Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Nadbrygadier pożarnictwa Ryszard Kamiński

Nadbrygadier pożarnictwa ( d. generał ) Ryszard Kamiński, urodził się w dniu 2 kwietnia 1950 roku w Obornikach Wlkp, gdzie też ukończył szkolę średnią, a następnie podjął naukę w Szkole Oficerów Pożarnictwa w Warszawie, którą ukończył w 1972 roku. Całe swoje życie zawodowe związał z Wielkopolską. Pierwsze kroki w służbie pożarniczej, jako oficer, stawiał w swojej rodzinnej miejscowości w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Obornikach Wlkp. Systematycznie uzupełniał i doskonalił swoje kwalifikacje zawodowe awansując na wyższe stanowiska służbowe, m.in. pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego w Nowym Tomyślu, Komendanta Rejonowego w Szamotułach i rodzinnych Obornikach. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Jako Komendant Powiatowy wyróżniał się umiejętnością współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi dbając p poziom ich wysoki poziom wyszkolenia i skuteczność działania. Kładł również duży nacisk na rozbudowę bazy lokalowej i wyposażenie w sprzęt, zlokalizowanych w rejonie działania OSP. Ryszard Kamiński ściśle współpracował z lokalnymi władzami administracyjnymi oraz innymi służbami ratunkowymi tworząc spójny system operacyjnego zabezpieczenia powiatu obornickiego. Aktywnie działał społecznie, łącząc pracę zawodową z funkcją radnego Rady Miasta i Gminy w Obornikach.

Wysokie kwalifikacje i nabyte doświadczenie zawodowe zaowocowały powołaniem Go w 1993 r. na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu, a od 1995 r. na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego. Po reformie administracji publicznej w 1999 r. został powołany na stanowisko Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Nadbrygadierowi Ryszardowi Kamińskiemu przypadło w udziale przewodzenie wielkopolskim strażakom w trudnych chwilach reformy administracyjnej kraju, która spowodowała konieczność scalenia aż pięciu, dotychczas niezależnie funkcjonujących, systemów ratowniczych z województw poznańskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego i pilskiego, w jeden sprawnie funkcjonujący mechanizm, którego obecnie głównymi elementami są 44 Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze i prawie 2000 jednostek OSP (z czego 304 jest włączonych do KSRG).

Kierując ochroną przeciwpożarową w jednym z największych województw, na którego terenie działa 31 komend Państwowej Straży Pożarnej wielokrotnie inspirował podejmowanie rozwiązań organizacyjno-innowacyjnych skutkujących zwiększeniem stanu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego. Osobiście dowodził najpoważniejszymi akcjami ratowniczymi, m.in. w sierpniu 200r. podczas zderzenia pociągu pasażerskiego z cysterną przewożącą olej napędowy, czy w styczniu 2004r. podczas katastrofy kolejowej w Miałach.

Ryszard Kamiński szczególną wagę przywiązywał również do rozbudowy i modernizacji bazy lokalowej strażnic. W okresie tym w województwie wielkopolskim oddano do użytku nowe strażnice w Pile, Jarocinie, Grodzisku oraz w dzielnicach Poznań-Rataje i Poznań-Antoninek, rozbudowano i zmodernizowano obiekty Komend Powiatowych w Chodzieży , Kole, Gostyniu, Trzciance oraz zakończono zadania budowlane w Pleszewie , Ostrowie Wlkp. - w znacznej części za środków pozabudżetowych. Obecnie realizowane są zadania związane z rozbudową strażnic w Gnieźnie, Koninie i Kaliszu.

Szczególną zasługą nadbrygadiera Ryszarda Kamińskiego jest budowa nowej strażnicy Komendy Miejskiej w Poznaniu i renowacja zabytkowej strażnicy zlokalizowanej w najstarszej części Poznania, a stanowiącej siedzibę Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Sprawując bezpośredni nadzór nad ochroną przeciwpożarową województwa osobiście angażował się w pozyskiwanie środków finansowych na wyposażenie jednostek w nowoczesny sprzęt ratowniczy. W latach 1999-2005 zakupionych zostało, w znacznej części ze środków pozabudżetowych, 195 samochodów ratowniczo - gaśniczych i specjalnych.

Ryszard Kamiński jest doskonałym organizatorem. Jest członkiem Zarządu Wielkopolskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz członkiem Zarządu Głównego ZOSP RP.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem