Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Grabkowska Maria działaczka samorządowa

Maria Grabkowska– absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, od 1994 do 2007 roku  była  dyrektorem Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Koziegłowach , szkoły, którą właściwie tworzyła, a była to wtedy jedna z większych szkół w Wielkopolsce - 1800 uczniów i 61 klas. Od 2006 roku Maria Grabkowskajest radną wojewódzką III i IV kadencji . W obecnej IV kadencji pełni funkcję przewodniczącej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Województwa Wielkopolskiego. Uczestniczy też w pracach Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego oraz Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki.

Jako reprezentantka Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Maria Grabkowska pełni funkcję przewodniczącej Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej w Poznaniu .Jest także członkiem Rady Społecznej przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kiekrzu . W Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie jest członkiem Prezydium Rady Muzeum.

Od trzech lat Maria Grabkowskauczestniczy w pracach Kapituły” Wielkopolska Przyjazna Niepełnosprawnym”. Reprezentuje Sejmik w Wielkopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Jest także posiadaczką Orderu Radości . Została odznaczona Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Maria Grabkowska aktywnieuczestniczy w pracach licznych komisji konkursowych oceniających złożone oferty na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny kultury, przeciwdziałania uzależnieniom oraz kultury fizycznej. Jest członkiem komisji oceniającej wnioski o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury oraz Kapituły nagród Marszałka przyznawanych corocznie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej ,upowszechniania i ochrony dóbr kultury.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem