Zofia Barbara Szalczyk – samorządowiec…

Zofia Barbara Szalczyk urodziła się w Złotym Potoku. W 1971 roku ukończyła zootechnikę w Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1981 na Wydziale Rolniczym macierzystej uczelni uzyskała stopień naukowy doktora. Przez dwa lata Zofia Barbara Szalczyk pracowała jako nauczycielka w Państwowym Technikum Rolniczym w Starym Tomyślu. W latach 1974–1991 była zawodowo związana z Centralnym Ośrodkiem Oświaty i Postępu w Rolnictwie w Brwinowie, dochodząc tam do stanowiska zastępcy dyrektora. Zofia Barbara Szalczyk pracowała także jako doradca prezesa zarządu Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi.

Od roku 1991 do roku 2000 Zofia Barbara Szalczyk kierowała Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Sielinku. W latach 2000–2003 wchodziła w skład zarządu Regionalnej Kasy Chorych, następnie pracowała w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako dyrektor Oddziału Wielkopolskiego i zastępczyni prezesa ARiMR. Jako działaczką Polskiego Stronnictwa Ludowego kandydowała z listy PSL m.in. w wyborach europejskich w roku 2014. W okresie od roku 2012 do roku 2015 Zofia Barbara Szalczyk była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zajmowała to stanowisko do listopada 2015 roku. Wcześniej, w roku 2014 Zofia Barbara Szalczyk została wybrana też na radną Sejmiku Wielkopolskiego V kadencji, a w roku 2015 została jego przewodniczącą. Zofia Barbara Szalczyk jest odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót