Wydanie nr: 6 (209) LISTOPAD 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Nasze promocje

 

Ta strona jest przeznaczona dla promocji
instytucji i firm wspierających
projekty prospołeczne Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego.

  

 Enea: Biznes i odpowiedzialność

Enea jako pierwsza firma energetyczna w Polsce przeprowadziła kampanię wizerunkową adresowaną do szerokiej grupy odbiorców. Twarzą Enei został Michał Żebrowski. Tegoroczne odsłony kampanii skierowane są zarówno do przedsiębiorców, jak i konsumentów indywidualnych. Ubiegłoroczna kampania była sukcesem, dlatego zdecydowaliśmy się na jej kontynuowanie. Chcemy zwiększyć rozpoznawalność marki Enea i budować jej pozytywne postrzeganie przez konsumentów. Jesteśmy przekonani, że to, co zrobimy dzisiaj wróci do nas w przyszłości.– stwierdził Paweł Oboda, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej Enea S.A.

 Siła argumentów, potwierdzona faktami

Nadrzędnym celem kampanii jest dostarczanie Polakom informacji o znaczeniu i świadomym korzystaniu z nowoczesnej energii. Enea chce też być utożsamiana z czystą energią. - Chcemy mówić o tym, co sami skutecznie realizujemy – zapewnia Paweł Oboda. Faktycznie, według analityków Raiffeisen Centrobank, do raportu, których dotarł dziennik „Parkiet”, Enea w bardziej efektywny sposób niż konkurencja zdaje się wykorzystywać zasoby siły roboczej. Legitymuje się jednocześnie relatywnie mniejszą emisyjnością CO2 na jednostkę wytwarzanej energii w porównaniu z giełdowymi konkurentami.

Rozpoczynając kampanię medialną chcieliśmy pokazać markę Enea w jej nowej odsłonie: firmy nowoczesnej, przyjaznej środowisku, podążającej za innowacyjnymi rozwiązaniami, patrzącej w przyszłość – zapewnia Oboda.

Edukacja krok po kroku

Chociaż głównym narzędziem komunikacyjnym jest telewizja, koncern nie zapomina też o prasie, która pozwala na rzetelne i szersze opowiedzenie o wartościach i przyszłości marki Enea. - Dzisiejszy świat to świat Internetu i tutaj skupiamy swoją uwagę na edukowaniu. Enea uruchomiła nowy edukacyjny serwis internetowy. Przewodnikiem po nim jest Michał Żebrowski, który przekonuje, że zielona energia to styl życia. - Dzięki nowemu, interaktywnemu kształtowi serwisu oraz działaniom w social media, Enea chce aktywnie budować ekologicznie zaangażowaną społeczność, ucząc przy tym odpowiedzialnego, oszczędnego i przemyślanego korzystania z energii elektrycznej, promując zdrowy tryb życia oraz kształtując postawy prośrodowiskowe.– przekonuje dyrektor Oboda.

Enea jest firmą odpowiedzialną. Wizerunek i jego zgodność z komunikowanymi zasadami wpływają na wartość firmy, tak dla pracowników jak i akcjonariuszy. To, co zrobimy dzisiaj wróci do nas w przyszłości. Enea to firma, która myśli w kategoriach przyszłości, nie zapominając o dotychczasowym dorobku.

 Polska firma o międzynarodowym znaczeniu

Kulczyk Investments jest międzynarodowym domem inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu. Spółka inwestuje długoterminowo i angażuje się w przedsięwzięcia, do których wnosi wartość dodaną: znajomość lokalnych realiów, kontakty, wiedzę na temat gospodarek w dobie transformacji oraz dostęp do własnych źródeł finansowania. Działalność Kulczyk Investments koncentruje się na sektorach energii i infrastruktury. Pierwszą globalną inwestycją Kulczyk Investments w sektorze poszukiwawczo-wydobywczym był zakup udziałów w brytyjskiej spółce Ophir Energy, która prowadzi 19 projektów poszukiwawczo-wydobywczych ropy i gazu w 9 krajach kontynentu afrykańskiego. Spółka specjalizuje się w prowadzeniu prac poszukiwawczych na terenach podmorskich. Kulczyk Investments ma również udziały w spółce Aurelian Oil & Gas, wydobywającej i poszukującej ropy i gazu w Europie Centralnej, której jednym z najbardziej obiecujących projektów są złoża gazu pod Poznaniem, oraz w Kulczyk Oil Ventures.

Grupa Kulczyk jest także właścicielem firmy Strata, działającej w sektorze poszukiwania surowców naturalnych. Poprzez spółki-córki zajmuje się zarządzaniem, zagospodarowaniem i udostępnieniem światowej klasy złóż rud żelaza oraz złóż węgla kamiennego i koksującego
w Afryce.

Ambicją Kulczyk Investments jest stworzenie pierwszej polskiej prywatnej grupy energetycznej. Grupy spółek zintegrowanych pionowo pod wspólnym brandem Kulczyk Investments Energy, działających w obszarze wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią. Spółka jest także autorem projektu budowy pierwszej prywatnej autostrady, której drugi odcinek, łączący Polskę z Europą Zachodnia, jako jedyny, bez zakłóceń zostanie oddany przez EURO 2012. Kulczyk Investments posiada też znaczące aktywa w branży nieruchomości, browarnictwa i chemicznej oraz jest właścicielem wiodącej grupy motoryzacyjnej w Polsce.

 Najstarsza firma na rynku usług finansowych

Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o. ,
ul. Pietrusińskiego 4, 61-418 Poznań,
Tel.: +48 61 830 90 00; Fax.: +48 61 830 51 39,
e-mail: mopala@utech.com.pl  

Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o.o. jest jedną z najstarszych firm działających na rynku usług finansowych w Polsce. Firma istnieje od 1986 roku. Wszystkie działania naszej firmy nakierowane są na rozwiązywanie problemów finansowych naszych Klientów i polegają na  poprawie ich płynności finansowej oraz pozyskiwaniu środków na bieżącą i inwestycyjną działalność. W obszarze naszych zainteresowań pozostają podstawowe rodzaje usług finansowych takich jak faktoring, dyskonto, wykup wierzytelności, jak również finansowanie realizacji kontraktów. 

Lata doświadczeń w branży pozwoliły firmie Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH sp. z o.o. na wypracowanie własnych, przejrzystych i skutecznych procedur postępowania na rynku,  dostosowanych do zmieniających się warunków gospodarczych i oczekiwań naszych partnerów biznesowych.        

W wyniku inwestycji kapitałowych powstała Grupa UTECH, w skład której obecnie wchodzą przedsiębiorstwa z trzech obszarów:


Finanse:
P.U. UTECH Sp. z o.o. w Poznaniu
ETF-L ENERGO-UTECH S.A. w Poznaniu
SGB-TRANS-LEASING
Polskie Towarzystwo Leasingowe Sp. z o.o. w Poznaniu

Produkcja I Usługi:
Power Engineering S.A. w Czerwonaku
Elpe Elektroprodukt Sp. z o.o. w Krakowie
Arkada System Sp. z o.o. w Krakowie
Utech Clean Sp. z o.o. w Poznaniu

Spółki celowe:
Delta Power Rent Sp. z o.o. w Poznaniu
CHP Inven Stargard Sp. z o.o. w Warszawie

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
Lider na rynku gazu i ropy naftowej
 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo: Centrala Spółki - ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, tel.: (22) 589 45 55; faks: (22) 691 82 73, e-mail: pr@pgnig.pll  http://www.pgnig.pl - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest liderem rynku gazu i ropy naftowej w Polsce. Spółka jest jednym z największych i z najbardziej dochodowych polskich przedsiębiorstw. We wrześniu 2005 roku PGNiG SA zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład Grupy Kapitałowej PGNiG wchodzi 57 spółek o profilach produkcyjnym, handlowym i usługowym, z czego 9 spółek specjalizuje się w poszukiwaniach  i eksploatacji złóż oraz usługach budowlano-montażowych dla przemysłu wydobywczego. PGNiG zajmuje się również detaliczną i hurtową sprzedażą gazu, zarówno klientom przemysłowym, jak i indywidualnym, których liczba przekracza 6,6 miliona podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych.

Firmy z Grupy PGNiG z powodzeniem funkcjonują nie tylko na polskim rynku, ale również realizują szereg przedsięwzięć zagranicznych. Spółka sprzedaje ropę i gaz ziemny ze źródeł krajowych i zagranicznych. Import pochodzi przede wszystkim z Rosji, Niemiec, a także z Ukrainy.

PGNiG SA działa w oparciu o Strategię Zrównoważonego Rozwoju  i Odpowiedzialnego Biznesu, która wspiera realizację strategii biznesowej do roku 2015.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z Grupą PGNiG.
 
ENERGO-UTECH S.A.
dla sektora elektroenergetycznego

Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO-UTECH S. A.
ul. Pietrusińskiego 6, 61-418 Poznań
Tel.: +48 61 830 99 37; Fax.: +48 61 830 67 93
e-mail: biuro@enut.plwww.enut.pl

Celem założonego w październiku 1996 roku Energetycznego Towarzystwa Finansowo-Leasingowe ENERGO-UTECH S. A.  było świadczenia usług leasingowych i innych usług finansowych głównie dla sektora elektroenergetycznego. Założycielami firmy były: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A.; Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o. o. oraz Bank Energetyki S. A.We wrześniu 1998 roku podjęto decyzję o zmianie pierwotnej formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną. Obecnie struktura właścicielska wygląda następująco: Towarzystwa Finansowo-Leasingowe ENERGO-UTECH S. A. - PGE Energia Odnawialna S. A. – 50 procent akcji i  Przedsiębiorstwo Usługowe UTECH Sp. z o. o. – 50 procent akcji.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!


Ataner buduje na poznańskim Marcelinie

Dwa dni zajmuje Atanerowi wybudowania jednego mieszkania na Marcelinie. Do polowy roku 2011 znajdą się tu 194 mieszkania. A to dopiero początek…W rejonie ulic Marcelińskiej, Wałbrzyskiej i Swierzawskiej firma ATANER Sp. z o.o. buduje nowoczesny Zespół Mieszkaniowy Marcelin, w którym docelowo zamieszka ok. 2 tys. osób. Teren inwestycji jest zlokalizowany blisko centrum miasta, z do­godnym połączeniem komunikacyjnym, w bezpośrednim sąsiedz­twie zielonej enklawy jaką stanowi Lasek Marceliński. Zespół Mieszkanio­wy Marcelin składać się będzie z czterech mo­nitorowanych osiedli z systemem telewizji dozorowej i portiernia­mi ochrony oraz podziemnymi halami garażowymi. Wewnętrzna część każdego z osied­li przeznaczona zostanie tylko dla mieszkańców i zagospodarowana będzie małą architekturą, pla­cami zabaw i krzewami ozdobnymi. Ciekawa architektura uzyskana zostanie dzięki zróżnico­wanej wysokości budynków - od 5 do 8 pięter. Zespół Mieszkaniowy Marcelin jest realizo­wany etapami. Budowa pierwszego z osiedli jest już bardzo zaawansowana. Mieszkania zostaną  przekazane w połowie 2011 r. Zakończenie realizacji drugiego osiedla zaplanowano na koniec 2012 r. Kolejne dwa osiedla zrealizowane będą w następnych latach. Przewidziane jest również centrum rekreacyjno-sportowe dla całego zespołu.

ATANER sp. z o.o. jest firmą dewelopers­ką. Buduje rocznie kilkaset lokali miesz­kalnych i użytkowych o wysokim standardzie. Jako inwestor i jedno­cześnie generalny wy­konawca daje swoim klientom gwarancję terminowości, wysokiej jakości wykończenia, a zwłaszcza elastyczności w realizowaniu ich indywidualnych życzeń. W ciągu 20 lat funkcjonowa­nia ATANER wybudował ponad 7500 mieszkań. Powstało wiele obiektów, które stały się wizy­tówkami Poznania, np. największy zespół miesz­kaniowy wybudowany w stolicy Wielkopolski w ostatnim dwudziestoleciu - POLANKA z 2 tys. mieszkań i krytą pływalnią dla mieszkańców, czy nagrodzony tytułem „Budowa Roku 2008"- zespół apartamentowy przy ul. Kutrzeby. ATA­NER wybudował także dwa biurowce klasy A: Delta i Omega (w planie są następne), liczne obiekty handlowe i inne budynki użyteczności publicznej. Do tej pory firma oddała do użytku blisko 100 tys. m2  powierzchni biurowej i handlowej.

ATANER to nie tylko największa firma dewe­loperska w Poznaniu, ale również profesjonalny i godny zaufania zarządca nieruchomości. Po dwudziestu latach działalności zarządza 7500 lokalami w ramach 56 wspólnot mieszkaniowych.

( Źródło: Z Postępem ).cp

 

 


EuroCertyfikat 2010 dla PBG Dom

PBG DOM uznany solidnym przedsiębiorstwem roku. Rozdane właśnie EuroCertyfikaty są przyznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dokument ten zaświadcza, że firma prowadzi dobrą politykę rozwoju oraz jest sprawnie zarządzana. Wyróżnienie  takim EuroCertyfikatem daje także pewność, że produkt czy usługa, spełnia wszelkie niezbędne wymogi techniczne i jakościowe. Poznański deweloper - spółka PBG DOM w tym roku otrzymała prestiżową nagrodę Certyfikat JakościProduktu/Wyrobu/Usługi. Dodać należy z uznaniem dla PBG Dom, że konkurencja wśród firm z branży budowlanej była w tym roku ogromna. Do walki o EuroCertyfikat zgłosiło się aż 67 przedsiębiorstw specjalizujących się w tej dziedzinie. Ideą Konkursu EuroCertyfikat, który w tym roku miał swoją piątą edycję, jest promowanie najlepszych firm, instytucji, urzędów, produktów, usług i kadry zarządzającej, spełniających najwyższe standardy europejskie, zarówno w kwestiach organizacji i zarządzania, jak i uczestnictwa w unijnych programach pomocowych i absorpcji środków unijnych. Zanim dostaliśmy EuroCertyfikat byliśmy dokładnie sprawdzani. Musieliśmy dostarczyć szereg informacji dotyczących m.in. płynności finansowej oraz planów inwestycyjno - rozwojowych na przyszły rok. Uzyskaliśmy 427 punktów na 480 możliwych, to bardzo dobry wynik – mówi Magdalena Górzna - Jaromin , dyr. ds. marketingu i sprzedaży PBG DOM.

Uroczystość wręczenia EuroCertyfikatów odbyła się 25 listopada  2010 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Głównym organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, przy współpracy z EuroFirmą Media Sp. z o.o.

PBG DOM Sp. z o.o. należy do PBG S.A. – jednej z dwudziestu największych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jako część grupy kapitałowej, PBG DOM odpowiada za realizację projektów w obszarze inwestycji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Spółka realizuje swoją działalność na terenie dużych aglomeracji w Polsce.
 
 
 
 
 


Metalowe meble firmy PROMAG S.A. nagrodzone…

Meble metalowe produkowane przez PROMAG S.A., 9-krotnego zdobywcę tytułu „Gazeli Biznesu”, zostały nagrodzone w XIV edycji konkursu „Najlepsze w Polsce”. Konkurs, organizowany pod patronatem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, wyłania w drodze głosowania konsumentów produkty wyróżniające się jakością, uznaniem klientów i nowoczesnością rozwiązań. W roku 2007 certyfikatem „Najlepsze w Polsce” zostały nagrodzone wózki podnośnikowe elektryczne oferowane przez firmę PROMAG S.A. Jeszcze większe wyróżnienie spotkało meble metalowe, które otrzymały statuetkę HIPOLITA oraz prawo do posługiwania się znakiem „Najlepsze w Polsce” przez 5 lat.

Uroczystość wręczenia statuetki odbyła się w Pałacu Działyńskich w Poznaniu w dniu 15 października 2010 roku. Na galę wręczania także naszej firmie wyróżnień przybyli licznie przedstawiciele władz regionalnych, parlamentarzyści, biznesmeni, naukowcy i przedstawiciele mediów. Nagrodzone nasze meble metalowe są efektem wieloletniego już doświadczenia firmy i stosowania przez nas najnowocześniejszych technologii wytwarzania w ciągle rozbudowywanej fabryce w Bolechowie. Spośród oferty konkurencji wyróżnia je solidność wykonania, bogactwo kolorów i wyposażenia. Cechą charakterystyczną mebli metalowych PROMAG S.A. jest ich modułowa budowa, która pozwala na tworzenie ogromnej liczby kombinacji szuflad, blatów, kolorów i wyposażenia. Poza tym modułowa budowa pozwala na rozbudowę systemów w przyszłości bez obawy, że dokupione rozwiązania nie będą pasowały do tych już posiadanych.

W skład nagrodzonej grupy mebli wchodzą: 4 linie mebli warsztatowych (Classic Line, Expert Line, Practical Line, Economy Line); 2 linie mebli biurowych (Office Line, Classic Line); szafki szkolne; szafy ubraniowe/bhp. Meble te z powodzeniem sprawdzają się w warsztatach, szatniach, laboratoriach, punktach pomiarowych, szkołach itp.

 

 


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem