Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Dr Karolina Churska-Nowak

Karolina Churska-Nowak urodziła się 11 września 1979 roku we Włocławku. Od tamtej pory jej życie prywatne i zawodowe jest związane z Poznaniem. Jest absolwentką klasy o profilu włoskim w Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Poznaniu. Po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuowała edukację na poziomie wyższych studiów magisterskich na kierunku politologia (specjalność: marketing polityczny) w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa WNS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 roku została przyjęta do Studium Doktoranckiego INPiD UAM, do Pracowni Marketingu Politycznego. Od tamtego czasu jest zawodowo związana z branżą edukacyjną. W czasie studiów doktoranckich, oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych, prowadzenia własnych badań naukowych, czy organizacji konferencji, zdobywała wiedzę empiryczną i umiejętności praktyczne poprzez pracę w sztabach wyborczych, w Wielkopolsce i poza nią. Była m.in. stypendystką Universidad Complutense de Madrid.

Swoje zainteresowania i projekty naukowe Karolina Churska-Nowak realizowała pod merytoryczną opieką prof. dr hab. Piotra Pawełczyka. Pod jego kierunkiem przygotowała i obroniła dysertację doktorską nt. Roli rytuałów politycznych w warunkach demokracji masowej – na przykładzie Polski i Hiszpanii. Rozprawa powyższa stanowiła analizę porównawczą funkcjonalnego i socjotechnicznego wymiaru rytuałów, ceremoniałów i szerzej: symboliki politycznej w państwach o ustroju demokratycznym (w Polsce i w Hiszpanii).

Zainteresowania naukowe dr Karoliny Churskiej-Nowak koncentrują się wokół zagadnień z zakresu antropologii polityki, socjotechniki, marketingu politycznego, mechanizmów skutecznych kampanii marketingowych oraz historii społecznej i politycznej państw z łacińskiego kręgu kulturowego (przede wszystkim Hiszpanii).

Dr Karolina Churska-Nowak jest autorką dwóch monografii, redaktorem pracy zbiorowej nt. profesjonalizacji i mediatyzacji kampanii politycznych w Polsce, autorką ponad dwudziestu artykułów naukowych, organizatorem i współorganizatorem konferencji z tego obszaru. Działa aktywnie w polskim środowisku naukowym z zakresu marketingu politycznego i komunikacji społecznej, współuczestniczy w ogólnopolskich grantach badawczych. Teraz przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat uwarunkowań zachowań konsumenckich w polityce. Dr Karolina Churska-Nowak ma duże doświadczenie dydaktyczne, prowadziła zajęcia z przedmiotów z zakresu socjotechniki, komunikowania politycznego i marketingu w ośrodkach akademickich w Poznaniu, Kościanie, Gnieźnie, Pleszewie, Ostrowie, Wągrowcu, Pile. Jej działalność w branży edukacyjnej jest wieloaspektowa, zawsze jednak związana z dążeniem do poprawienia jakości polskiego szkolnictwa, nie tylko wyższego, promowania koncepcji ustawicznego kształcenia się wśród młodzieży szkolnej, studentów i absolwentów.

Przejawem aktywności dr Karoliny Churskiej-Nowak w tym zakresie było m.in. założenie wydawnictwa wydającego czasopismo przeznaczone dla maturzystów pod nazwą  „Kierunek-studia”,  a także współpraca z wieloma poznańskimi i wielkopolskimi uczelniami wyższymi w zakresie poprawy komunikacji o ich ofercie edukacyjnej. Aktualnie pracuje na WZ SWPS w Poznaniu na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz w WSNHiD na kierunku politologia, gdzie, obok aktywności naukowej i dydaktycznej pełni funkcję Prodziekana. W ramach piastowanej funkcji dr Karolina Churska-Nowak odpowiada merytorycznie za jakość dydaktyki i procesu kształcenia, nawiązuje współpracę z pracodawcami, prowadzi spotkania z politykami, dziennikarzami, konstruuje programy studiów, mając na celu przekazanie studentom nie tylko wiedzę, ale i umiejętności, które mają lepiej przygotować absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Dr Karolina Churska-Nowak wierzy, co nie jest zjawiskiem popularnym, że w nowych warunkach doskonale odnajdą się humaniści, wyposażeni w miękkie, społeczne kompetencje, „z natury” elastyczni, krytyczni w oglądzie rzeczywistości, świadomi procesów, które zachodzą w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem