Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Profesor dr hab. Jacek Wysocki

Prof. dr hab. Jacek Wysocki, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jest rodowitym Poznaniakiem, urodzonym w stolicy Wielkopolski w dniu 5 lipca 1954 r. W latach 1973-1979 studiował medycynę na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, którą też ukończył z pełnym sukcesem. Dzisiaj profesor doktor habilitowany nauk medycznych, Jacek Wysocki, wybitny lekarz pediatra i specjalista chorób zakaźnych, od chwili uzyskana dyplomu ukończenia Akademii Medycznej, od razu swoją uwagę skierował na karierę naukową. Karierę lekarską i naukową prof. dr hab. Jacka Wysockiego wyznaczają następujące okresy: 1982 r. - I stopień z pediatrii, 1987 r. – II stopień z pediatrii, 1993 r. – II stopień z chorób zakaźnych, 1986 r. – stopień doktora nauk medycznych, 1998 r. – stopień doktora habilitowanego, 2003 r. – stanowisko profesora nadzwyczajnego AM/UM, 2007 r. – tytuł profesora, 2010 r. – stanowisko profesora zwyczajnego, wreszcie rektor macierzystej uczelni z którą jest związany od 32 lat. Kierując Uniwersytetem Medycznym, rektor Jacek Wysocki udziela się między innymi prowadząc Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, placówkę niezwykle ważną dla całego regionu wielkopolskiego.

Na dorobek naukowy rektora, prof. dr hab. Jacka Wysockiego składa się 207 oryginalnych i poglądowych prac, w tym 12 podręczników i monografii,  50 rozdziałów w podręcznikach medycznych. Profesor  odnotował ponad 310 cytowań swoich prac. Jest promotorem 13 ukończonych przewodów doktorskich, recenzentem 2 postępowań o nadanie tytułu naukowego, 11 rozpraw habilitacyjnych i 20 rozpraw doktorskich.

Prof. dr hab. Jacek Wysocki odbył wiele staży i praktyk w zagranicznych placówkach medycznych i instytutach naukowych. Wśród tych placówek wymienić można między innymi roczny staż w Instytucie Badań nad Grasicą w Bad Harzburgu (Niemcy), 20-miesięczny staż w Katedrze Pediatrii i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Dalhousie w Halifax (Nowa Szkocja, Kanada), staż w Katedrze Biochemii Klinicznej Freie Universität w Berlinie.

Prof. dr hab. Jacek Wysocki wielokrotnie udzielał się społecznie jako konsultant, działał w zespołach doradczych krajowych i zagranicznych, był koordynatorem międzynarodowych projektów badawczych. Prof. dr hab., Jacek Wysocki, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu posiada liczne nagrody i wyróżnienia.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem