Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Elżbieta Walkowiak
Wielkopolska Kurator Oświaty

Elżbieta Walkowiak z wykształcenia inżynier, jest z wyboru nauczycielką. Urodziła się w Koninie, tam skończyła Technikum Mechaniczno-Elektryczne. Jest absolwentką Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Ukończyła studia podyplomowe o specjalności informatyka (UAM), studia podyplomowe w zakresie wychowania technicznego (Politechnika Warszawska) oraz liczne kursy przygotowujące do nowoczesnego zarządzania szkołą, w tym kurs kwalifikacyjny dla edukatorów.

Pracowała jako nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych w technikum i studium nauczycielskim; fizyki w liceum ogólnokształcącym i szkole podstawowej, a także techniki w szkole podstawowej i gimnazjum. Pełniła różne funkcje kierownicze. Przed przejściem do Kuratorium Oświaty przez 14 lat była dyrektorem Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Poznaniu. Współpracowała z placówkami doskonalenia nauczycieli prowadząc zajęcia z zakresu zarządzania i przywództwa w oświacie. Swą aktywnością wspierała organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci. Była członkiem założycielem Stowarzyszenia „Razem dla edukacji”, w ramach którego pomagała radom pedagogicznym, pojedynczym nauczycielom i rodzicom w sposób nowoczesny i skuteczny nauczać i organizować pomoc psychologiczno - pedagogiczną dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jako dyrektor szkoły Elżbieta Walkowiak szczególnie angażowała się w edukację włączającą dzieci niepełnosprawnych i wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się. Z zespołami nauczycieli opracowała szereg rozwiązań organizacyjnych i metodycznych, zajmowała się ocenianiem kształtującym w klasach integracyjnych. W szkole, którą kierowała wprowadzono szereg innowacji, pracowano metodą projektów, pozyskiwano środki na przystosowanie budynku do kształcenia niepełnosprawnych. Elżbieta Walkowiak jest zwolenniczką tezy, że zaangażowani nauczyciele i dobrze zorganizowana szkoła rozwija talenty wszystkich uczniów, choć w różny sposób zależny od predyspozycji.

Za pracę zawodową i społeczną Elżbieta Walkowiak została wyróżniona wieloma nagrodami, ale najbardziej ceni sobie Medal Komisji Edukacji Narodowej. Od 2008 roku pracuje w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, od 2009 roku pełni funkcję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Zajmuje się wdrażaniem nowoczesnego nadzoru pedagogicznego, w tym upowszechnianiem ewaluacji jako metody ciągłego doskonalenia jakości pracy szkoły i podnoszenia efektywności kształcenia. Nadal angażuje się w akcje charytatywne , szczególnie wspiera działania mające na celu podnoszenie świadomości obywatelskiej, zdrowotnej i prawnej dzieci i młodzieży. Jest bardzo wymagająca (przede wszystkim od siebie), nie lubi bylejakości, hołduje zasadzie: „rób tak, żeby nikt po tobie nie musiał poprawiać”.

Mężatka, ma córkę, zięcia i dwoje wnucząt. Interesuje się polityką. W wolnych chwilach gra z przyjaciółmi w brydża, bilard, odpoczywa podczas wypadów za miasto i w gospodarstwach agroturystycznych. Życiowe mottto Elżbiety Walkowiak to „Kto chce szuka sposobów, Kto nie chce, szuka powodów” (Kartezjusz)

 

wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem