Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Jerzy Sobczak

Jerzy Sobczak urodził się 6 września w 1941 r. w Poznaniu. Jest z wykształcenia nauczycielem geografii, a z zamiłowania historykiem i krajoznawcą. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1961. W latach 1970-1974 był podinspektorem i wizytatorem – metodykiem Wydziału Oświaty Poznań Stare Miasto oraz instruktorem krajoznawstwa poznańskiego Kuratorium. Jego pasją była zawsze praca krajoznawcza z młodzieżą, której oddal się bez reszty na ponad trzydzieści lat. W 1963 założył Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne im. Wincentego Pola w Poznaniu, będąc jego opiekunem do 1994. Znane ono było w całym kraju ze swej aktywnej działalności. W latach 1979 – 1994 wydawało jedyne w Polsce szkolne pisemko krajoznawcze „Orli lot”. J. Sobczak zorganizował kilkaset wycieczek, wiele obozów wędrownych, rajdów szkolnych, wystaw i wieczornic o patriotycznych.

Młodzież z jego udziałem uczestniczyła w wielu wydarzeniach o charakterze historycznym, m. in. pogrzebie gen. St. Taczaka, przeniesieniu urny z sercem gen. J. H. Dąbrowskiego, pełniąc warty przy trumnie I. J. Paderewskiego. Wraz z młodzieżą zaangażowany był w wiele akcji społecznych, m. in. wsparcia odbudowy zamku królewskiego w Warszawie, odbudowy Kopca Wolności w Poznaniu, pomocy głodującym dzieciom w Bieszczadach. Honorowymi członkami prowadzonego przez niego koła krajoznawczego byli papież Jan Paweł II i Edward Raczyński.

Jerzy Sobczak od 1967 roku rozpoczął swą pracę publicystyczną w prasie poznańskiej i wielkopolskiej, ukazując w licznych artykułach piękno i historię regionu. Rok później jego pierwszy artykuł ukazał się na łamach ogólnopolskiego pisma „Poznaj swój kraj”, a od 1994 rozpoczął współpracę z wieloma czasopismami krajowymi, m. in. „Pieśń skrzydlata” (Gdańsk), „Spotkania z zabytkami”, „Roczniki Mazurka Dąbrowskiego” i „Niepodległość i pamięć” (Warszawa) oraz miesięcznikiem literackim „Akant” (Bydgoszcz). Pisuje też na łamach prasy zagranicznej, m. in. w „Rocie” – kwartalniku dla Polonii, „Magazynie Wileńskim” i „Głosie Nauczyciela” (Chicago).

Jego pierwszą poważną publikacją książkową była praca zbiorowa Szlakiem Wincentego Pola (1989). Z bogatego dorobku publikacji krajoznawczych i historycznych należy wymienićm. in. Gościkowo – Paradyż (1989) Przejdziem Wartę (1996), Pieśń Legionów (1997), Szlakiem Wiosny Ludów (1998), Kapliczki przydrożne Poznania (1999 i 2010), Przez Wielkopolskę (1999), Święci i ich symbole (2000), Duchy i zjawy wielkopolskie (2002), Kościoły Poznania (2006),Pieśni Powstania Wielkopolskiego (2008), Fryderyk Chopin a Wielkopolska (2010), Poznań. Kapliczki przydrożne (2010), Duchy w polskich zabytkach (2011), Poznań znany i nieznany (2011). Za swe książki otrzymał m. in. Nagrodę im. Edwarda Raczyńskiego (1992), nagrody Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych (2000, 2003, 2010) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011).

Dzięki rozległej wiedzy w latach 1993-1998 zrealizował dla ośrodka TVP Poznań 303 filmy o tematyce historycznej i krajoznawczej, m.in. cykle TV Przez Wielkopolskę, Poznań nieznany, Album kościołów drewnianych – Wielkopolska. Był także autorem filmów dokumentalnych: Raczyńscy na Rogalinie (1993), Na Piastowskim Szlaku (1994) i Wielkopolski Szlak Cysterski (1996). Dwa z filmy z cyklu Przez Wielkopolskę emitowała japońska sieć TV Yamagata (1993) a film U zbiegu Warty i Lutyni otrzymał wyróżnienie specjalne na I Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Podróżniczych w Warszawie (1995).

Docenieniem wiedzy Jerzego Sobczaka były zaproszenia z wykładami na krajowe konferencje naukowe m.in. w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Warszawie, a także międzynarodowe, m. in. w Wiedniu (2000), Brześciu (2002) i Lwowie (2007). Od 2007 występuje z wykładami w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Swymi poczynaniami przyczynił się m. in. do wmurowania tablicy pamiątkowej dowódców Powstania Wielkopolskiego – gen. Taczaka i J. Dowbor Muśnickiego w Poznaniu (1984) oraz ustawienia głazu z tablicą upamiętniającą pobyt H. Sienkiewicza w lasach czeszewskich k. Miłosławia (1999). Od lat jest członkiem PTTK a od 1981 Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych, obecnie jest członkiem Zarządu Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu (od 2003) i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Poznaniu (od 2011).

Za swą pracę i dokonania wyróżniony był „Złotą Odznaką Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” (1979), Złotą Honorową Odznaką PTTK (2005), Medalem honorowym Mazurka Dąbrowskiego (1990), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997) i Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” (2010) oraz medalem „Labor Omnia Vincit” Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu (2011).


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem