Jarosław Lange - działacz "Solidarności"...

Jarosław Lange – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie pełni obowiązki Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolskiej NSZZ „Solidarność”. Cała kariera zawodowa tego działacza związkowego, była rezultatem całej jego drogi naukowca, nauczyciela i od wczesnej młodości działacza związanego z „Solidarnością”. Doświadczenie pedagogiczne Jarosław Lange zdobywał nie tylko w Instytucie Kształcenia Nauczycieli, ale w wielu szkołach, w których był nauczycielem, między innymi w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu; w poznańskiej Szkole Podstawowej nr 10, w Szkole Podstawowej w Robakowie w Szkole Podstawowej w Kórniku. Przez jakiś czas Jarosław Langer pracował też jako instruktor w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacyjnym w Poznaniu, a później rozpoczął swoją piękną przygodę z „Solidarnością”.

Na tej drodze Jarosława Langera zapisały się następujące jego funkcje: członek Zespółu Opiniodawczo-doradczego do Spraw Monitorowania Reformy Oświaty w województwie wielkopolskim;  członkostwo w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego; członkostwo w Międzyzakładowej Komisju NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Wielkopolskiego; udział w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,  Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Poznaniu; Radzie Rynku Pracy - organu doradczego MR, PiPS oraz  funkcja Przewodniczący Rady Rynku Pracy,  a także piastowanie mandatu Radnego Miasta i Gminy Kórnik.

Teraz całym swoim bogatym doświadczeniem Jarosław Langer służy społeczeństwo jako Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolskiej NSZZ „Solidarność” i członek Komisji Krajowej NSZZ. Powszechnie szanowany i lubiany, Jarosław Lange skutecznie pełni swoją misję, pokazując wykonywaną pracą przykład, wzorzec nowoczesnej, skutecznej działalności związkowej. Społecznie Jarosław Langer udziela się też w Ochotniczej Straży Pożarnej i był Członkiem Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika wdzięczności w Poznaniu. 

 

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót