Gerard Labuda, historyk prof. dr hab

Gerard Labuda, prof. dr hab.,ur. 28 XII 1916 roku jest absolwentem Uniwersytetu Poznańskiego i Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w których studiował w latach1936-1939 i 1943). Profesor Labuda habilitował się w roku 1946 z zakresu dziejów średniowiecza ( początki państwa polskiego ). W latach 1949 - 1976 był profesorem uniwersytetu poznańskiego a w latach 1953-1986 pełnił funkcję profesora w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od roku 1964 profesor Gerard Labuda jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, a w okresie lat 1984-1989 był jej wiceprezesem. Od roku 1951 profesor jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie i w latach 1989-1994 pełnił funkcje jej prezesa.

W okresie swojej kariery naukowej profesor Labuda uzyskal tytuły Doktora Honoris Causa uniwersytetów w Gdańsku, Toruniu, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie (1985-2003). Jest autorem kilkudziesięciu książek spośród których należy wymienić, m.in.: Studia nad początkami państwa polskiego ( 1946 ); Pierwsze państwo słowiańskie - Państwo Samona (1949); Fragmenty do dziejów Słowiańszczyzny zachodniej, t. I-III (1960-1974); Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny (1961); Polska granica zachodnia (1971); Mieszka II, król Polski (1994); Kaszubi i ich dzieje ( 1996); Święty Wojciech, biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier (2000); Mieszko I (2002); Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności, tom I (2003).

Profesor Gerard Labuda, jest dzisiaj człowiekiem wiekowym, ale mimo podeszłego wieku nadal jest czynnym naukowcem. Kiedy odwiedziliśmy Go w jego poznańskim mieszkaniu pracował nad nową książką poświęconą historii Kaszubów, polskiego plemienia, które jakże często niektórzy błędnie starają się określać mianem mniejszości narodowej. Kaszubi - a profesor sam jest Kaszubą - zawsze przecież byli i są polskim plemieniem i profesor przypomina o tym sięgając do głębokiego średniowiecza. Historia Kaszubów, trzytomowe pomnikowe wydanie, którego pierwszy tom omawiający okres średniowiecza przygotowuje osobiście profesor Labuda - dalsze dwa tomy piszą Jego znakomici koledzy historycy - z całą pewnością poszerzy wiedzę o polskim narodzie.

Teraz, zamieszczając sylwetkę Profesora w dziale "Ludzie naszych czasów" europejskiego magazynu EuroPartner oddajemy hołd seniorowi polskiej nauki, który nadal twórczo i intelektualnie wzbogaca czas współczesnej generacji, generacji XXI wieku.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót