Andrzej B. Legocki

Andrzej B. Legocki, ur. 1939, członek rzeczywisty PAN, Prezes PAN na kadencję 2003 - 2006. Od 1988 r. dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie prowadził Pracownię Biologii Molekularnej Roślin. W latach 1990 - 1996 był wiceprezesem, a w latach 1996 - 2002 prezesem Oddziału Poznańskiego PAN. Działalność badawcza i zainteresowania naukowe prof. Legockiego skupione są wokół współczesnych nurtów biologii molekularnej i biotechnologii roślin wyższych.

Prof. Legocki zyskał międzynarodowy rozgłos w dziedzinie badań nad naturalnymi układami symbiotycznymi roślin motylkowych z bakteriami azotowymi, w których zachodzi biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego. Jego prace doprowadziły do zidentyfikowania i zsekwencjonowania szeregu genów roślinnych (głównie łubinu) i bakteryjnych uczestniczących w oddziaływaniach symbiotycznych. Przyczyniły się także do wyjaśnienia mechanizmu odpowiedzi rośliny na stres biotyczny (stan symbiozy). Prof. Legocki zyskał międzynarodową renomę, również dzięki swym badaniom podstawowym nad wiązaniem azotu. W IChB PAN stworzył najsilniejszy w Polsce ośrodek biologii strukturalnej, zajmujący się rozwiązaniem struktur przestrzennych białek i kwasów nukleinowych. Utworzył też Poznańskie Centrum Superkomputerowe - Sieciowe.

Prof. Legocki opublikował ponad 180 artykułów oryginalnych oraz ok. 200 doniesień i komunikatów. Jest współautorem kilku patentów z dziedziny biotechnologii roślin. Otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa Akademii Rolniczej w Poznaniu i SGGW w Warszawie. Jest członkiem prestiżowej organizacji biologii molekularnej (EMBO) oraz członkiem Academia Europaea.

Szeroko znana jest aktywność pozanaukowa prof. Andrzeja Legockiego. W roku 1995 zainicjował postępowanie legislacyjne, które w roku 2001 zakończyło się uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o restytucji Fundacji Zakłady Kórnickie. Znany jest także ze swoich szerokich zainteresowań humanistycznych dotyczących historii sztuki i malarstwa. Jest Przewodniczącym Rady Muzeum Narodowego w Poznaniu i Przewodniczącym Rady Fundacji Raczyńskich.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót