Jan Wesołowski - samorządowiec, społecznik...

Jan Paweł Wesołowski - urodzony w Gnieźnie w dniu 21 lutego 1947 roku, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i absolwentem studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim. Odbył kursy menedżerskie zagranicą m.in. w Paryżu, Wiedniu. Pracę zawodowa rozpoczął w bankowości. Z biegiem czasu w swoim rodzinnym mieście zaczął działać w samorządzie. Był Kanclerzem oraz kierownikiem administracji  Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej w Gnieźnie. Kolejno pełnił funkcje radnego  Rady Miasta Gniezna, oraz  przewodniczącego Komisji i wiceprzewodniczącego Rady.

Jan Wesołowski chętnie udzielał się społecznie  między innymi w Towarzystwie Miłośników Gniezna, klubie sportowym SKS „ Start „ Gniezno”, w komitecie budowy pomnika Św. Wojciecha-Patrona Gniezna, był jednym z inicjatorów powstania „Encyklopedii Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej” która ukazała się w 2011 roku, oraz w bardzo  wielu organizacjach społecznych i samorządowych. Stał się ważną i powszechnie szanowaną Osobistością miasta Gniezna. Obecnie mimo, że jest emerytem, nadal działa czynnie wszędzie tam, gdzie jest swojemu miastu lub ludziom potrzebny.  


 

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót