Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Rada Programowa

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, wydawca Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner, powołał nową Radę Programową przy redakcji EuroPartnera, której zadaniem będzie współtworzenie i określanie linii programowej tego medium oraz udzielanie merytorycznego wsparcia redaktorowi naczelnemu. Oto skład tej Rady na lata: 2012 - 2014

Przewodniczący Rady Programowej

Dr Marian Król, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, doktoryzowany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wieloletni działacz państwowy, były Wojewoda Poznański, poseł na Sejm RP dwóch kadencji, członek wielu organizacji społecznych i towarzystw gospodarczych. Dr Marian Król jest powszechnie uznanym autorytetem w regionie wielkopolskim jako organizator wielu przedsięwzięć gospodarczych i społecznych. Dr Marian Król jest autorem książek i publikacji o tematyce społecznej. 

 

Członek Rady Programowej

Ks. Prałat dr Jan Stanisławski z Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, kapelan Orderu Św. Stanisława. Studia filozoficzno-teologiczne odbywał w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, uwieńczone święceniami kapłańskimi w dniu 26 maja 1960 roku w Katedrze Poznańskiej. Drugi fakultet - pedagogika. Studia na KUL-u uwieńczone stopniem magisterskim, a w zakresie stopni kościelnych licencjatem teologii (licencjat w uczelniach kościelnych) to stopień między magisterium, a doktoratem, upoważnia do prowadzenia zajęć w uczelniach kościelnych. Po ukończeniu studiów w 1967 roku zostaje ojcem duchownym w Arcybiskupim Seminarium Duchownym. Od roku 1977-1986 proboszczem Katedry Poznańskiej. Od 1986-1997 proboszczem parafii św. Floriana w Chodzieży. Obecnie jest odpowiedzialnym za formację kapłańską w Archidiecezji Poznańskiej. 

 

Członek Rady Programowej

Prof. dr hab. Piotr Pawełczyk ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień z zakresu socjotechniki oraz marketingu politycznego. W opublikowanych książkach i artykułach porusza problemy wywierania wpływu społecznego, kształtowania opinii publicznej, tworzenia wizerunku politycznego partii i ich liderów. Jego najbardziej znana książka Socjotechniczne aspekty gry politycznej doczekała się już trzeciego wydania. Prof. dr hab. Piotr Pawełczyk prowadzi zajęcia dydaktyczne z socjotechniki, socjologii polityki, teorii komunikowania masowego, kształtowania opinii publicznej oraz marketingu politycznego.Prof. dr hab. Piotr Pawełczyk jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Komunikowania Społecznego, kieruje Pracownią Marketingu Politycznego na UAM, Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Zamiejscowym SWPS w Poznaniu.

 

Członkini Rady Programowej

Katarzyna Kamińska – dyrektor Wydawnictwa Miejskiego „POSNANIA” jest absolwentką wydziału  politologię w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: samorządowa i międzynarodowe stosunki polityczne). Od 1998 roku jest zatrudniona w Wydawnictwie Miejskim w Poznaniu na stanowiskach: najpierw specjalisty ds. informacji oraz, od 1999 roku, na stanowisku kierownika Centrum Informacji Miejskiej. Od lutego 2012 roku jest dyrektorem Wydawnictwa Miejskiego „POSNANIA”, oraz redaktorem naczelnym portalu internetowego www.kulturapoznan.pl

 

Członek Rady Programowej

Andrzej Sakson, profesor socjologii, dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Wiceprezydent Assotiation for the Study of the World Refugee Problem. Współzałożyciel i redaktor kwartalnika politologicznego “Welt Trends. Zeitschrift fűr internationale Politik und vergleichende Studien”.Członek wielu rad naukowych i redakcyjnych ( m.in. „Acta Historica Universitatis Klaipediensis”). Autor ponad 300 prac. Zainteresowania badawcze to: mniejszości narodowe i etniczne, stosunki polsko-niemieckie, zagadnienia migracji, przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

 

Członkini Rady Programowej

Mariola Zdancewicz, redaktor naczelna i wydawca magazynu „Merkuriusz Polska”. Z wykształcenia historyk, dziennikarz i muzyk. Mariola Zdancewicz jest autorką licznych filmów dokumentalnych i paradokumentalnych emitowanych na antenie lokalnej i TVP2 m.in. Morawscy, Chłapowscy, Mielżyńscy, My Sarmaci, część tych filmów zrealizowanych również na zlecenie Muzeum Narodowego. Przez jedenaście lat pełniła funkcję redaktora naczelnego magazynu „Welcome to Poznań and Wielkopolska”, od 2006 roku jest wydawcą, a także redaktor naczelną miesięcznika „Merkuriusz”, obecnie „Merkuriusz Polska”. Mariola Zdancewicz ma opinię osoby twórczej, a jej renesansowa osobowość przyciąga do kierowanej przez nią redakcji ludzi wielu talentów, artystów, naukowców, działaczy społecznych. Jest niezwykle kompetentna, życzliwa dla innych i otwarta na opinie z zewnątrz. Mariola Zdancewicz jest laureatką medalu „Labor Omnia Vincit” przyznanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za krzewienie idei pracy organicznej.

 

Członek Rady Programowej

Artur Boiński – dziennikarz, redaktor naczelny magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”. Jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w poznańskich dziennikach: „Gazecie Poznańskiej” i „Głosie Wielkopolskim” oraz w tygodniku „Przewodnik Katolicki”. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił funkcje m.in. wydawcy, kierownika działu społecznego, zastępcy redaktora naczelnego. Od maja 2007 roku jest naczelnym „Monitora Wielkopolskiego” – miesięcznika wydawanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 

 


Skład Rady Programowej w latach 2007 - 2008 Skład Rady Programowej w latach 2009 - 2011 Skład Rady Programowej w latach 2012 - 2014 Skład Rady Programowej w latach 2014 - 2016 Skład Rady Programowej w latach 2016 - 2018 Skład Rady Programowej w latach 2018 - 2020

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem