Mieczysław Durski – samorządowiec wielkopolski…

Mieczysław Wojciech Durski – urodzony w 1962 roku w Chojnie, w gminie Gołańcz, dzisiaj jest  burmistrzem Miasta i Gminy Gołańcz. W samorządzie pracuje już 35 lat, od roku 1982. Jest absolwentem Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania projektami unijnymi na  Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawsze interesował się i działał w jednostkach samorządowych na różnych stanowiskach . Od listopada 2006 r. do dziś jest burmistrzem Miasta i Gminy Gołancz.

Czynnie angażuje się w życie miasta i gminy . Od wielu lat uczestniczy w pracach społecznych w stowarzyszeniach, których jest członkiem oraz w różnych inicjatywach społecznych mieszkańców Miasta i Gminy Gołańcz. Za Jego kadencji m.in.: odkupiono z rąk prywatnych zamek kasztelański i przystąpiono do jego remontu, dokonano rewitalizacji kompleksu parkowo-pałacowego w Smogulcu, pobudowano kompleks boisk „Orlik”, pobudowano kanalizację burzową na części osiedla Karola Libelta w Gołańczy wraz  z ciągami pieszo – jezdnymi, pobudowano kanalizację sanitarną w Smogulcu, na ul. Sportowej w Gołańczy oraz we wsiach Chojna, Potulin, Bogdanowo, Buszewo, Czesławice, wybudowano kilkanaście  kilometrów chodników oraz kilkanaście kilometrów dróg i ulic, wyremontowano wiele świetlic wiejskich, świetlicę Stodoła w Gołańczy oraz pobudowano nową świetlicę we wsi Czerlin i Buszewo, wybudowano w  Gołańczy parking na ponad 100 miejsc przed urzędem Miasta i Gminy, dokonano termomodernizacji czterech Zespołów Szkół oraz ośrodka zdrowia, utworzono  – jeszcze przed wejściem ustawy – fundusze sołeckie, które do dzisiejszego dnia funkcjonują w gminie, nastąpił znaczny wzrost dofinansowań do stowarzyszeń, doprowadzono do gazyfikacji miasta bez udziału środków własnych Gminy, a także powstała  farma wiatrowa na terenie gminy.

Urząd Miasta i Gminy  już w 2008 roku otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO i utrzymuje jakość pracy do dziś, potwierdzając ten fakt corocznym audytem nadzoru oraz audytami recertyfikacyjnymi. W roku 2011 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przyznał gminie Gołańcz wyróżnienie w kategorii Rozwój Kapitału Społecznego - Laur Gospodarności.

Miasto i Gmina Gołańcz dzięki zaangażowaniu burmistrza Mieczysława Durskiego uzyskała  tytuł i certyfikat „Przyjazna Polska” 2014 oraz certyfikat tematyczny „Kraina Historii i Kultury” w ramach Programu „Przyjazna Polska” organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Fundację „Instytut Badań nad Demokracją  i Przedsiębiorstwem Prywatnym”.

Miasto i Gmina Gołańcz współpracuje z niemieckim Związkiem Pielęgnacji Stosunków Międzynarodowych w Allendorfie (Hesja ) od 1999 r. , z niemiecką gminą Ilmenau, oraz z czeską gminą Kamyk Nad Wełtawą.

Dewizą życiową Burmistrza Mieczysława Durskiego jest dbałość o dobro ludzi, podnoszenie standardu ich życia poprzez budowę i modernizację obiektów komunalnych, oświatowych, kulturalnych i sportowych , a także poprzez budowę dróg, ulic, chodników. Najważniejszym celem dla burmistrza jest ciągły rozwój Ziemi Gołanieckiej, aby ludziom żyło się lepiej, wygodniej , w poczuciu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  

Burmistrz Mieczysław Durski za swoja pracę samorządowca otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia.

 

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót