Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Dr Włodzimierz Łęcki

Włodzimerz Łęcki urodził się 23 września 1937 r. w Poznaniu. W 1961 r. ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej i podjął pracę w Katedrze Budownictwa Politechniki Poznańskiej na stanowisku asystenta. W 1965 r. rozpoczął pracę w nowoutworzonej Katedrze Mechaniki Budowli i Budownictwa Rolniczego na Oddziale Melioracji Wodnych obecnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1969 r. ukończył dwuletnie studia podyplomowe w Politechnice Wrocławskiej z zakresu trwałości budowli, a w 1970 r. obronił w Politechnice Poznańskiej pracę doktorską z zakresu korozji betonu.

W toku pracy na uczelni - na stanowisku starszego asystenta i od 1970 r. adiunkta -opublikował ponad 50 artykułów w prasie naukowej i naukowo-technicznej oraz wydał 6 skryptów i książek. Publikacje te dotyczyły zagadnień korozji betonów, trwałości budowli, materiałów budowlanych i budownictwa rolniczego.

W marcu 1990 r. powołany został na stanowisko wicewojewody poznańskiego, a w październiku tego roku wojewody poznańskiego. Funkcję tą piastował do listopada 1997 r., współpracując kolejno z 7-ma premierami. W czasie tym przeprowadził restrukturyzację Urzędu Wojewódzkiego dostosowując go do nowych wymagań społecznych i gospodarczych.

Od lutego 1998 r. do września 2001 r. Włodzimierz Łęcki pracował w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „Jedynka Poznań" S.A. na stanowisku dyrektora ds. marketingu. We wrześniu 2001 r. wybrany został do Senatu RP V kadencji. Był członkiem senackich komisji ochrony środowiska oraz skarbu państwa i infrastruktury.

Od czasów szkoły średniej Włodzimierz Łęcki związany jest z turystyką i krajoznawstwem. Do PTTK wstąpił w 1952 r., od 1956 r. był członkiem Oddziału Międzyuczelnianego. W latach 1962-1968 był prezesem tegoż oddziału. W 1958 r. napisał pierwszy przewodnik, wspólnie ze Światosławem Żukiem pt. „Chodzież i okolice" wydany w formie powielaczowej. W 1963 r. ukazała się pierwsza książka autorstwa Włodzimierza Łęckiego - przewodnik „Pojezierze Miedzychodzko-Sierakowskie" mająca do 2003 r. sześć wydań. Od tego czasu napisał, głównie samodzielnie, ale i ze współautorami, 61 książek, m. in. obszerny przewodnik po Wielkopolsce, monografię województwa pilskiego, Wielkopolska. Słownik krajoznawczy, Poznań od A do Z, Kanon Krajoznawczy Polski, 3. tomową monografię „Wielkopolska. Nasza kraina".

W latach 1968-1976 Włodzimierz Łęcki był członkiem Zarządu Głównego, a od 1972 roku był członkiem Komisji Krajoznawczej ZG PTTK, w latach 1989-2002 był jej przewodniczącym.

Włodzimierz Łęcki posiada szereg uprawnień turystycznych, jest przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej Przewodników po województwie wielkopolskim przy Wojewodzie Wielkopolskim (od 2001 r.), przewodniczącym Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka (od 2005 r.). Od 2002 r. jest przewodniczącym społecznego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu. Jest członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Włodzimierz Łęcki posiada wiele odznaczeń i wyróżnień: m. in. Złotą Odznakę PTTK (1965), Złotą Odznakę Zasłużony Działacz Turystyki (1972), Odznakę Zasłużony Działacz Kultury (1985), Krzyż Oficerski OOP (1997), Krzyż Komandorski OOP (2001), odznakę „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego" (2002), medal „Ad perpetuam rei memoriam" (2003), Złotą Honorową Odznakę NOT (2005).

28 kwietnia 2006 roku Włodzimierz Łęcki, były wojewoda wielkopolski otrzymał godność Lidera Pracy Organicznej i statuetkę Honorowego Hipolita


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem