Waldemar Pawlak

Waldemar Pawlak, urodzony 5 września 1959 roku, polityk, wicepremier i minister gospodarki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, prezes PSL. Ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W grudniu 1981 roku uczestniczył w strajkach na Politechnice Warszawskiej. W czasie stanu wojennego pracował jako nauczyciel podstaw obsługi komputera w szkole podstawowej w Pacynie. Od 1984 roku prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Kamionka koło Pacyny. Karierę polityczną rozpoczął w 1985 roku wstępując do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, z którego listy został posłem Sejmu kontraktowego. Po rozwiązaniu ZSL przeszedł do PSL "Odrodzenie". W 1990 roku wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego i od czerwca 1991 r. do października 1997 r. był prezesem Naczelnego Komitetu Wykonawczego tej partii.

5 czerwca 1992 roku został desygnowany przez prezydenta Lecha Wałęsę i Sejm RP na urząd premiera. 10 lipca 1992 roku jego misja stworzenia rządu zakończyła się niepowodzeniem (tzw. "33 dni Pawlaka"). W tym samym roku kandydował na urząd Prezydenta RP. Ponownie został premierem po wyborach parlamentarnych w 1993 roku i stworzeniu rządu koalicyjnego SLD-PSL. Do dymisji podał się w lutym 1995 roku po kolejnym kryzysie politycznym koalicji i na pewien czas odsunął się na drugi plan polityki.

Do 2005 roku był prezesem Zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej. Zrezygnował ze stanowiska przed wyborami parlamentarnymi 2005 roku. 29 stycznia 2005 roku został ponownie wybrany prezesem PSL, w wyniku wyborów wszedł do sejmu, a 1 października 2005 roku został przewodniczącym klubu parlamentarnego PSL. Od 9 listopada 2005 roku zasiadał w sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz w Komisji Infrastruktury. Od 1992 roku Waldemar Pawlak jest prezesem Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dniu 16 listopada 2007 roku premier Donald Tusk powołał Waldemara Pawlaka na urząd wicepremiera i ministra gospodarki.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót