Wydanie nr: 6 (202) LISTOPAD 2021
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Współpraca miasta z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza...

Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zacieśniają współpracę. Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. Zbyszko Melosik oraz zastępca prezydenta Poznania, Bartosz Guss podpisali list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Wydziałem Socjologii Uniwersytetu, a Wydziałem Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. Miasto i uczelnia zadeklarowały, że będą współdziałać w prowadzeniu badań społecznych.    „Państwo i my, dzielimy wspólną pasję; działanie dla Poznania i będziemy na pewno dokładać wszelkich starań, aby ta współpraca przyniosła jak najbardziej owocne efekty - mówił prof. Zbyszko Melosik, prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza po podpisaniu listu intencyjnego. (Na zdjęciu od lewej prorektor UAM prof. Zbyszko Melosik i zastepca prezydenta miasta Poznania - Bartosz Guss ).

- Cieszę się ze wzajemnej współpracy. Zyskają na tym wszyscy. Studentom pozwoli ona na wykorzystanie w praktyce wiedzy pozyskanej w trakcie zajęć, co wpłynie pozytywnie na jakość kształcenia. Miasto natomiast dowie się jeszcze więcej o społecznym odbiorze realizowanych programów. Analiza potrzeb i oczekiwań Poznaniaków pozwoli usprawnić podejmowane działania w zakresie kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego Poznania - mówił Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.

Uczelnia będzie wspierać Miasto m.in. w zbieraniu danych poprzez badania kwestionariuszowe i pogłębione wywiady, a także ich analizy. Dzięki temu miejscy urzędnicy dowiedzą się, w jaki sposób najszybciej dotrzeć do określonych grup mieszkańców, co Poznaniacy sądzą o realizowanych programach, a także czy biorą lub zamierzają wziąć w nich udział. Uczelnia będzie współpracować z magistratem przy planowanych działaniach - zarówno w postaci ankiet, jak i za pośrednictwem badań wykonywanych przez studentów w ramach praktyk, prac licencjackich i magisterskich.

- Widzę duży potencjał we wzajemnym porozumieniu. Starania podejmowane wspólnie przez Miasto i Uniwersytet pozwolą nam jeszcze lepiej poznać oczekiwania mieszkańców, a co za tym idzie ukierunkować nasze działania na rzecz jeszcze lepszej współpracy - mówiła Magdalena Żmuda, dyrektorka Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.  Głównymi obszarami współpracy będą programy dotyczące jakości środowiska, na przykład czystości powietrza, likwidacji azbestu, czy retencji wody.

Polityki wdrażane przez miasto, których celem jest poprawa jakości środowiska, przynoszą korzyść wszystkim mieszkańcom. Wymagają one jednak od nich zmiany zachowań dotyczących codziennego życia, na przykład sposobu postępowania ze śmieciami, ogrzewania mieszkań, wykorzystania wody deszczowej, itd. Bez znajomości postaw i potrzeb mieszkańców wdrażanie polityk miejskich jest trudniejsze. Badania społeczne mogą w tym pomóc - mówi prof. Piotr Matczak, kierownik Zakładu Studiów nad Dynamiką Społeczną Wydziału Socjologii UAM.

Wydział Socjologii przywiązuje dużą wagę do współpracy z otoczeniem społecznym. Również dlatego, że czujemy zobowiązanie wobec społeczności, w której funkcjonujemy i chcemy wspólnie pracować we wprowadzaniu pozytywnych zmian społecznych. Zakres naszej potencjalnej współpracy z Wydziałem Kształtowania i Ochrony Środowiska jest bardzo szeroki: badania naukowe, konsultacje społeczne, ekspertyzy. Punktem wyjścia chcielibyśmy natomiast uczynić projekty realizowane przy przygotowywaniu prac dyplomowych przez studentki i studentów naszego wydziału - mówi prof. Aldona Żurek, dziekan Wydziału Socjologii UAM.

W podpisanym liście intencyjnym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Miasto Poznań deklarują współpracę także podczas wnioskowania o granty badawczo-aplikacyjne, składane do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub innych instytucji finansujących. (Foto: Przemysław Stanula ). 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem