Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Rada Programowa

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, wydawca Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner, powołał nową Radę Programową przy redakcji EuroPartnera, której zadaniem będzie współtworzenie i określanie linii programowej tego medium oraz udzielanie merytorycznego wsparcia redaktorowi naczelnemu. Oto skład tej Rady na lata: 2007 - 2008

Przewodniczący Rady Programowej

Dr Marian Król, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, prezes Zarządu Wielkopolskiej Fundacji Żywnościowej. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, doktoryzowany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wieloletni działacz państwowy, były Wojewoda Poznański, poseł na Sejm RP dwóch kadencji, członek wielu organizacji społecznych i towarzystw gospodarczych, dr Marian Król jest powszechnie uznanym autorytetem w regionie wielkopolskim jako organizator wielu przedsięwzięć gospodarczych i społecznych. Autor wielu publikacji specjalistycznych z zakresu ekonomiki rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Posiadacz wielu odznaczeń państwowych.

 

Członkini Rady Programowej

Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska, profesor historii. W 1964 roku ukończyła studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1970 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, w 1980 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UAM w zakresie doktryn polityczno-prawnych, a w roku 1986 tytuł profesora. W latach 1964-1969 – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej, od 1969 roku związana z Instytutem Zachodnim. Od 1990 roku do 15 lipca 2004 roku prof. Wolff-Powęska pełniła obowiązki dyrektora Instytutu Zachodniego w Poznaniu, obecnie po zmianie kierownictwa tej placówki naukowej nadal pozostaje w Instytucie jako profesor, pracownik naukowy.

 

Członkini Rady Programowej

Prof. dr hab. Aldona Kamela Sowińska, rektor Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Od początku swojej kariery naukowej związana z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu, którą ukończyła w 1973 r. W roku 1993 habilitowała się, a w roku 1997 uzyskała nominacje profesorską. W 1976 r. prof. Aldona Kamela Sowińska ukończyła dodatkowo studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była stypendystką oraz wykładowcą uczelni zagranicznych. Pracowała na Ahmadu Bello Uniwersity (Zaria, Nigeria) . Będąc specjalistką z zakresu rachunkowości i wyceny majątku, wydała szereg publikacji naukowych w tym zakresie. Za swoje dokonania badawcze otrzymała wiele nagród i wyróżnień. W paĄdzierniku 2005 r. prof. Aldona Kamela Sowińska została wybrana Rektorem Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości. Uczelnia ta, założona w 1997 r., wykształciła już ponad 900 absolwentów, a obecnie w murach uczelni studiuje 1.500 studentów.

 

Członkini Rady Programowej

Mgr Danuta Kosińska w 1969 r. ukończyła studia na wydziale prawa UAM w Poznaniu. Pomimo gruntownego przygotowania prawniczego zwyciężyły jej zainteresowania kulturą, nauką i sztuką i dlatego kolejnym etapem jej kariery zawodowej była praca w poznańskim oddziale Polskiej Akademii Nauk. Tam w dziale wydawnictw naukowych PAN nabrała przekonania, że jej powołaniem jest książka i dziennikarstwo.W 1990 roku stworzyła na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego, cieszący się renomą, Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny IKS i prowadzi go z powodzeniem jako redaktor naczelna.

 

Członek Rady Programowej

Prof. dr hab.Waldemar Łazuga, absolwent Wydziału Historyczno – Filozoficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1975 roku na rok przed terminem otrzymał dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem. W 1979 roku uzyskał doktorat z wyróżnieniem. Od roku 1990 – profesor nadzwyczajny UAM, od roku 1999 – profesor tytularny. Autor wielu książek i podręczników. Od 1999 r. przez dwie kadencje dyrektor Centrum Studiów Otwartych na UAM. Prorektor, a następnie rektor Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych.

 

Członek Rady Programowej

Prof. dr hab.Witold Molik – nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Historii Polski XIX i XX wieku w Instytucie Historii i dyrektor Centrum „Instytut Wielkopolski” w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniu dziejów Polski i stosunków polsko-niemieckich w XIX i początkach XX wieku, w szczególności dziejów polskiej inteligencji i ziemiaństwa, polskiego ruchu narodowego w zaborze pruskim, stosunków narodowościowych na pograniczu polsko – niemieckim, dziejów szkolnictwa i polskiej historiografii oraz polskich podróży edukacyjnych za granicę. Autor około 250 publikacji naukowych.

 

Członek Rady Programowej

Prof. dr hab. Michał Andrzej Jerzak, profesor Akademii Rolniczej w Poznaniu, pracownik Katedry Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej. Profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Współtwórca i prezes Giełdy Poznańskiej S.A. w latach 1992-2001. Współpracuje z wieloma organizacjami gospodarczymi a także renomowanymi uczelniami w kraju i zagranicą. Wybitny specjalista w zakresie rynku towarowego w rolnictwie. Autor lub współautor 120 opublikowanych prac naukowych. Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

 

 


Skład Rady Programowej w latach 2007 - 2008 Skład Rady Programowej w latach 2009 - 2011 Skład Rady Programowej w latach 2012 - 2014 Skład Rady Programowej w latach 2014 - 2016 Skład Rady Programowej w latach 2016 - 2018 Skład Rady Programowej w latach 2018 - 2020

Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem