Wydanie nr: 6 (209) LISTOPAD 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Listopad 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Profesor Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk - prorektor UAM...

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk jest profesorem zwyczajnym i prorektorką ds. nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była założycielką i dziekaną pierwszego w Polsce Wydziału Anglistyki. Opublikowała ponad 160 publikacji z zakresu fonologii, fonetyki i akwizycji języków. W swoich pracach rozwija i propaguje Językoznawstwo Naturalne. Jej książki to m.in. A Theory of Second Language Acquisition within the framework of Natural Phonology, Beats-and-Binding Phonology, Phonotactics and morphonotactics of Polish and English. Wygłosiła ok. 120 referatów na międzynarodowych konferencjach i kongresach. Redaguje Poznań Studies in Contemporary Linguistics oraz organizuje Poznańskie Spotkania Językoznawcze (PLM).

Pani profesor odbyła roczny staż podyplomowy w University College London (1985-1986). Była stypendystką Fulbrighta w latach 2001-2002 (University of Hawai’i in Manoa) i wykładowczynią wizytującą na Uniwersytecie Wiedeńskim (1991-4, 1998). Jest członkinią Academia Europaea, Agder Academy, Komitetu Językoznawstwa PAN, zagraniczną członkinią korespondentką Austriackiej Akademii Nauk. Pani Profesor należy do 21 towarzystw zawodowych. W latach 2013-2014 była prezydentką Societas Linguistica Europaea. Jest dyrektorką oddziału Bilingualism Matters @Poznań. Wypromowała 23 doktorów. Otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej za wybitną rozprawę habilitacyjną, nagrodę Ministra, Medal Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
 


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem