Prof. dr hab. Danuta Hübner
Minister ds. Europejskich

Od 16 czerwca 2003r. - minister - członek Rady Ministrów, odpowiada za koordynację całości polityki europejskiej. Od listopada 2001 odpowiada w polskim Rządzie za całość problematyki integracji europejskiej jako Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, szef Urzędu KIE oraz jako Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jest także przedstawicielem Rządu w Konwencie ds. Przyszłości Unii Europejskiej.

Od listopada 1998 w Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie pełniła funkcję Zastępcy Sekretarza Wykonawczego, a od lipca 2000 do października 2001 funkcję Sekretarza Wykonawczego w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od grudnia 1997 do października 1998 była Szefem Kancelarii Prezydenta RP.

W październiku 1996 powołana została na stanowisko pełnomocnika ds. tworzenia Komitetu Integracji Europejskiej, a następnie mianowana Sekretarzem KIE w randze Sekretarza Stanu i szefem Urzędu KIE.

Wcześniej, od wiosny 1994 do jesieni 1996 była Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu i jako Główny Negocjator doprowadziła do zakończenia negocjacji o członkostwo Polski w OECD. Od wiosny 1994 pełniła funkcję doradcy społecznego Wicepremiera i Ministra Finansów. Od 1992 była redaktorem naczelnym miesięcznika "Gospodarka Narodowa" oraz zastępcą redaktora naczelnego dwumiesięcznika "Ekonomista".

Była wieloletnim członkiem komitetu wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Instytutów Rozwoju w Genewie. W pierwszej połowie lat 90-tych przewodniczyła Społecznej Radzie Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania.

W latach 1991-1994 była zastępcą dyrektora Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych. Była także członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

W latach 1988-1990 była stypendystą Fulbrighta w University of California w Berkeley, a w 1994 odbyła staż naukowy w Centre for European Studies w University of Sussex. Wykładała też na California State University w San Jose. W latach 70-tych przebywała na stypendium na Universidad Autonoma w Madrycie.

Danuta Hübner (ur. 8 kwietnia 1948 r.) w 1971 ukończyła Wydział Handlu Zagranicznego na SGPiS (obecnie SGH), gdzie także w 1974 uzyskała doktorat, a w 1980 habilitację. W styczniu 1992 roku otrzymała tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Ma dwie córki: Karolinę i Ewę.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót