Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Nadinspektor Krzysztof Jarosz

Nadinspektor Krzysztof Jarosz, od roku 2010 Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu ( 48 l.) jest policjantem, który całe swoje dotychczasowe życie zawodowe związał ze służbą prawu. Karierę w formacjach policyjnych rozpoczął w roku 1984 jako szeregowy, wówczas jeszcze milicjant, w Kompanii Patrolowej DUSW Kraków Śródmieście. Funkcję tę pełnił do roku 1989, kiedy został referentem operacyjnym Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej do walki z przestępczością gospodarczą  w macierzystym Dzielnicowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych Kraków Śródmieście. W roku 1990 Krzysztof Jarosz odnalazł się w stolicy Wielkopolski, w Poznaniu, gdzie objął stanowisko specjalisty Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Rejonowe Policji Poznań Nowe Miasto.

Na tym stanowisku przepracował prawie dziewięć lat i w roku 1999 został powołany na zastępcę naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej w Poznaniu. W roku 2002 Krzysztof Jarosz był już Komendantem Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto, w roku 2006 zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu, w roku 2008 awansował na zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, a w roku 2010 na Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w stolicy Wielkopolski. Dotychczasową karierę policyjną Krzysztofa Jarosza określiła w roku 2012 Jego nominacja na stopień nadinspektora, kiedy w Dniu Święta Policji, 24 lipca br., otrzymał szlify generalskie.  

Nadinspektor Krzysztof Jarosz swoją błyskotliwą karierę i awanse w formacji policyjnej naszego państwa zawdzięcza nie tylko sumiennej pracy, nie tylko znakomitej umiejętności pracowania z ludźmi i kierowaniu podległymi Mu zespołami, ale także wysokim, stale uzupełnianym kwalifikacjom zawodowym i naukowym. W uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Krzysztof Jarosz zdobył wyższe wykształcenie w zakresie politologii uzyskując tytuł magistra. Przeszkolenie zawodowe uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a żeby dodatkowo pogłębić swoją wiedzę w zakresie pracy z wielkimi zespołami ludzkimi, Krzysztof Jarosz ukończył w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Administracji Państwowej.

Dzisiaj, znakomicie przygotowany do wykonywania obowiązków Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, nadinspektor Krzysztof Jarosz należy do elitarnego grona funkcjonariuszy nowoczesnej polskiej policji, do grona ludzi wszechstronnie przygotowanych do zapewniania społeczeństwu bezpieczeństwa, w pełni zdolnych do zwalczania i zapobiegania przestępczości, ale przyjaznych, gotowych zawsze służyć pomocą obywatelom w każdej sytuacji zagrożenia.

Kierowana przez nadinspektora Krzysztofa Jarosza Wielkopolska Komenda Wojewódzka Policji należy do czołówki  krajowych zespołów policyjnych, tak pod względem kadrowym, jak i pod względem wyników działalności, osiąganych przez  jej funkcjonariuszy.(g)   


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem