Dyrektor dr Ewa Bąk

Dr Ewa Bąk pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego. Jest absolwentką AWF w Poznaniu, ukończyła także studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania sportem, a w 2003 roku studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w jednostkach administracji. Ponadto posiada uprawnienia menagera sportu i trenera I klasy piłki ręcznej. Podkreślić należy, że dr Ewa Bąk jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, od 2000 roku dyrektorem Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki (obecnie Wydziału Sportu) Urzędu Miasta Poznania i wykładowcą akademickim AWF-u w Poznaniu.

Poza tym aktualnie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Turystyki Kultury Fizycznej i Sportu Związku Miast Polskich oraz jest członkiem Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego i Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego.

Za pracę zawodową i społeczną została wyróżniona wieloma wyróżnieniami i nagrodami, w tym miedzy innymi Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003), Srebrnym Krzyżem Zasług (2003), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012). W 2007 roku Polska Korporacja Menedżerów Sportu w Warszawie w uznaniu zasług w stosowaniu nowoczesnych metod zarządzania sportem i rekreacją nadała Pani dr Ewie Bąk tytuł „Sportowego Menedżera 2006 roku”.

Aktualnie wspólnie ze współpracownikami Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotowuje aplikację do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na organizację w Poznaniu w 2018 roku Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich. Główne akcenty w pracy zawodowej pani Ewy Bąk to: propagowanie i organizowanie sportu przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Poznaniu.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót