Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Prof. dr hab. Roman Słowiński wybitny polski naukowiec i dydaktyk…

Roman Słowiński urodził się w 1952 r. w Poznaniu. Studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej ukończył z wyróżnieniem w 1974 r., w uczelni tej też obronił 3 lata później rozprawę doktorską z zakresu automatyki. Habilitował się w 1981 r. w dyscyplinie informatyka, a tytuł profesora uzyskał w 1989 r. Od 2004 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Prof. Roman Słowiński jest doktorem honoris causa dwóch uniwersytetów zagranicznych: Faculte Polytechniąue de Mons (2000) i Universite de Paris Dauphine (2001) Od ukończenia studiów pracuje na Politechnice Poznańskiej - od 1991 r. jako profesor zwyczajny w Instytucie Informatyki, gdzie od 1989 r. kieruje założonym przez siebie Zakładem Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji. Ponadto od 2003 r. zatrudniony jest jako profesor w Instytucie Badań Systemowych PAN w Warszawie.

Podczas swojej pracy na Politechnice Poznańskiej był m.in. z-cą dyrektora Instytutu Automatyki (1984-1987), prodziekanem Wydziału Elektrycznego ds. nauki (1987-1993) oraz kierownikiem Studium Doktoranckiego z Informatyki (1997-2004).

Prof. Roman Słowiński wielokrotnie przebywał za granicą jako visiting professor w uczelniach Francji, USA, Włoch, Japonii, Szwajcarii i Kanady. Współpracuje z wieloma placówkami naukowymi na świecie. Opublikował jako autor lub współautor 13 monografii, wydanych m.in. przez: Baltzera, Elseviera, Kluwera, Physica-Yerlag i WNT, oraz przeszło 350 artykułów naukowych, w tym: 120 artykułów w czasopismach z tzw. „listy filadelfijskiej". Prace te są licznie cytowane.

Od 1999 r. jest redaktorem naczelnym „European Journal of Operational Research" wydawanego przez Elseviera - czołowego światowego czasopisma z zakresu badań operacyjnych. Jest ponadto członkiem 17 komitetów redakcyjnych innych czasopism naukowych i aktywnym uczestnikiem działań organizacyjnych środowiska naukowego.

Prof. Roman Słowiński wypromował 21 doktorów nauk technicznych, z których 3 jest po habilitacji. Jego zainteresowania badawcze dotyczą informatyki, a w szczególności komputerowych systemów wspomagania decyzji. Systemy te mają zastosowanie m.in. w medycynie, przemyśle, projektowaniu i diagnozowaniu urządzeń technicznych, ochronie środowiska i ekonomii. W zakresie tej specjalności stworzył uznaną w świecie szkołę naukową "inteligentnego wspomagania decyzji", która łączy w sposób twórczy badania operacyjne, sztuczną inteligencję i nowe technologie informatyczne.

Za swoją działalność naukową otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrodę Sekretarza Naukowego PAN, zespołową (1980), Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (1984), Nagrodę Państwową, zespołową, st. II (1988), Złoty Medal EURO (Association of European Operational Research Societies, Aachen, 1991), nagrodę im. F.Edgewortha i Y.Pareto (International Society on Multiple Criteria Decision Making, Cape Town, 1997), Best Theoretical Paper Award (Decision Sciences Institute, Athens, 1999), Subsydium Profesorskie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2001) i Nagrodę Naukową Miasta Poznania (2003).

W 2005 r. Prof. Roman Słowiński uzyskał Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zwaną „Polskim Noblem", za opracowanie oryginalnej metodyki wspomagania decyzji w oparciu o wiedzę odkrytą z danych obarczonych naturalnymi „niedoskonałościami". Do tych niedoskonałości należą niedokładność, niepewność, niespójność i niekompletność. Jego podejście wykorzystuje m.in. teorię zbiorów przybliżonych oraz uczenie maszynowe i teorię decyzji.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem