Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Rada Programowa

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, wydawca Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner, powołał nową Radę Programową przy redakcji EuroPartnera, której zadaniem będzie współtworzenie i określanie linii programowej tego medium oraz udzielanie merytorycznego wsparcia redaktorowi naczelnemu. Oto skład tej Rady na lata: 2009 - 2011

Przewodniczący Rady Programowej

Dr Marian Król, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, prezes Zarządu Wielkopolskiej Fundacji Żywnościowej. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, doktoryzowany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wieloletni działacz państwowy, były Wojewoda Poznański, poseł na Sejm RP dwóch kadencji, członek wielu organizacji społecznych i towarzystw gospodarczych, dr Marian Król jest powszechnie uznanym autorytetem w regionie wielkopolskim jako organizator wielu przedsięwzięć gospodarczych i społecznych. Autor wielu publikacji specjalistycznych z zakresu ekonomiki rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Posiadacz wielu odznaczeń państwowych.  

 

Członkini Rady Programowej

Prof. dr hab. Monika Kozłowska - prorektor do spraw studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (na kadencję lat 2008-2012) jest absolwentką Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pochodzi z Opolszczyzny, a z Poznaniem związała się od 1968 roku, czyli od podjęcia studiów. W 1980 roku uzyskała stopień doktora, w 1995 – doktora habilitowanego, a w 2004 – tytuł profesora nauk rolniczych. Pracę zawodową i karierę naukowo-dydaktyczną prof. dr hab. Monika Kozłowska związała z Katedrą Fizjologii Roślin, którą kierowała w latach 2000-2009. Za swoich mistrzów i inspiratorów w działalności zawodowej uważa śp. profesora Jana Wojciechowskiego, oraz wieloletniego przełożonego i promotora jej doktoratu – profesora Zenona Krzywańskiego, uznanych w kraju i za granicą fizjologów roślin.

 

Członkini Rady Programowej

Grażyna Banaszkiewicz pracę dziennikarską rozpoczęła od współpracy z prasą codzienną Poznania w 1972 r. Od 1974 roku do 1981 była etatowo związana z ukazującym się wówczas w Poznaniu magazynem ilustrowanym "Tydzień". Od 1979 do 1981, a następnie od 1985 roku do chwili obecnej pracuje w Telewizji Polskiej S.A. Grażyna Banaszkiewicz jest autorką publikacji "Rozumieć sztukę", współautorką, wraz z Jerzym Unierzyskim, albumu "Poznań". Jest współtwórczynią „Parku Sztuki” w Baranowie pod Poznaniem. W latach 1990-1996 i 2002-2005 była organizatorką ogólnopolskich wystaw z cyklu "Paleta Erosa". Na antenie TVP3-Poznań red. Banaszkiewicz była autorką wielu reportaży społeczno-kulturalnych. Na antenie TVP3 współpracowała też z ogólnopolskim programem kulturalnym "Regiony Kultury". Od 2005 r. realizuje reportaże z wydarzeń kulturalnych i naukowych w cyklu TVP3 "Okno na Wielkopolskę", współpracuje z programem "Wokół Wielkiej Sceny" (TVP1, TVP Kultura).

 

Członkini Rady Programowej

Mariola Zdancewicz, redaktor naczelna i wydawca magazynu „Merkuriusz Polska”. Z wykształcenia historyk, dziennikarz i muzyk. Mariola Zdancewicz jest autorką licznych filmów dokumentalnych i paradokumentalnych emitowanych na antenie lokalnej i TVP2 m.in. Morawscy, Chłapowscy, Mielżyńscy, My Sarmaci, część tych filmów zrealizowanych również na zlecenie Muzeum Narodowego. Przez jedenaście lat pełniła funkcję redaktora naczelnego magazynu „Welcome to Poznań and Wielkopolska”, od 2006 roku jest wydawcą, a także redaktor naczelną miesięcznika „Merkuriusz”, obecnie „Merkuriusz Polska”. Mariola Zdancewicz ma opinię osoby zdecydowanej, twórczej, a jej renesansowa osobowość przyciąga do kierowanej przez nią redakcji ludzi wielu talentów, artystów, naukowców, działaczy społecznych. Jest niezwykle kompetentna, życzliwa dla innych i otwarta na opinie z zewnątrz. Skutecznie łączy dziennikarski profesjonalizm z odrobiną artystycznego szaleństwa. Kiedyś w pięknym pałacu w Czerniejewie zasiadła do fortepianu i zagrała Chopina tak, że oczarowała wszystkich. Jej pianistyczny talent zaskoczył tych, którzy znali ją wcześniej jako dziennikarza. Mariola Zdancewicz jest laureatką medalu „Labor Omnia Vincit” przyznanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za krzewienie idei pracy organicznej.

 

Członek Rady Programowej

Andrzej Sakson, profesor socjologii, dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Wiceprezydent Assotiation for the Study of the World Refugee Problem. Współzałożyciel i redaktor kwartalnika politologicznego “Welt Trends. Zeitschrift fűr internationale Politik und vergleichende Studien”.Członek wielu rad naukowych i redakcyjnych ( m.in. „Acta Historica Universitatis Klaipediensis”). Autor ponad 300 prac. Zainteresowania badawcze to: mniejszości narodowe i etniczne, stosunki polsko-niemieckie, zagadnienia migracji, przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

 

Członek Rady Programowej

Walerian Ignasiak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. We wrześniu 1980 r. rozpoczął pracę dziennikarską w tygodniku „Ziemia Kaliska”. Od 1982 r. związany z redakcją „Głosu Wielkopolskiego”, w której pracował na różnych stanowiskach, m. in. w latach 1990-1993 był zastępcą redaktora naczelnego. Równolegle w latach 1990-2001 był członkiem Zarządu Dziennikarskiej Spółdzielni Pracy „Głos” oraz wykładowcą w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Aktywnie działał w organizacjach dziennikarskich, Stowarzyszeniu Dziennikarzy RP oraz Europejskim Stowarzyszeniu Dziennikarzy Naukowych. W latach 2001-2005. kierował Biurem Prasowym Wojewody Wielkopolskiego oraz pełnił obowiązki sekretarza Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Od 1 stycznia 2006 r. jest rzecznikiem prasowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Współpracuje z prasą ekologiczną i regionalną.

 

Członek Rady Programowej

Artur Boiński – dziennikarz, redaktor naczelny magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”. Jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w poznańskich dziennikach: „Gazecie Poznańskiej” i „Głosie Wielkopolskim” oraz w tygodniku „Przewodnik Katolicki”. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił funkcje m.in. wydawcy, kierownika działu społecznego, zastępcy redaktora naczelnego. Od maja 2007 roku jest naczelnym „Monitora Wielkopolskiego” – miesięcznika wydawanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 

 


Skład Rady Programowej w latach 2007 - 2008 Skład Rady Programowej w latach 2009 - 2011 Skład Rady Programowej w latach 2012 - 2014 Skład Rady Programowej w latach 2014 - 2016 Skład Rady Programowej w latach 2016 - 2018 Skład Rady Programowej w latach 2018 - 2020

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem