówno u innych poetów jak i krytyków literackich. Dominik Górny wydał siedem zbiorków poezji, w tym „Poemat o moim Chopinie”. Zamieścił swoje wiersze w blisko 40 antologiach, w 16 językach. Wielokrotnie nagradzany m.in.: II nagrodą XXIX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.

czytaj więcej

10-rocznica odsłonięcia pomnika Hipolita Cegielskiego...

Dokładnie 19 września 2009 odbyło się odsłonięcie Pomnika Hipolita Cegielskiego przy Placu Wiosny Ludów w Poznaniu. Przez tę dekadę jaka minęła Pomnik wpisał się trwale w krajobraz miasta Poznania. Jest wizytówką stolicy Wielkopolski – zarówno dla samych mieszkańców jak i turystów. Przypomnijmy, wartość historii budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego polega na tym, że został przekazany w darze miastu Poznaniowi – jako gest Wielkopolskich Organiczników, którzy z inicjatywy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, przyczynili się do jego budowy. Odśpiewanie Hymnu Polski oraz pieśni „Labor Omnia Vincit” – Hymnu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego; sztandary zaprzyjaźnionych organizacji, i szkół im. Hipolita Cegielskiego z całej Polski; parlamentarzyści i władze regionu; mieszkańcy Poznania i Wielkopolski – wszystko to ukazało uniwersalny charakter wydarzenia.

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem