Danuta Sosnowska, profesor nauk rolniczych…

Prof. dr hab. Danuta Sosnowska jest absolwentką Akademii Rolniczej w Moskwie. Ukończyła wydział Agronomii, specjalność ochrona roślin. Pracę w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym (IOR – PIB) w Poznaniu rozpoczęła w 1982 roku, zaraz po skończeniu studiów. Pracując do dnia dzisiejszego w Instytucie zdobyła wszystkie stopnie naukowe i tytuł naukowy: w 1990 uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie biologii, w 2003 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych, a w 2009 roku Prezydent RP nadał jej tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Prof. dr hab. Danuta Sosnowska od ponad 30 lat jest związana z Instytutem Ochrony Roślin. Tutaj rozpoczęła badania dotyczące metod biologicznych w ochronie roślin. Tematyka prowadzonych prac dotyczyła między innymi wykorzystania grzybów owadobójczych i nicieniobójczych do ochrony upraw polowych i pod osłonami przed szkodnikami. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach dotyczących nie tylko wykorzystania metod biologicznych, ale również dotyczą fizjologii grzybów owadobójczych, pasożytnictwa naturalnych populacji mikroorganizmów chorobotwórczych w szkodnikach magazynowanych produktów, upraw szklarniowych i polowych oraz trój-troficznych interakcji pomiędzy nicieniami, grzybami nicieniobójczymi i roślinami.

Swój warsztat naukowy wzbogaciła wiedzą nabytą w różnych ośrodkach naukowych na całym świecie. W latach 1992-1993 była na stypendium naukowym w Ohio State University w USA, gdzie prowadziła badania nad nowym szczepem grzyba owadobójczego do zwalczania szkodników upraw szklarniowych. Jej badania doprowadziły do zarejestrowania biopreparatu opartego na grzybie owadobójczym do zwalczania mączlika szklarniowego na pomidorach. Później ten preparat został wdrożony do ochrony pomidora w Polsce i był jedynym bioinsektycydem zarejestrowanym w kraju.

W 2000 roku prof. dr hab. Danuta Sosnowska uzyskała stypendium naukowe w Rothamsted, Institute of Arable Crops w Anglii, gdzie pod kierunkiem prof. Briana Kerrego pracowała z najlepszym na świecie zespołem w zakresie zwalczania nicieni – guzaków korzeniowych, za pomocą grzybów nicieniobójczych w uprawach warzyw pod osłonami. Wspólnie opracowano pół-selektywną pożywkę do izolowania grzybów z gleby, jak również opracowano strategię biologicznego zwalczania tych szkodników w uprawach pomidorów. Z kolei praca w Instytucie Biotechnologii w Moskwie (Rosja) pozwoliła jej opracować technologię masowej produkcji grzybów owadobójczych do zwalczania groźnych szkodników pomidorów i ogórków w szklarniach.

Ponadto prof. dr hab. D. Sosnowska realizowała wiele grantów i projektów badawczych, w tym w latach 2011-2015 grant międzynarodowy Unii Europejskiej dotyczący integrowanej ochrony roślin w krajach UE.

Jest znana w środowisku i jej osiągnięcia (ponad 200 publikacji) są ogromnym naukowym i praktycznym wkładem w rozwój i zastosowanie metod biologicznych w ochronie roślin. Od ponad 20 lat jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Biologicznego Zwalczania, Wschodniopalearktycznej Sekcji, gdzie była wybrana na stanowisko wice - prezydenta, a w latach 2009-2013 była prezydentem tej Sekcji (EPRS/IOBC).

Od 2007 roku prof. D. Sosnowska rozpoczęła pracę w administracji, najpierw jako zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych w IOR – PIB, a od 2012 roku do dnia dzisiejszego pełni funkcję Dyrektora Instytutu. Od tego czasu jej działalność ma inny charakter. Pełni również wiele funkcji, które mają charakter organizacyjny i ekspercki. Jest między innymi członkiem Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk i członkiem prezydium Komitetu, była członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest redaktorem naczelnym Progress in Plant Protection, jest członkiem Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego w Wielkopolsce, jest członkiem Rady Konsultacyjnej Pracodawców ds. Kształcenia na Wydziale Biologii Uniwersytetu AM w Poznaniu.

Za swoją pracę została uhonorowana różnymi nagrodami i odznaczeniami, jak np. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony dla Rolnictwa, medalem honorowym 60-lecia IOR-PIB i wieloma innymi.

Prof. dr hab. Danuta Sosnowska reprezentuje jako dyrektor Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, który podlega Ministrowi Rolnictwa. Jej ambicją jest utrzymanie wysokiej rangi tego Instytutu. Jest to jednostka, która jest ważnym ośrodkiem naukowo-badawczym, wdrożeniowym, upowszechnieniowym i konsultacyjno-doradczym w zakresie szeroko rozumianej ochrony roślin. Posiada najnowocześniejszą aparaturę badawczą, szklarnie, pola doświadczalne, akredytowane laboratoria, i przede wszystkim wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową.

W 2016 roku Instytut będzie obchodził 65. Rocznicę istnienia. Będzie to doskonały moment do zaprezentowania działalności i osiągnięć instytutu i jednocześnie zaszczyt dla prof. dr hab. Danuty Sosnowskiej, że jej praca również jest wkładem w rozwój tej jednostki.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót