Wydanie nr: 6 (209) LISTOPAD 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Ważne adresy WWW

CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ:

Kancelaria Prezesa R.M: http://www.kprm.gov.pl

Krajowa Rada Sądownictwa http://www.krs.pl

Prezydent RP http://www.prezydent.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl

Sąd Najwyższy http://www.sn.pl

Sejm RP http://www.sejm.gov.pl

Senat RP http://www.senat.gov.pl

Trybunał Konstytucyjny http://www.trybunal.gov.pl

MINISTERSTWA:

Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.men.waw.pl

Ministerstwo Finansów http://www.mofnet.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki http://www.mg.gov.pl

Ministerstwo Infrastruktury http://www.mi.gov.pl

Ministerstwo Kultury http://www.mkis.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej http://www.wp.mil.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl

Ministerstwo Skarbu Państwa http://www.mst.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji http://www.mswia.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl

Ministerstwo Środowiska http://www.mos.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia http://www.mzios.gov.pl

ORGANIZACJE:

Amnesty International http://www.amnesty.org.pl

Caritas http://www.caritas.pl

Centrum Informacji Europejskiej http://www.cie.gov.pl/fundusze

Demokratyczna Unia Kobiet http://www.republika.pl/dukgd/

Dyrekcja Generalna ds. Praw Człowieka http://www.humanrights.coe.int

European Women's Lobby http://www.womenlobby.org

Komisarz ds. Praw Człowieka http://www.commissioner.coe.int

Komisja Europejska http://www.europa.eu.int/comm/

Międzynarodowa Komisja Prawa ONZ http://www.un.org/law/ilc/index.htm

Międzynarodowa Organizacja Pracy http://www.ilo.org

Organizacja Narodów Zjednoczonych http://www.un.org

PAH http://www.pah.ngo.pl

Parlament Europejski http://www.europarl.eu.int

PCK http://www.pck.org.pl

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce http://www.europa.delpol.pl

Rada Europy http://www.coe.int

Rada Unii Europejskiej http://ue.eu.int/en/summ.htm

Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej http://www.euro-ombudsman.eu.int

Unesco http://www.unesco.org

Unia Europejska http://europa.eu.int/

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej http://www.ukie.gov.pl

ZHP http://www.zhp.org.pl

TRYBUNAŁY MIĘDZYNARODOWE:

Europejski Trybunał Obrachunkowy http://www.eca.eu.int

Europejski Trybunał Odwoławczy http://www.coe.eu.int

Europejski Trybunał Sprawiedliwości http://curia.eu.int/en/index.htm

Międzynarodowy Trybunał Karny http://www.un.org/law/icc

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości http://www.icj-cij.org

CZASOPISMA EUROPEJSKIE:

Integracja Europejska http://www.ineuro.pl

Unia i Polska http://www.unia-polska.pl

INNE CIEKAWE LINKI:

National Gallery of Art http://www.nga.gov

 

wersja do druku

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem