Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Prof. dr hab. Iwona Roeske-Słomka nauczycielka akademicka i autorka publikacji naukowych

Prof. dr hab. Iwona Roeske-Słomka – profesor, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalność: statystyka, demografia. Od 1998 roku jest kierowniczką Katedry Statystyki i Demografii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przez wiele lat pełniła także funkcję kierowniczki Katedry Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania w Politechnice Koszalińskiej. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Podjęty w czasie opracowywania dysertacji doktorskiej - której promotorem był prof. dr hab. Stanisław Borowski - problem związków rozwoju demograficznego z ekonomicznym na poziomie badawczym makro, a w pracy habilitacyjnej na poziomie mikro, należy nadal do najbardziej trudnych metodycznie i poznawczo kontrowersyjnych zagadnień demografii.

W dziedzinie zainteresowań badawczych prof. Iwony Roeske-Słomki znajdują się nadal zagadnienia o charakterze zarówno poznawczym, jak i rozwiązań metodycznych, a wśród nich w szczególności: procesy demograficzne w państwach Unii Europejskiej, struktury gospodarstw domowych, warunki życia ludności, wieloczynnikowe analizy związku cech, metody opisu koncentracji i asymetrii rozkładów zmiennych. Prof. I. Roeske-Słomka jest autorką ponad 150 publikacji naukowych, w tym kilku podręczników akademickich. Profesor jest redaktorką naukową kilku zeszytów uczelnianych pod ogólnym tytułem „Prace statystyczne i demograficzne”. Z Jej inicjatywy uruchomiono przy Katedrze Statystyki i Demografii studia podyplomowe z zakresu „Statystycznej analizy danych w biznesie i administracji”.
 
Prof. Iwona Roeske-Słomka jest wykładowczynią o bogatym doświadczeniu dydaktycznym, promotorem ponad 170 prac magisterskich i licencjackich. Pod naukową opieką Prof. Iwony Roeske-Słomki obroniono kilka prac doktorskich, a realizacja kilku następnych jest w toku. Prowadzone przez prof. Iwonę Roeske-Słomkę zajęcia dydaktyczne z zakresu statystyki i demografii cieszą się dużym uznaniem słuchaczy na wszystkich poziomach kształcenia.
 
Prof. Iwona Roeske-Słomka pełniła funkcję prodziekana ds. studentów, kierownika Studiów Doktoranckich oraz członkini Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Została odznaczona między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi, oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest członkinią organizacji i towarzystw naukowych, w tym Rządowej Rady Ludnościowej, International Union for the Scientific Study of Population, Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Polskiego Towarzystwa Demograficznego oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem