Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Prof. dr hab. Henryk Mruk

Prof. dr hab. Henryk Mruk, wykładowca w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Profesor Henryk Mruk studiował w latach 1966 -1970 w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Czerwińskiego. W 1976 roku obronił pracę doktorską, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Krasińskiego. W 1985 roku otrzymał tytuł dr hab., a w 1992 - tytuł profesora. Jego zainteresowania badawcze zawsze koncentrowały się na metodach analizy rynku, badaniach zachowań nabywców oraz wokół zagadnień kształtowania się szeroko rozumianej konsumpcji. Wraz ze zmianami systemu społeczno – gospodarczego w Polsce, pole badań Profesora poszerzyło się o tematykę marketingu, teorii wymiany, kreatywności oraz komunikację marketingową.   Znajdując   dużą radość w pisaniu, profesor opublikował z tych dziedzin ponad 600  prac naukowych i artykułów fachowych.

Profesor Henryk Mruk wypromował ponad 300 magistrów oraz 19 doktorów. Jest niezwykle cenionym wykładowcą na wszystkich poziomach studiów, szczególnie na studiach podyplomowych oraz w programach MBA.

Profesor posiada umiejętność skupiania wokół siebie młodych badaczy, dzięki czemu rozwijał badania w sferze marketingu i jego zastosowań. Z jego inicjatywy  w Poznaniu powstał najsilniejszy ośrodek badań w sferze rynku farmaceutycznego, a także marketingu sportowego. Obok strategii marketingowych, badania Profesora objęły również komunikację marketingową oraz zagadnienia kreatywności. Profesor jest członkiem kilku towarzystw naukowych, rad programowych kilku czasopism oraz przewodniczącym Kapituły Acanthus Aureus na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Posiada bogate kontakty z praktyką gospodarczą. Przez wiele lat zasiadał w radach nadzorczych takich firm: „Jedynka”, „Astra”, „Delecta”, „Emax S. A.” Wielokrotnie organizował lub współorganizował uroczystości związane z jubileuszami Uczelni oraz Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem