Wydanie nr: 2 (180) MARZEC 2019
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Apel naukowców: "Wprowadźmy w Polsce euro!"...

Dzięki uprzejmości kierownictwa redakcji opiniotwórczej gazety Fakt” (nr.49 (4662) z dnia 27.02.2019)  w obecnym wydaniu portalu „EuroPartner” zamieszczamy opublikowany w „Fakcie” Apel Naukowców i Ekspertów Polskich, wzywający do wprowadzenia waluty euro w Polsce. Jesteśmy głęboko przekonani, że Apel ten, głęboko merytorycznie uzasadniony stanie się ważnym wydarzeniem, zmieniającym punkt naszego widzenia na cały proces integracji europejskiej i polski kontekst tego procesu. Oto tekst Apelu!

Wprowadźmy w Polsce euro!


„Ten apel powstał z dwóch powodów. Po pierwsze, opublikowanego niedawno raportu „Jak żyć z euro?”, który pokazywał doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Słowacji, Litwy, Łotwy i Estonii. Jak najbardziej pozytywne, budujące nowy wizerunek euro waluty, którą najczęściej w Polsce postrzegamy niestety przez pryzmat kryzysu państw tzw. Południa. Po drugie, naszej obawy, że jeden z kluczowych tematów dla przyszłości Polski i Europy, może zostać zupełnie pominięty przez ugrupowania polityczne. Przecież już widać, że wybory do Parlamentu Europejskiego będą zupełnie skoncentrowane wokół spraw krajowych.

 Batłomiej E. Nowak
 Inicjator Apelu.
 Warszawa, 25.02.2019.

 My, niżej podpisani
 przedstawiciele środowisk naukowych,
 biorąc pod uwagę, że:


1. Członkostwo w strefie euro oznacza nie tylko większe bezpieczeństwo ekonomiczne, ale również polityczne Polski,

2. Zgodnie z ocenami większości ekonomistów, członkostwo w strefie euro przyspieszy długookresowy rozwój naszego kraju,

3. Przygotowany we właściwy sposób kraj nie ma powodu obawiać się, że w wyniku wprowadzenia euro w znaczący sposób wzrosną ceny lub pogorszą się wyniki gospodarcze,

4. Euro jest docelową walutą całej Unii Europejskiej, i jedną z najważniejszych walut świata, a poparcie dla wspólnej waluty wśród obywateli krajów strefy euro jest na historycznie rekordowym poziomie,

5. Euro to nie tylko wspólna waluta, ale zaawansowany i coraz bardziej kompleksowy projekt integracyjny obejmujący Unię Bankową, Europejski Mechanizm Stabilności, tworzącą się Unię Rynków Kapitałowych, a w przyszłości zapewne Unię Standardów Socjalnych; wokół strefy euro koncentrują się prace nad reformą ustrojową Unii Europejskiej,

6. Dla państw strefy euro przeznaczony będzie osobny instrument finansowy w ramach wieloletniej perspektywie finansowej UE 2021-27, poważnie rozmawia się też o osobnym budżecie strefy euro,

7. Do strefy euro chcą dołączyć kolejne państwa naszego regionu (Chorwacja, Rumunia, Bułgaria), a pozytywne doświadczenia Słowacji, Litwy, Łotwy i Estonii wnoszą nową jakość do debaty o członkostwie w strefie euro,

8. Polska zobowiązała się do przystąpienia do strefy euro w Traktacie Akcesyjnym do Unii Europejskiej, a decyzję tę poparła zdecydowana większość społeczeństwa w referendum w roku 2003,

9. Uczestnictwo, bądź nie, w strefie euro oznacza wybór między centrum, a peryferiami procesów integracyjnych w Europie,

zachęcamy i wzywamy partie polityczne, uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu RP, do zainicjowania Paktu na Rzecz Członkostwa Polski w Strefie Euro, który obejmowałby:

1. Uwzględnienie członkostwa w strefie euro w programach partii i ugrupowań politycznych,

2. Upowszechnianie informacji na temat strefy euro oraz promocję publicznej debaty na ten temat w oparciu o uczciwą wiedzę i rzetelnie udokumentowane fakty,

3.Wspieranie reform gospodarczych, które mają na celu skuteczne przygotowanie Polski do uczestnictwa w strefie euro,

4. Przygotowanie „mapy drogowej” wejścia Polski do strefy euro, w tym określenie docelowej daty wprowadzenia wspólnej waluty,

5. Podjęcie zaraz po wyborach do Sejmu i Senatu w 2019 r. odpowiednich działań w sferze gospodarczej, finansowej, prawnej i społecznej na rzecz odpowiedniego przygotowania Polski do członkostwa Polski w strefie euro”.

Lista sygnatariuszy Apelu


/-/ Jan Barcz, prof. dr hab., Akademia im. Leona Koźmińskiego
/-/ Marek Belka, prof. dr hab., College of Europe
/-/ Małgorzata Bonikowska, dr, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
/-/ Dariusz Filar, prof. dr hab., Uniwersytet Gdański
/-/ Stanisław Gomułka, prof. dr hab. Business Centre Club
/-/ Marian Gorynia, prof. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
/-/ Marta Götz, dr hab. Akademia Finansów i Biznesu Vistula
/-/ Marek Grela, dr hab. Akademia Finansów i Biznesu Vistula
/-/ Danuta Hűbner, prof. dr hab., Szkoła Główna Handlowa
/-/ Barbara Jankowska, dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
/-/ Oskar Kowalewski, dr hab., IESEG School of Management
/-/ Roman Kuźniar, prof. dr hab., Uniwersytet Warszawski
/-/ Magdalena Markiewicz, dr, Uniwersytet Gdański
/-/ Bartłomiej E. Nowak, dr, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
/-/ Artur Nowak-Far, prof. dr hab., Szkoła Główna Handlowa
/-/ Andrzej Olechowski, dr, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
/-/ Witold M. Orłowski, prof. dr hab. Akademia Finansów i Biznesu Vistula
/-/ Marek Rewizorski, dr hab., Uniwersytet Gdański
/    -/ Dariusz K. Rosati, prof. dr hab., Szkoła Główna Handlowa
/-/ Jan Truszczyński, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
/-/ Jerzy Wilkin, prof. dr hab., Polska Akademia Nauk.   

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem