Wydanie nr: 7 (185) GRUDZIEŃ 2019
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

List Pasterski Metropolity Poznańskiego na Adwent R.P. 2019

Umiłowani Bracia i Siostry, Drodzy Archidiecezjanie!

Po raz kolejny w naszym życiu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, w którym przeżywamy tajemnicę Odkupienia, począwszy od zapowiedzi przyjścia Jezusa aż po wydarzenia paschalne. Adwent jest pierwszym etapem tej drogi. Obecny rok liturgiczny rozpoczyna realizację trzyletniego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce. Po chrzcie i bierzmowaniu idziemy ku Eucharystii, rozważając sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Eucharystia daje życie – to temat trzyletniej pracy pastoralnej. Pierwszy rok będzie poświęcony rozmyślaniu nad wielką tajemnicą wiary, by głębiej wniknąć w istotę Eucharystii, odkrywając działanie Boga, które jest zawsze uprzedzające wobec naszej ludzkiej aktywności. Chcemy w tym roku z większą wiarą napełniać się tym Darem, jaki zostawił nam Chrystus. Pragniemy rozeznawać, co człowiek winien uczynić, by obecność i działanie Jezusa w Eucharystii były w naszym życiu owocne. Chcemy więc przychodzić do Jezusa i uczestniczyć w Eucharystii, budować z Nim osobistą relację, być do Mszy św. dobrze przygotowanym, by aktywnie w Niej uczestniczyć i z wiarą karmić się słowem Bożym oraz Ciałem i Krwią Zbawiciela.

Cieszę się z inicjatyw podejmowanych z myślą o pogłębieniu życia eucharystycznego młodych. Dzieci, które przyjęły już Chrystusa w Komunii świętej, zachęcam do włączenia się w Euchary-styczny Ruch Młodych, kontynuujący dzieło dawnej Krucjaty Eucharystycznej.

Cieszy mnie również poznańska inicjatywa Młodych, którzy od minionego piątku zaczęli spoty-kać się w kościele pw. Bożego Ciała, w znanym od XV wieku sanktuarium eucharystycznym. Zaplanowany na trzy lata cykl comiesięcznej modlitwy o nazwie Studnia Poznania, wraz z kilku-dniowym świętowaniem wiary podczas spotkania Paradiso w Gostyniu, będzie przygotowaniem do kolejnych Światowych Dnie Młodzieży, które będą miały miejsce w Lizbonie, stolicy Portu-galii. Duszpasterzy i katechetów zachęcam, by podejmowali podobne inicjatywy również poza Poznaniem.

W naszej archidiecezji trwa Nawiedzenie Maryi w kopii Jej jasnogórskiego wizerunku (już dwu-dziesty dekanat gości Królową Polski). Wszędzie widać wielkie poruszenie modlitewne; tłumy wiernych witają Maryję i czuwają przed Jej Obrazem. Księża Proboszczowie relacjonują, jak bardzo ważną rolę odgrywają przy tej okazji misje czy przygotowujące do Nawiedzenia rekolek-cje.

Bardzo cieszy mnie to, że wiele osób zdecydowało się na osobiste oddanie się Niepokalanemu Sercu Maryi. To już tysiące wiernych świeckich, którzy wraz ze swymi duszpasterzami zawierzyli swoje życie Bogu przez Maryję. Taką samą drogą duchowości szli nasi wielcy rodacy: św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Jan Paweł II czy Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński. Bardzo zachęcam parafie, które będą gościły Maryję w Ikonie Nawiedzenia w przyszłym roku, by przy-gotowując się do tego  spotkania wybierały tę właśnie duchowość.

Warto też postawić sobie pytanie: a co po Nawiedzeniu? Jak chcemy w praktyce iść z Maryją w nowe czasy? Podejmijmy ten temat we wspólnotach parafialnych, aby nie zmarnować duchowego potencjału, który zrodził się ze spotkań z Matką Bożą. Proszę, aby jednym z trwałych owoców Nawiedzenia była czwartkowa adoracja Najświętszego Sakramentu w każdej parafii w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

Nowy rok liturgiczny, jaki otwiera się przed nami będzie naznaczony szczególnymi wydarzeniami mogącymi pomóc nam głębiej doświadczyć tajemnic naszej wiary. Mam na myśli setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II oraz beatyfikację Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Obaj ci wielcy Pasterze Kościoła są dla nas wspaniałym przykładem życia oddanego Bogu, całkowitego zaufania wstawiennictwu Matki Bożej i konsekwentnego realizo-wania powołania do świętości.

Nowy kościół na obrzeżach Poznania, który powstanie jako wotum wdzięczności za obecne Na-wiedzenie Maryjne, będzie nosił tytuł błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego. To przecież przyszłemu błogosławionemu zawdzięczamy – po Bogu i Maryi – zwycięstwo Kościoła w Polsce, jak i samo Nawiedzenie.

Jak wszystkim wiadomo, dnia 15 listopada br. zmarł metropolita poznański arcybiskup senior Juliusz Paetz, oskarżany o molestowanie kleryków. Wyniki dochodzenia przeprowadzonego przez Stolicę Apostolską w tej materii nie zostały podane do publicznej wiadomości, zaś ksiądz arcybiskup był przekonany o swojej niewinności i nie wyraził publicznie skruchy, choć złożył rezygnację z urzędu.

W tej sytuacji – jako biskup archidiecezji poznańskiej – pragnę zwrócić uwagę na to, iż – zgodnie z Vos estis lux mundi, art. 7 – właściwą instancją do przeprowadzenia procesu i wydawania wy-roków w odniesieniu do biskupów nie są inni biskupi, lecz Stolica Apostolska. Mimo to czuję się w obowiązku powiedzieć: przepraszam. Przepraszam za zgorszenie, jakie miało miejsce w archi-diecezji. Z głębi serca przepraszam osoby, które czują się skrzywdzone.

Wszystkich wiernych proszę, aby modlili się w intencji przebłagania za grzechy oraz za naszą wspólnotę diecezjalną, aby – zjednoczona w Duchu Świętym – mogła promieniować świadec-twem chrześcijańskiego życia i apostolską gorliwością.

Teksty liturgiczne, którymi Kościół nas dzisiaj karmi, zachęcają i wzywają do modlitewnego czuwania, by iść z radością na spotkanie Pana w Słowie Bożym, w sakramentach i w drugim człowieku. Idźmy więc rytmem liturgii, krok po kroku pozwalając się prowadzić w głąb tajemnicy nadchodzącego Zbawiciela, mimo iż otaczający nas świat handlu i reklamy nie będzie nam w tym pomagał.

Zatroszczmy się o duchowe przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego. Niech roratnie Msze święte, adwentowa spowiedź i dobre uczynki przygotują nas na spotkanie przychodzącego Chry-stusa, abyśmy w dniu sądu – o co prosiliśmy na początku dzisiejszej Mszy świętej – zostali zali-czeni do grona Jego wybranych i mogli posiąść królestwo niebieskie, tj. królestwo sprawiedliwo-ści, pokoju i radości w Duchu Świętym.

Na dni i wydarzenia, które są przed nami, z serca Wam błogosławię!

†Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, dnia 1 grudnia 2019 roku.  


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Dr Wanda Błeńska - świecka misjonarka błogosławioną?...

Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki wydał edykt w sprawie procesu beatyfikacyjnego dr Wandy Błeńskiej – świeckiej misjonarki, która swoje życie poświęciła trędowatym. Edykt Metropolity Poznańskiego głęboko wzruszył środowisko wielkopolskich pozytywistów zgromadzonych w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego, ponieważ do Wanda Błeńska była Laureatką Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2003, Osobistością szczególnie docenioną i honorowaną przez nasze środowisko. Uważamy, że dr Wanda Błeńska, podobnie jak drugi Laureat Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2002 – Ojciec Marian Żelazek, którego proces beatyfikacyjny właśnie rusza, to wspaniałe, niezwykłe postacie jakie wydał polski naród dla chwały człowieczeństwa ukształtowanego na fundamencie chrześcijaństwa.

Życie Wandy Błeńskiej, którą święty Jan Paweł II nazwał „ambasadorem misyjnego laikatu”, jest dowodem na szczęście, które daje więź z Bogiem i służba innym – napisał w edykcie wydanym w 5. rocznicę śmierci lekarki, misjonarki i opiekunki trędowatych Arcybiskup Stanisław Gądecki. Dokument cytuje słowa dr Błeńskiej „Kochać to znaczy ofiarować siebie”. „W dobie coraz bliższych kontaktów z różnymi kulturami i religiami Wanda Błeńska uczy wrażliwości na innych oraz szacunku do każdego człowieka” – podkreślił Arcybiskup Stanisław Gądecki. Edykt odczytano podczas mszy św. celebrowanej przez Metropolitę Poznańskiego w kościele pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Poznaniu, przylegającym do cmentarza, gdzie spoczywa ciało Wandy Błeńskiej. Przy grobie lekarki 27 dnia każdego miesiąca gromadzą się wierni na modlitwie różańcowej. Metropolita Poznański przypomniał w edykcie, że nihil obstat na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego wydała już Konferencja Episkopatu Polski. Po wydaniu zgody przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych będzie mógł rozpocząć się proces na poziomie diecezjalnym. W edykcie przypomniano życiorys misjonarki, która w 1950 r. otrzymała zaproszenie do pracy w Ugandzie.

„W dniu wyjazdu zapisała w pamiętniku: ”Prócz fizycznego zmęczenia mam pokój w sercu i jakąś cichą spokojną radość – jestem właściwie zupełnie szczęśliwa – jako nic nie mająca, a posiadająca wszystko” – czytamy w edykcie podpisanym przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że dr Błeńska została jednym z najważniejszych specjalistów na świecie w leczeniu trądu, zdobyła serca chorych nie tylko dzięki kompetencjom zawodowym, ale także dzięki swojemu podejściu do człowieka. (Na zdjęciu dr Wanda Błeńska przy chorym pacjencie w Ugandzie. Foto: archiwum ).

„Widziała w trędowatych nie tyle jednostkę chorobową do wyleczenia, ile całego człowieka z jego lękami i nadziejami, któremu należy się – oprócz profesjonalnej opieki – szacunek i czułość. Podjęła wiele działań, by przywrócić im poczucie godności i przełamać lęk przed trądem. Nazwano ją Matką Trędowatych” – czytamy w dokumencie.

Wanda Błeńska urodziła się 30 października 1911 r. w Poznaniu, uzyskała dyplom lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego w 1934 r. Po II wojnie światowej, w której uczestniczyła jako żołnierz Armii Krajowej, uzyskała też dyplom Instytutu Medycyny Tropikalnej i Higieny na Uniwersytecie w Liverpoolu. W 1950 r. wyjechała do Ugandy, gdzie w Bulubie nad jeziorem Victoria ofiarnie oddawała się służbie chorym, zwłaszcza trędowatym. Dzięki poznańskiej lekarce tamtejsza placówka Sióstr Franciszkanek zyskała światową sławę, a Centrum Szkoleniowe szpitala nosi nazwę „Wanda Blenska Training Centre”. Centrum medyczne jej imienia działa też w Befasy na Madagaskarze. (Na zdjęciu Dr Marian |Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, z lewej, z gratulacyjną wizytą u dr Wandy Błeńskiej – Laureatki Złotego Hipolita 2003,  w dniu Jej setnej rocznicy urodzin. Foto:archiwum ).

Doktor Błeńska otrzymała od Papieża Jana Pawła II najwyższe odznaczenie przyznawane świeckim zaangażowanym w życie Kościoła, Order Świętego Sylwestra. Jest honorową obywatelką Ugandy i miasta Poznania.

W stolicy Wielkopolski działa Szkoła Społeczna im. dr Wandy Błeńskiej. Jej imię nadano Akademickiemu Kołu Misjologicznemu w Poznaniu. W 2018 r. została wybrana przez mieszkańców „Poznanianką stulecia”. Wanda Błeńska zmarła 27 listopada 2014 r. w wieku 103 lat. ( Źródło: portal Archidiecezji Poznańskiej, tekst KAI /ms/ Poznań).  
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Proces beatyfikacyjny Ojca Mariana Żelazka SVD...

W niedzielę 8 grudnia o godz. 10.30 w parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Chludowie pod Poznaniem  odbędzie się powołanie i pierwsza sesja Trybunału Rogatoryjnego procesu beatyfikacyjnego pochodzącego z Poznania misjonarza werbisty Sługi Bożego Ojca Mariana Żelazka SVD. Uroczystości będzie przewodniczył ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Ojciec Marian Żelazek. Laureat Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2002, nasz wielki przyjaciel, który był dla naszego środowiska niezwykłym wzorcem chrześcijańskiego miłosierdzia i poświęcenia, zawsze wzruszał nas swoimi działaniami na rzecz chorych-trędowatych w dalekich  Indiach. Największą dla nas radością stało się, że pozwolił naszemu Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego ogłosić zbiórkę na rzecz Jego misji, co skutkowało zebraniem miliona rupii. Dzisiaj modlimy się za duszę Ojca Mariana dziękując Bogu za dar Jego przyjaźni, jaką nam dawał za życia.

Podczas pierwszej sesji zostanie zaprzysiężony Trybunał Rogatoryjny, który będzie przesłuchiwał w Polsce świadków w procesie beatyfikacyjnym o. Mariana Żelazka. Podczas uroczystości, przy ustawionym w prezbiterium chludowskiego kościoła stole, zasiądzie metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, a także postulator procesu i członkowie trybunału. W obecności notariuszy ks. Rafał Pajszczyk, przewodniczący i pozostali członkowie złożą przysięgę, a następnie podpisany zostanie dokument z uroczystego otwarcia procesu.

Zgodę na przeprowadzenie procesu rogatoryjnego Sługi Bożego o. Mariana Żelazka SVD  w Polsce wydała archidiecezja poznańska. Prośbę taką skierował abp John Barwa SVD z diecezji Cuttack-Bhubaneshwar w Indiach, który poprosił o to w związku z dużą liczbą świadków pochodzących z Polski. Zgodnie z wymogami kanonicznymi  o beatyfikację wnioskują władze diecezji, gdzie żył i pracował kandydat na ołtarze. O. Marian Żelazek spędził na misjach w Indiach 56 lat.

– To szczególna uroczystość, zwłaszcza dla parafii chludowskiej i naszej wspólnoty misyjnej – mówi o. Henryk Kałuża SVD, wicepostulator polskiej części procesu beatyfikacyjnego. – Od tego momentu trybunał będzie mógł rozpocząć przesłuchania świadków w procesie beatyfikacyjnym o. Mariana Żelazka. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie procesu w Polsce zostaną:ks. Rafał Pajszczyk z Poznania– przewodniczący Trybunału Rogatoryjnego; o. Henryk Kałuża SVD z Nysy – wice postulator; o. Jan Wróblewski SVD z Chludowa – promotor sprawiedliwości  o. Franciszek Bąk SVD z Chludowa – notariusz; o. Wojciech Grzymisławski SVD z Chludowa – notariusz.

To pierwsze w polskiej parafii werbistowskiej tak doniosłe wydarzenie związane z kandydatem na ołtarze pochodzącym z tego zgromadzenia. Od maja tego roku w każdy 30 dzień miesiąca, na pamiątkę daty jego urodzin (30 stycznia) i śmierci (30 kwietnia)  chludowscy werbiści modlą się w kościele parafialnym o beatyfikację  o. Mariana.

Trybunał Rogatoryjny (wł. rogare – prosić) to grupa powołana przez Kościół katolicki do prowadzenia procesu beatyfikacyjnego lub kanonizacyjnego. W wielu przypadkach powołuje się Trybunał Rogatoryjny Pomocniczy, który ma przejąć część prac (np. przesłuchiwanie świadków) i tym samym usprawnić przeprowadzenie procesu. Tak było np. w przypadku procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II. Akta zgromadzone przez polski Trybunał Rogatoryjny zostaną dołączone do akt procesu beatyfikacyjnego o. Mariana Żelazka, prowadzonego w Indiach.

Marian Żelazek (1919-2006) to pochodzący z Poznania jeden z najbardziej znanych – nie tylko w Polsce – misjonarzy werbistów.
Jako jeden z nielicznych przeżył w latach 1940-45 najpierw gehennę w poznańskim Forcie VII, pierwszym obozie koncentracyjnym na ziemiach polskich, a potem w Dachau i Gusen. Po wojnie ukończył studia teologiczne w Rzymie i po święceniach w 1950 r. wyjechał na misje do Indii, gdzie przez 56 lat niósł pomoc najbiedniejszym, trędowatym i wykluczonym. Za swoją działalność, czynienie dobra i otwartość na drugiego człowieka w 2002 r. został oficjalnie zgłoszony do Pokojowej Nagrody Nobla. Odznaczony i uhonorowany wieloma medalami, odznaczeniami i tytułami, także świeckimi, m.in. nosił tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania (2005). Bohater wystaw, sesji naukowych, filmów dokumentalnych i patron szkół, m.in. Zespołu Szkół w Chludowie. W lutym 2018 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym w Indiach. (Na pamiątkowym zdjęciu od lewej Ojciec Marian Żelazek, dr Wanda Błeńska – kandydaci do wyniesienia na ołtarze za służbę Bogu i ludziom, w rozmowie z dr Marianem Królem – prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Foto: Archiwum ).    


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem