Wydanie nr: 6 (202) LISTOPAD 2021
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Forum Liderów

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wśród wielu swoich statutowych zadań realizuje projekt pod nazwą Liderzy Pracy Organicznej. W ramach tego projektu Kapituła Honorowego Hipolita powołana przy Towarzystwie nominuje do godności Lidera Pracy Organicznej osobistości, które w różnych dziedzinach ich działalności zawodowej i społecznej wykazywały się i wykazują ponadprzeciętnym zaangażowaniem, wysokim morale i szczególnymi osiągnięciami stanowiącymi wzór godny naśladowania. Na stronach Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner będziemy popularyzować osobistości Liderów Pracy Organicznej dając im satysfakcję i ukazując ich globalnej opinii publicznej.

Oto oni:

Dr Jan Jaworski - działacz polonijny...

Dr Jan Jaworski – absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, socjolog, teolog, pisarz, redaktor, pochodzący z Małopolski wielce zasłużony działacz Polonii Amerykańskiej od roku 1969 mieszkający na stałe w Chicago, od chwili rozpoczęcia pobytu na Ziemi Amerykańskiej czynnie działa m.in. w Zjednoczeniu Polskim Rzymskokatolickim, Związku Narodowym Polskim, Lidze Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii, a obecnie jako założyciel pracuje przewodnicząc Oddziałowi Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Chicago. W jego dossier jest też odnotowana działalność i przewodzenie Oddziałowi Towarzystwa Przyjaciół KUL w Chicago.

Dr Jan Jaworski we wszystkich środowiskach, w których działał cieszył się i cieszy wielkim szacunkiem i uznaniem, jako niestrudzony działacz polonijny. Jan Jaworski to człowiek aktywny i bardzo lubiany…(...) Jaworski jest działaczem polonijnym i katolickim, który bardziej myśli o innych niż o sobie …(...) dr Jaworski jest ciekawą postacią, którą trzeba upamiętnić dla przyszłych pokoleń… (...) na  niego zawsze można było liczyć, wielki przyjaciel KUL… (...) wiele zdziałał dla środowiska polonijnego…(...) Jan Jaworski – wierny Bogu, Ojczyźnie i Polonii…(...)  dr Jaworski jest człowiekiem otwartym i religijnym, poświęcił całe swe życie służbie Bogu i Kościołowi…(...) nigdy nie zapomniał o Ojczyźnie, której na imię Polska…(...)  wielki Polak, patriota całkowicie oddany Ojczyźnie i Kościołowi…(...) dr Jaworski to osoba wyjątkowa, autorytet moralny…(...) całe życie poświęcił Ojczyźnie i Kościołowi…(...) swoją postawą budzi szacunek, a aktywnym działaniem dodaje swą cząstkę do dobra wspólnego Polonii, USA i Kościoła…”. 
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

wersja do druku

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem