Wydanie nr: 6 (209) LISTOPAD 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Rada Programowa

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, wydawca Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner, powołał nową Radę Programową przy redakcji EuroPartnera, której zadaniem będzie współtworzenie i określanie linii programowej tego medium oraz udzielanie merytorycznego wsparcia redaktorowi naczelnemu. Oto skład tej Rady na lata: 2018 - 2020

Przewodniczący Rady Programowej

Dr Marian Król, twórca i prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, doktoryzowany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wieloletni działacz państwowy, były Wojewoda Poznański, były poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dwóch kadencji, zasłużony członek wielu organizacji społecznych i towarzystw gospodarczych. Dr Marian Król jest powszechnie uznanym autorytetem w regionie wielkopolskim jako organizator wielu ważnych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych. Dr Marian Król jest cenionym autorem książek i publikacji o tematyce społecznej.

Wiceprzewodniczący  Rady Programowej

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent kierunku nauk politycznych ze specjalnością dziennikarstwo. Doktoryzował się na podstawie rozprawy „Ruch społecznego poparcia na rzecz władzy w Polsce po II wojnie światowej”. Stopień doktora habilitowanego w zakresie tej samej dyscypliny Tadeusz Wallas otrzymał w 2008 roku na Wydziale Nauk Społecznych UAM, na podstawie monotematycznego cyklu publikacji nt. „Transformacja systemowa w Polsce po 1989 roku. Prof. Tadeusz Wallas całą karierę naukowa związał z macierzystym uniwersytetem, pełniąc wiele ważnych funkcji: kierownika Podyplomowego Studium Dziennikarstwa UAM; Zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa; funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Studiów i Spraw Studenckich na kierunku politologia w Collegium Polonicum w Słubicach, w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Wągrowcu, Pleszewie, Pile, Ostrowie Wielkopolskim, Kolegium UAM w Kościanie oraz w Collegium Europaeum Gnesnense. Profesor Tadeusz Wallas jest członkiem International Political Science Association, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Działa w wielu organizacjach i towarzystwach naukowych, współpracuje z licznymi czasopismami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Obecnie Prof. dr hab. Tadeusz Wallas jest w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza prorektorem ds. kadr i rozwoju.

Sekretarz Rady Programowej


Dominik Górny – człowiek pióra i mediów. Rodowity Poznaniak, który od blisko 20 lat z powodzeniem tworzy i promuje trwałe wartości Regionu Wielkopolski na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Jego artystyczny dorobek to m.in.: 9 tomów poetyckich, publikacje w ponad 60 antologiach i almanachach, publikacje własnej twórczości w 16 językach. Dominik Górny jest współautorem „Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” i książki na 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego. Wraz z dr. Marianem Królem był redaktorem książki „Święty Jan Paweł II w stulecie urodzin. Pamiętamy…” Dominik Górny to autor literackiego motywu Światowego Dnia Godności w Poznaniu w latach 2011 i 2012,  autor tekstów i muzyki do blisko 80 piosenek,  autor tekstu do Hymnu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” MKiDN, „Złotym Piórem” ZKRPiBWP oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Królewskiego Orderu Św. Stanisława BM.

Członek Rady Programowej


Prof. dr hab. Marian Gorynia dr hc. jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego. Całą karierę naukową prof. Marian Gorynia związał z macierzysta uczelnią, specjalizując się w nauce o międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych został w 1998 roku mianowany na stanowisko profesora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2000 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od 2003 roku zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). W latach 1999-2002 sprawował funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2002-2008, przez dwie kadencje, był Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.  W latach 2008-2016 pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Profesor Marian Gorynia jest przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Profesor Marian Gorynia jest cenionym w Europie ekonomista o niezwykle szerokich zainteresowaniach, autorem fundamentalnych prac naukowych i publikacji w opiniotwórczych mediach.

Członek Rady Programowej

Prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk jest absolwentem UAM i  naukowcem w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 1997 roku obronił doktorat na Wydziale Nauk Społecznych UAM, w 2004 roku habilitował się i gdzie w 2013 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu tytuł naukowy profesora nauk społecznych. W latach 1997-2008 Ryszard Kowalczyk był adiunktem w Zakładzie Prawa Prasowego i Systemów Prasowych, najpierw w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, a od 2008 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W 2007 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2008-2011 pełnił funkcję kierownika Pracowni Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Od 1 października 2011 roku jest kierownikiem Zakładu Dziennikarstwa.


Członek Rady Programowej


Prof. dr hab. Józef Orczyk  ukończył studia historyczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W Katedrze Hi¬storii Gospodarczej (JAM, kierowanej przez prof. Władysława Rusińskiego zajmował się m.in. bi¬blioteką i zbierał dane do bibliografii z zakresu hi¬storii gospodarczej. Tu także uzyskał stypendium naukowe, a po ukończeniu studiów na UAM, od¬był staż naukowy w Katedrze Historii Gospodar¬czej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. W 1967 roku obronił na tej uczelni pracę doktorską. W 1970 roku prof. Józef Orczyk uzyskał stypendium Fulbrighta, co pozwoliło mu na wyjazd do USA i gruntowne pogłębianie zdobytej wiedzy. Szczególne zna¬czenie dla młodego polskiego naukowca miał kontakt i pomoc T.W. Schultza (laureat Nagrody Nobla w 1979 roku) i M.J. Bowman. Poznał także wielu wybitnych przedstawicieli szkoły chicagowskiej, słuchając wykładów M. Friedmana i uczestnicząc w seminariach G. Beckera oraz R.W. Fogela. Prof. Józef Orczyk był stypendystą IREX i DAAD, co pozwoliło mu poznać dorobek niemieckiej nauki o zarządzaniu kadrami. W roku 1982 prof. dr hab. Józef Orczyk stał się wykładowcą akademickim w poznańskiej Akademii Ekonomicznej. Profesor Józef Orczyk jest jednym z najwybitniejszych znawców problematyki historii gospodarczej Polski międzywojennej, a na pewno najlepszym specjalistą od kwestii agrarnej. Prof. dr hab. Józef Orczyk był Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, obecnie jest rektorem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Członkini Rady Programowej

Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska
ukończyła studia filozoficzne i historyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach podjęła pracę nauczycielską w szkole podstawowej. W 1969 rozpoczęła pracę w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. W 1970 obroniła pracę doktorską, a dziesięć lat później habilitowała się na podstawie pracy z zakresu teorii prawa i polityki. W 1986 otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1990–2004 kierowała Instytutem Zachodnim w Poznaniu. Została profesorem zwyczajnym na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska publikuje artykuły w czasopismach opiniotwórczych, zabiera głos w ważnych kwestiach dotyczących problematyki zachodniej. Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska pełni  funkcję przewodniczącej rady naukowej Centrum Badań Historycznych w Berlinie. W 2004, za wybitne zasługi dla rozwoju polsko-niemieckich stosunków, za osiągnięcia w pracy naukowej, odznaczona była Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Była też wyróżniona Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego, Nagrodą KLIO I stopnia w kategorii autorskiej za książkę Pamięć – Brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945–2010), Europejską Nagrodą Obywatelską oraz Nagrodą Uniwersytetu Europejskiego Viadrina przyznawaną za zasługi w pracy na rzecz pojednania i rozwoju stosunków polsko-niemieckich.   
 


Skład Rady Programowej w latach 2007 - 2008 Skład Rady Programowej w latach 2009 - 2011 Skład Rady Programowej w latach 2012 - 2014 Skład Rady Programowej w latach 2014 - 2016 Skład Rady Programowej w latach 2016 - 2018 Skład Rady Programowej w latach 2018 - 2020

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem