Wydanie nr: 3 (181) MAJ 2019
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Edukacja - a może skończyć z eksperymentami?...

Jakkolwiek nie brakuje mi życiowego doświadczenia, które jak wiadomo pozwala wiele rozumieć i zrozumieć, od końca II wojny Światowej, aż do dzisiaj nie mogę pojąć dlaczego, w jakim celu  wszystkie rządy tej naszej biednej Polski „grzebią” w edukacji i zawsze, z coraz gorszym dla niej skutkiem. W Polsce przedwojennej, jak to mówi się ładnie, w II Rzeczypospolitej, mieliśmy stabilny i dobrze działający system edukacji. Dzieci rozpoczynały edukację w siódmym roku życia. W pierwszej klasie Szkoły Powszechnej. Dlaczego w siódmym roku życia? A dlatego, jak dobrze o tym wiedziano, że do siódmego roku życia kształtuje się osobowość młodego człowieka i ten okres sześciu pełnych lat należy pozostawić dziecku w spokoju, aby dziecko mogło oswoić się z nowym swoim życiem, odnaleźć się, rozpoznać swoje możliwości, słabości i siłę

czytaj więcej

...żeby Wielkopolska była WIELKOPOLSKĄ!...

…3,5 miliona mieszkańców-obywateli, obszarowo drugi największy region w Polsce, porównywalny do całego obszaru Belgii, historia sięgająca czasów plemienia Polan, czasów legendarnych Lecha, Czecha i Rusa, nowoczesne zaplecze żywnościowe nie tylko dla Polski, ale w istocie rzeczy – przy mądrej polityce agrarnej i gospodarczej - dla połowy Europy, Wielkopolska -  region ludzi generalnie pracowitych, solidnych, posłusznych, relatywnie dobrze wyedukowanych, tylko historycznie zastraszonych, nie może być dalej traktowana – przez tak zwany świat i resztę własnej Polski, jako prowincja.

Ja – niżej podpisany – ponieważ tu jestem, tu żyję, a być może będę tu pochowany i zgniję w tej wielkopolskiej Ziemi, na to nie godzę się! Dlatego stale apeluję do Wielkopolan – bądźcie wreszcie Panami Wielkopolskimi! Wielkopolską szlachtą! Solą tej Ziemi!

czytaj więcej

Wydział nauk politycznych i dziennikarstwa UAM...

Prof. dr hab. Andrzej Stelmach jest Dziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kieruje Zakładem Systemów Politycznych. Jest wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Od wielu lat jest redaktorem naczelnym Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych, oraz członkiem rad naukowych kilkunastu krajowych i zagranicznych czasopism naukowych. Dzięki uprzejmości Profesora mieliśmy okazję rozmawiać z nim na temat Wydziału, którym kieruje na poznańskim renomowanym uniwersytecie. Rozmowę z Profesorem przeprowadził red. Dominik Górny.

czytaj więcej

Mateusz Morawiecki - Trzymam gardę wysoko...

“Trzymam gardę wysoko” – powiedział Premier Mateusz Morawiecki, udzielając wywiadu prasowego redaktorom Pawłowi Siennickiemu i Agatonowi Kozińskiemy z redakcji POLSKA TIMES. Wywiad ten opublikowany w magazynie tej redakcji ukazał się 29 kwietnia i wzbudził dużą uwagę czytelników. Dzięki uprzejmości redakcji POLSKA TIMES i osobiście zgody redaktora Pawła Siennickiego ( Bardzo dziękujemy!), teraz treść tego wywiadu możemy przybliżyć także naszym odbiorcom. Na wstępie Premier Mateusz Morawiecki nawiązując do jednego z pytań zawartych w wywiadzie, powiedział: ”Ani razu nie porównałem dzisiejszych sędziów do sędziów z czasów Vichy. Porównywałem konieczność przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce do sytuacji w NRD w 1990 r. i do Francji, na początku lat 60. I podkreślam to z całą mocą, że komunistyczni sędziowie i prokuratorzy czasów stalinowskich zasługują na najwyższe potępienie”...

czytaj więcej

Doctor Honoris Causa - dla Rektora Politechniki Poznańskiej...

15 kwietnia 2019 roku, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, Rektor Politechniki Poznańskiej został uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego na Ukrainie. Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy – Politechnika Kijowska im. Igora Sikorskiego, historycznego twórcy i konstruktora samolotów oraz helikopterów, założona została w roku 1898 przez ostatniego Cara Rosji Mikołaja II, to prestiżowa, znakomita uczelnia historycznie związana przez jej naukowców – Polaków, z nauką polską w Macierzy. Trwające kontakty Politechniki Poznańskiej z Politechnika Kijowską, współpraca obu uczelni i naukowców tych uczelni, to znakomity przykład nowoczesnej wymiany naukowej w skali ponad narodowej, to wzór dla świata, który powinien zrozumieć, że to nauka jest jego przyszłością i przyszłością całej ludzkości. (Na zdjęciu: Doctor Honoris Causa – rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski –z lewej, z rektorem Politechniki Kijowskiej im. Igora Sikorskiego na Ukrainie - Michaiłem Zgurowskim  w chwilę po otrzymaniu  honorowego doktoratu ).      

czytaj więcej

Prof.dr hab. Marian Gorynia - Doctor Honoris Causa...

W Uniwersytecie Białostockim nasz wybitny ekonomista -  Prof. dr hab. Marian Gorynia, w dniu 24 kwietnia  2019 roku odebrał tytuł Doctor Honoris Causa nadany Mu przez władze tej uczelni, w uznaniu Jego wkładu do nauki polskiej i światowej. Prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, w latach 2008 - 2016 rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, jest ekonomistą,  jednym z czołowych naukowców - badaczy gospodarki międzynarodowej oraz konkurencyjności. Profesor Marian Gorynia bada uwarunkowania, przejawy i efekty funkcjonowania przedsiębiorstw w różnych systemach gospodarczych, w szczególności w realiach polskiej gospodarki centralnie administrowanej, a także w okresie transformacji i budowania rozwiniętej gospodarki rynkowej. Wśród wymienionych wyróżniają się mezoekonomiczne uwarunkowania zachowań przedsiębiorstw.  Jego dorobek jest imponujący: artykuły naukowe i popularnonaukowe, książki, eseje, zapełniają potężną bibliotekę. A nazwisko Profesora ma wysoką markę w środowisku europejskich i  światowych ekonomistów. (Na zdjęciu Doctor Honoris Causa – prof. dr hab. Marian Gorynia prezentuje otrzymany Dyplom potwierdzający ten nadany Mu tytuł ).

czytaj więcej

Democrazia Diretta in Italia...

We Włoszech, jak w większości państw europejskich, panuje demokracja parlamentarna, co oznacza, ze naród kreuje i wyraża swoje suwerenne prawa poprzez swoich przedstawicieli w parlamencie. Niemniej jednak, od początku lat 70-tych zeszłego wieku w polityce włoskiej stosuje się instrumenty demokracji oddolnej. W niektórych, bardzo drażliwych dziedzinach życia, społeczeństwo włoskie może współdecydować bezpośrednio. Mam tu na myśli konkretnie trzy rodzaje referendum: abrogatywne, zatwierdzające i lokalne. Najbardziej popularnym rodzajem referendum we Włoszech jest referendum abrogatywne (referendum abrogativo) czyli negujące istniejące prawo (ustawy). Ten instrument bezpośrednio-demokratyczny można porównać do funkcjonującego w Szwajcarii weta ludowego, znanego również pod nazwa referendum nie obowiązkowego (fakultatywnego).

czytaj więcej

Internet i technologie - kopalnie pieniędzy...

Największe światowe koncerny działają w branży technologicznej i internecie. Apple, Amazon, Microsoft, Facebook i właściciel Google rocznie zarabiają blisko 800 mld dolarów. To kwota porównywalna z PKB dużych państw europejskich. Dawno minęły czasy, w których największe firmy kojarzone były z ogromnymi fabrykami. W tej chwili najbardziej wartościowe i często najbardziej dochodowe są firmy internetowe i technologiczne. W piątce spółek o największej kapitalizacji na giełdzie w USA są: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (właściciel Google) i Facebook. Sam Apple jest wart więcej niż wszystkie 461 spółek warszawskiej giełdy razem wzięte.

czytaj więcej

Jak żyć z euro? - Raport Fundacji Schumana...

Jaki wpływ na gospodarkę Estonii miało wprowadzenie euro? Jakie są polityczne konsekwencje wejścia do strefy euro dla Słowacji i Litwy? Czy przystąpienie do Unii Gospodarczo-Walutowej (UGW) wpłynęło na wzrost cen na Łotwie? W najnowszym raporcie Fundacji Schumana „Jak żyć z euro? Doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej”, grupa badaczy pod kierownictwem prof. Witolda M. Orłowskiego, przedstawia skutki wprowadzenia euro w czterech wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej.  Obecnie w skład strefy euro wchodzi dziewiętnaście państw Unii Europejskiej, w tym cztery z regionu Europy Środkowo-Wschodniej o zbliżonym poziomie rozwoju i historii transformacji gospodarczej do Polski.   

czytaj więcej

Zrównoważona Europa 2030...

Zrównoważony rozwój zakodowany jest w europejskim DNA. Musimy zagwarantować kolejnym pokoleniom, że będą miały te same możliwości co my lub lepsze – powiedział wiceprzewodniczący KE Jyrki Katainen. W ramach debaty o przyszłości Europy Komisja opublikowała dokument otwierający debatę na temat stworzenia bardziej zrównoważonej Europy do 2030 roku. Dokument został zapowiedziany jako działanie następcze po wygłoszonym przez przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera Orędziu o stanie Unii 2017 i odzwierciedla zdecydowane zaangażowanie UE w osiąganie określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych celów zrównoważonego rozwoju, w tym porozumienia klimatycznego z Paryża.

czytaj więcej

Dziennik Polonijny o książce Mirosława Matyi...

Najnowsza książka prof. Mirosława Matyi pt. "Utopia or Chance. Direct Democracy in Switzerland, Poland, and Other Countries" to monografia na temat dysfunkcjonalności polskiej demokracji i realnych możliwościach wprowadzenia do procesu polityczno-decyzyjnego w Polsce instrumentów oddolno-demokratycznych: referendum, inicjatywy obywatelskiej oraz weta obywatelskiego. Krytyki sposobu rządzenia w Polsce nie brakuje! Mało kto podaje jednak receptę na sprawniejsze, lepsze i skuteczne funkcjonowanie polskiego systemu polityczno-decyzyjnego. Profesor Mirosław Matyja w swojej najnowszej publikacji - nazywa rzeczy po imieniu - podając konkretne przyczyny nieudolności funkcjonowania państwa polskiego. Autor przedstawia jednocześnie pragmatyczne sposoby uzdrowienia chorego systemu politycznego w Polsce, a to dzięki wprowadzeniu wybranych instrumentów demokracji oddolnej na wzór szwajcarski: referendum, inicjatywy obywatelskiej i weta obywatelskiego.

czytaj więcej

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie...

Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) w Londynie, jedyna polska uczelnia poza granicami kraju, istnieje już od 80 lat. PUNO został uznany, jako jednostka uniwersytecka przez Unię Europejską oraz posiada status wyższej uczelni w Wielkiej Brytanii. Uniwersytet ten jest bez wątpienia jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą, polską instytucją naukową na obczyźnie. Uczelnia oferuje atrakcyjne możliwości kształcenia dla ogromnej rzeszy młodej Polonii - nie tylko na Wyspach Brytyjskich. Programy studiów są na najwyższym poziomie i pozwalają uzyskać cenne kompetencje zawodowe.

czytaj więcej

Bliźniaczy deficyt zgubi Polskę...

W ostatnich latach Polska zrobiła ogromny postęp zarówno w kontekście salda obrotów bieżących, jak i sektora finansów publicznych. Teraz jednak, z powodu zbyt szybkiego  przejadania owoców wzrostu, możemy popaść w poważne tarapaty — pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl. Opublikowany pod koniec ubiegłego tygodnia przegląd polskiej wiarygodności kredytowej przygotowany przez S&P Global Ratings tylko pozornie jest optymistyczny. Według prognoz agencji na kolejne lata na Polskę czyhają dwa poważne zagrożenia.  Jedno z nich to szybko pogarszający się bilans rachunku bieżącego (C/A) związany ze zbyt gwałtownym wzrostem importu w relacji do eksportu. Jeszcze w 2017 r. C/A był minimalnie dodatni (0,1 proc. PKB). Za trzy lata natomiast C/A będzie w poważnym deficycie wynoszącym 2,9 proc. PKB (ok. 75 mld złotych).

czytaj więcej

Wiosenna Gala - Era Jazzu w Poznaniu...

Poznań może stać się stolicą polskiego jazzu. Wszystko za sprawą Ery Jazzu, która po raz kolejny udowodniła, że jazz może mieć klasę elitarną, ale gromadzić szerokie rzesze publiczności. Aquanet Jazz Festival. Woda przemieniła się w wino. Na naszych oczach, a właściwie – uszach… od 12 do 14 kwietnia podczas wiosennej edycji kultowego festiwalu stworzonego przez Dionizego Piątkowskiego, a firmowanego nazwiskami nie tylko na świecie rozpoznawanymi, ale dla niego ważnymi.  Gala Finałowa Festiwalu należała do Rebekki Bakken. Scandinavian Touch of Jazz – bo taki był tytuł koncertu, poruszył niemalże wszystkie zmysły odpowiedzialne za poczucie spełnienia. Przekorny  charakter i osobowość jak muzyczny brylant. Osobista uroda i sceniczny wdzięk Rebekki Bakken. Norweska naturalność zelektryzowała polską publiczność. W muzyce klasycznej nazwalibyśmy to wysokim c. W jazzie – stylowością, która opiera się przemijaniu. Wystąpiła na jedynym koncercie w Polsce i pozwoliła poczuć się nam wyjątkowo. Pokazała, że kreacja sceniczna nie musi być manifestacją społeczną i polityczną jak np. w przypadku Elli Fitzgerald.

czytaj więcej

Oficyna Poetycka - Dominika Górnego...

Dominik Górny od wczesnych lat młodości zafascynowany poezją, sam dość szybko zaczął próbować swoich sił w tworzeniu poezji. Wkrótce okazało się, że ten młody Wielkopolanin jest posiadaczem interesującego talentu poetyckiego, że przedstawia sobą wyjątkową wrażliwość intelektualną i emocjonalną, a jego próby poetyckie spotkały się z życzliwym przyjęciem, zarówno u innych poetów jak i krytyków literackich. Dominik Górny wydał siedem zbiorków poezji, w tym „Poemat o moim Chopinie”. Zamieścił swoje wiersze w blisko 40 antologiach, w 16 językach. Wielokrotnie nagradzany m.in.: II nagrodą XXIX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.

czytaj więcej

Blok energetyczny zasilany metanem z węgla...

Na początku kwietnia tego roku PGNiG uruchomiło w Gilowicach blok energetyczny zasilany metanem z pokładów węgla. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podłączyło do sieci generator prądotwórczy o mocy nominalnej 0,9 MW. Jednostka jest zasilana gazem pozyskanym w ramach doświadczalnego wydobycia metanu z pokładów węgla, które Spółka prowadzi na Górnym Śląsku. Blok gazowy został zainstalowany w Gilowicach na terenie gminie Miedźna (woj. śląskie). Od 2016 roku PGNiG wraz z Państwowym Instytutem Geologicznym prowadzi tam prace badawcze w ramach projektu Geo-Metan. Jednostka energetyczna działa przy odwiercie Gilowice-1. Wyprodukowana energia elektryczna trafia do sieci energetycznej Tauron Dystrybucja.

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem