Wydanie nr: 1 (186) STYCZEŃ 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

EUROPARTNER WIDEO - POLSKA I ŚWIAT

Rok 2020 - oczekiwania, nadzieje, niepewność...

Tak więc mamy już rok 2020 i oczywiście wszyscy zastanawiają się nad tym, jaki ten nowy rok będzie? Lepszy od swojego poprzednika – roku 2019, czy może gorszy? Bardziej ciekawy aniżeli był rok 2019, czy może bardziej nudny? Każdy z nas, zwykłych śmiertelników, ma własny punkt widzenia na  ten rozpoczynający się rok i własne oczekiwania.  I wiadomo na pewno, że to wszystko, co odnosimy do roku 2020, są to tylko pobożne życzenia. Życie i tak wszystko przewróci nam do góry nogami. Chociaż niektóre oczekiwania sprawdzą się na pewno. A to znaczy, że przedstawiciele władz będą zalewać naród „optymistycznym kremem propagandy”, i na okrągło będą mówić o tym, że „byczo jest, a będzie jeszcze lepiej”, lizusy systemu będą chwalić same „dobre zmiany”, reprezentanci tak zwanego biznesu ( polski biznes – śmiechu warte ) będą  ogłaszać „wyjątkowo niskie” bezrobocie w kraju i „ewidentny brak rąk do pracy”, co oczywiście wzajemnie wyklucza się, ale nawet nie wspomną o tym, że nie chcą pracownikom płacić za pracę, a ludzi zatrudnionych na  „śmieciowych umowach” traktują jak bydło, albo jeszcze gorzej.

czytaj więcej

Gmina Stęszew - Perła Wielkopolski...

Stęszew to malowniczo położone miejsce, które zachwyca krajobrazem i zapewnia spokojne życie, ale także daje duże możliwości inwestycyjne. Gmina położona jest 24 kilometry od Poznania i w naturalny sposób łączy tradycję z nowoczesnością. Jej powierzchnia zajmuje 17 522 ha, na których zamieszkuje prawie 15 tys. osób. Należy ona do gmin średniej wielkości w województwie wielkopolskim. Bliskość Poznania oraz korzystne położenie przy drogach: krajowej nr 5- prowadzącej do Wrocławia i nr 32- do Zielonej Góry oraz budowany właśnie odcinek drogi ekspresowej S5, przebiegający przez gminę, a także walory krajobrazowe i infrastrukturalne sprawiają, że jest ona bardzo atrakcyjnym terenem. Swoją urodę zawdzięcza przede wszystkim aż dziewięciu jeziorom oraz lasom, których część objęta jest Wielkopolskim Parkiem Narodowym.

czytaj więcej

Jak zatrzymać starszego pracownika...

Europa się starzeje, a co za tym idzie, na rynku pracy wzrasta odsetek osób starszych, natomiast systematycznie maleje liczba no¬wych, młodych pracowników. Obserwując I zmiany zachodzące w strukturze wiekowej społeczeństw, dostrzeżono konieczność podjęcia odpo¬wiednich działań, które pozwolą zatrzymać na rynku star¬szych pracowników i efektywniej wykorzystać ich wiedzę, doświadczenia i umiejętności. Wśród wielu inicjatyw zmierzających do lepszego wy¬korzystania zasobów ludzkich należy odnotować zawarte 8 marca 2017 r. porozumienie ramowe europejskich part-nerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego. Strony porozumienia wskazały konieczność wdrożenia niezbędnych rozwiązań na poziomach krajowym, sektorowym oraz poszczególnych zakładów pracy w celu umożliwienia starszym pracownikom. aktywności na rynku pracy i pozostania na nim do osiągnię¬cia ustanowionego prawem wieku emerytalnego oraz uła¬twienia zmiany międzypokoleniowej.

czytaj więcej

Bezrobocie niskie i niewielkie zatrudnienie, jak to możliwe?...

Według danych Eurostat mamy w Polsce bezrobocie na poziomie 6.9 proc. To zdecydowanie mniej niż średnia unijna, wynosząca 8.9 proc. i przeciętna wartość w strefie euro, wynosząca 10.3 proc. Czy jednak te informacje rzeczywiście oznaczają, że pozostałe kraje Unii mogą nam zazdrościć? Niekoniecznie. Komentarz Marcina Lipki, analityka Cinkciarz.pl. Patrząc na ostatnie dane statystyczne z krajowego rynku pracy, może się wydawać, że w Polsce mamy praktycznie pełne zatrudnienie. Stopa bezrobocia mierzona według BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności), stosowana przez GUS i Eurostat spadła od końca 2013 r. aż o trzy punkty procentowe i wynosi obecnie 6.9 proc. To najniższe poziomy od czasu przemian gospodarczych z początku lat 90. Dodatkowo porównując te wartości z innymi gospodarkami Unii Europejskiej, można odnieść wrażenie, że nasz kraj odniósł prawdziwy sukces w kontekście rynku pracy. Według danych Eurostat na koniec stycznia, Polska ma niższe bezrobocie niż Szwecja (7.0 proc.), Belgia (7.9 proc.) czy Irlandia (8.6 proc.). Teoretycznie jeszcze gorzej wygląda sytuacja w Finlandii (9.4 proc.) czy Francji (10.2 proc.). Gdy jednak spojrzymy na inne parametry rynku pracy, sytuacja wygląda już zupełnie inaczej.

czytaj więcej

Handel będzie silniejszy od polityki...

Podstawą globalizacji jest logika gospodarki rynkowej. Ta logika zakłada, że gdyby nie brakowało ludziom pieniędzy, to ich potrzeby byłyby w zasadzie nieograniczone, a gospodarka służy ich zaspokajaniu. Najlepiej czyni to zaś w warunkach globalnej współpracy – mówi prof. Marian Gorynia. Wywiad z profesorem Marianem Goryniom przeprowadził w połowie grudnia 2019 roku redaktor Marek Pielach z portalu „obserwatorfinansowy.pl. Dzięki uprzejmości redakcji tego portalu interesującą wypowiedź poznańskiego naukowca  teraz udostępniamy naszym Czytelnikom.


czytaj więcej

Historia prawdziwa tamtych lat...

W końcówce 2019 roku, ukazała się na rynku wydawniczym niezwykła pozycja, które pominąć nie można. Są to dwa opasłe tomy – w sumie ponad 500 stron – pierwszy to „Zapiski Wojewody Poznańskiego (1981-1986)", drugi to „Kalendarium Wojewody Poznańskiego (1981-1986)”, autorstwa dr Mariana Króla, który był Wojewodą Poznańskim w przełomowych latach 1981-1986. Teraz po ponad 30 latach, dr Marian Król, jak skrupulatny archiwista i kronikarz, wraca do tamtych czasów i w dwóch tomach ukazuje nam całą złożoność ówczesnej administracji państwowej na poziomie wojewódzkim, ale doskonale ukazującej też złożoności i mechanizmy w całym ówczesnym państwie, ukazuje nam system wzajemnych zależności instytucji i ludzi, ukazuje nam niemal godzina po godzinie spotkania, rozmowy, wydarzenia, sytuacje konfliktowe i podejmowane decyzje. Książki dr Mariana Króla, kiedy poznajemy ich zawartość z dzisiejszego punktu widzenia, to dzieła par excellence historyczne, ale i w pewnym sensie podręczniki szeroko rozumianej politologii.

czytaj więcej

Emily O'Reilly - europejską rzeczniczką praw obywatelskich...

Irlandka Emily O’Reilly ponownie została wybrana Europejską Rzeczniczką Praw Obywatelskich, teraz na okres kadencji Parlamentu Europejskiego 2019-2024, Zyskała  320 głosów w tajnym głosowaniu plenarnym. Europejski Rzecznika/Rzeczniczka Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia w sprawach dotyczących niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej, działając z własnej inicjatywy lub na podstawie skarg obywateli UE. Emily O’Reilly została wybrana po trzech rundach głosowania. O'Reilly jest byłą dziennikarką i przez dziesięć lat pełniła funkcję pierwszej kobiety Rzecznika Praw Obywatelskich w Irlandii, zanim została wybrana Europejską Rzeczniczką Praw Obywatelskich w 2013 roku.

czytaj więcej

Zmarł prof. dr hab. Stanisław Lorenc…

Z wielkim żalem w środowisku wielkopolskich pozytywistów przyjęliśmy do wiadomości informację, że zmarł prof. dr hab. Stanisław Lorenc, wybitny naukowiec specjalizujący się w nauce o Ziemi, były rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, znakomity nauczyciel akademicki, wyróżniający się społecznik, Człowiek wielkiego rozumu i głębokiej wiary. Nasz smutek pogłębia to, że w Osobie świętej pamięci Profesora, środowisko wielkopolskich pozytywistów-naukowców i polska nauka straciły Lidera Pracy Organicznej 2004 i Wybitną Osobistość Pracy Organicznej – Laureata Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2017 – Postać stanowiącą wzorzec najwyższych wartości, wzorzec pracy, patriotyzmu, determinacji w dochodzeniu do prawdy.

Profesor Stanisław Lorenc był wielkim przyjacielem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, wspierał nas swoją mądrością, brał udział w działalności naszego Towarzystwa i tworzeniu oraz realizacji wielu naszych projektów społecznych. Niech spoczywa w spokoju.

Wieczna cześć Jego Pamięci!

czytaj więcej

Budżet Unii Europejskiej na 2020 rok uzgodniony...

Odpowiedzialni za sprawy finansowe ministrowie z państw członkowskich w końcu listopada 2019 roku  porozumieli się na spotkaniu w Brukseli z Parlamentem Europejskim w sprawie budżetu na 2020 rok. Będzie w nim więcej pieniędzy m.in. na badania naukowe, ochronę klimatu oraz małą i średnią przedsiębiorczość. Porozumienie w sprawie budżetu na 2020 rok ma jeszcze charakter wstępny, ale ponieważ państwa członkowskie dogadały się już nie tylko ze sobą nawzajem, ale także z europosłami, to droga do ostatecznego zatwierdzenia unijnego planu finansowego na kolejne 12 miesięcy staje się otwarta.


czytaj więcej

Nasz człowiek w wielkiej polityce...

Jak każdy z nas i ja w jakąkolwiek stronę świata wzrok skieruję, wszędzie wypatruję poloników. W latach 60. wypatrzyłem w prasie amerykańskiej doktora nauk politycznych obracającego się w kręgach rządo¬wych i akademickich, noszącego nazwisko Zbigniew Brzeziński. Do głowy mi nie mogło przyjść, że jako czło¬nek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego będę kiedyś uczestniczył w uroczystości przyznawania mu doktoratu honorowego naszej uczelni. Im lepiej zaznajamiałem się z publikacjami i działalnością Brzezińskiego, tym więcej miałem dla niego podziwu. Gdy Stanley Hoffmann lub inny jakiś harwardczyk złośliwie albo i niezłośliwie go krytykował, cierpiałem, jakbym ja był obiektem nagany. „Zbig idzie na wykład, będzie mówił o 365 sposobach wyzwolenia Polski" - podobno jakoś tak go komentowa¬no na korytarzach Harwardu czy Columbii.

czytaj więcej

W Polsce już jest 8 225 samochodów elektrycznych...

Według danych z końca listopada 2019 roku w Polsce było zarejestrowanych łącznie 8 225 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Od stycznia do listopada 2019 r., liczba rejestracji samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in osiągnęła 3 591 sztuk, czyli o 98% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PSPA oraz PZPM. Tak więc, pod koniec listopada 2019 r. po polskich drogach jeździło 8 225 elektrycznych samochodów osobowych, z których 59 proc., stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) – 4 886, a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 3 339. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 502 szt., natomiast liczba autobusów elektrycznych wynosi, zgodnie z Centralną Ewidencją Pojazdów, 216 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec listopada osiągnęła 6 204 szt.

czytaj więcej

Ekologiczne paliwo XXI wieku...

Gaz ziemny to paliwo uniwersalne. Do gotowania posiłków, ogrzewania mieszkania czy jako paliwo w samochodach. Zasila duże zakłady przemysłowe. Jednocześnie jest przyjazny dla środowiska i może pomóc rozwiązać problem smogu. O smogu mówi się coraz częściej – w prasie, na forach dyskusyjnych, przy rodzinnym stole. Słusznie, bo problem złej jakości powietrza to ogromne wyzwanie, a stawką jest nasze zdrowie. Głównym źródłem zanieczyszczeń są stare kotły grzewcze zasilane kiepskiej jakości węglem czy wręcz odpadami. Swoje dokłada również transport – przede wszystkim auta ciężarowe i osobowe z silnikami benzynowymi lub na olej napędowy. Negatywny wpływ transportu i ogrzewania na jakość powietrza w Polsce można jednak łatwo ograniczyć. Wystarczy zwiększyć wykorzystanie gazu ziemnego.

czytaj więcej

PGNiG pracuje nad paliwem nowej epoki...

Produkcja wodoru z wykorzystaniem OZE, magazynowanie, napędzanie nim pojazdów i w końcu dystrybucja sieciowa wodoru do klientów – to badane możliwości wykorzystania paliwa przyszłości w Grupie PGNiG. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest obecnie najbliżej zbudowania i uruchomienia stacji badawczej tankowania wodoru. Światowe koncerny motoryzacyjne od kilku lat prezentują na międzynarodowych targach kolejne nowe rodzaje pojazdów, które napędzane są tym alternatywnym paliwem gazowym. Obecnie na rynku dostępne są samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe oraz autobusy miejskie. Do ich zbiorników wodór tankowany jest pod ciśnieniem 700 lub 350 bar, co powoduje konieczność budowy dedykowanych stacji tankowania tego paliwa gazowego.

czytaj więcej

Oficyna poetycka - Dominika Górnego...

Dominik Górny od wczesnych lat młodości zafascynowany poezją, sam dość szybko zaczął próbować swoich sił w tworzeniu poezji. Wkrótce okazało się, że ten młody Wielkopolanin jest posiadaczem interesującego talentu poetyckiego, że przedstawia sobą wyjątkową wrażliwość intelektualną i emocjonalną, a jego próby poetyckie spotkały się z życzliwym przyjęciem, zarówno u innych poetów jak i krytyków literackich. Dominik Górny wydał siedem zbiorków poezji, w tym „Poemat o moim Chopinie”. Zamieścił swoje wiersze w blisko 40 antologiach, w 16 językach. Wielokrotnie nagradzany m.in.: II nagrodą XXIX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.

czytaj więcej

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem