Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Tomasz Łodygowski – naukowiec, dydaktyk, rektor

Łodygowski Tomasz ur. 1951 r. Rektor Politechniki Poznańskiej. Profesor zwyczajny, Kierownik Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania w Instytucie Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Prorektor Politechniki Poznańskiej w latach 2002-2008. W kręgu zainteresowań naukowych Profesora znajduje się numeryczna analiza konstrukcji procesów termomechanicznych. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w szerokim zakresie możliwe jest dzięki współpracy zespołu, którym Profesor kieruje, z ośrodkami naukowymi w kraju (Warszawa, Kraków, Koszalin) i za granicą (USA, Niemcy, Francja). Dzięki tej współpracy pozyskano m.in. amerykański grant National Science Foundation (NSF), koordynowany przez światowej sławy naukowca z Louisiana State University, profesora George’a Z. Yoyiadjisa.

Profesor Tomasz Łodygowski w ostatnim okresie koncentrował swoją działalność naukowo-badawczą m.in. nad zagadnieniami wykorzystania rozwiązań opracowanych w kierowanym przez niego Zakładzie Komputerowego Wspomagania Projektowania. Do najważniejszych osiągnięć w tym zakresie zaliczyć można m.in.: wprowadzenie regularyzacji lepkoplastycznej przy analizie procesów dynamicznego obciążenia konstrukcji wykazujących cechy zlokalizowanego zniszczenia; opracowanie modeli konstytutywnych dla materiałów plastycznych, jakim są np. metale lub grunt; opracowanie podstaw teoretycznych i aplikacji numerycznych do wybranych zagadnień lokalizacji deformacji plastycznych w mechanice metali i gruntów, etc.

Szereg rozwiązań teoretycznych opracowanych w zespołach kierowanych przez Profesora znalazło praktyczne zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki. Profesor jest autorem kilku oryginalnych programów komputerowych wykorzystywanych przez biura projektowe. Profesor Tomasz Łodygowski publikuje wyniki swoich prac m.in. w: International Journal of Numerical Methods in Engineering, International Journal of Mechanics, International Journal of Computational and Applied Mechanics, Archiwum Inżynierii Lądowej, Archiwum Mechaniki. Profesor jest członkiem Scientific Editorial Board 3 czasopism (w tym 2 z listy filadelfijskiej).

Profesor Łodygowski reprezentuje naukę polską za granicą. Bierze czynny udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach. Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć na skalę międzynarodową. M.in. kilkakrotnie prowadził kursy szkoleniowe w Europejskim Centrum Mechaniki w Udine, Włochy (2007, 2008, 2012). Na stałe współpracuje z ośrodkami naukowymi w Belgii (Faculté Politechnique w Mons), Francji (Uniwersytet w Metz), Niemczech (Uniwersytet w Hanowerze) i USA (Northwestern University w Evanston i Louisiana State University).

Profesor Tomasz Łodygowski jest nie tylko cenionym naukowcem i praktykiem ale również wybitnym dydaktykiem. Brał czynny udział w opracowaniu programów studiów na kierunku Budownictwo. Przygotował podstawy programowe oraz materiały dydaktyczne dla specjalności Structural Engineering na kierunku Cml Engineering (studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim). Dzięki współpracy z instytucjami badawczymi w kraju i za granicą Profesor stworzył studentom Politechniki Poznańskiej możliwości nauki i odbywania staży w renomowanych ośrodkach, promując jednocześnie macierzystą uczelnię wśród naukowców i studentów z tych ośrodków. Profesor Tomasz Łodygowski jest promotorem 5 zakończonych przewodów doktorskich, w tym doktoratu honorowego dla prof. zw. dr hab. inż. Piotra Perzyny. Recenzował 20 habilitacji, 10 wniosków o nadanie tytułu profesora (w tym również za granicą) i 26 doktoratów, w tym trzech we Francji i jednego w Hiszpanii.

Profesor Łodygowski jest aktywnym uczestnikiem życia naukowego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Bierze udział w pracach Sekcji Mechaniki Konstrukcji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. W latach 2000-2006 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sekcji Metod Komputerowych w Mechanice Komitetu Mechaniki PAN. Jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki. Jest także członkiem GAMM (Geselschaft fur Angewandte Mathematik und Mechanik), członkiem Komitetu Mechaniki PAN oraz członkiem i wiceprzewodniczącym Sekcji Biomechaniki i Metod Komputerowych. Od 2009 roku jest członkiem IACM (International Association for Computational Mechanics). W 2011 roku był przewodniczącym Komitetu Naukowego II Kongresu Mechaniki Polskiej.

Doświadczenie dydaktyka i naukowca o międzynarodowej renomie Profesor wykorzystał, piastując przez dwie kadencje funkcję Prorektora ds. kształcenia (2002-2008). Pod jego kierunkiem opracowano nowy regulamin studiów, dostosowując go do standardów międzynarodowych. Z jego inicjatywy zintensyfikowano działania w zakresie wymiany zagranicznej studentów.

Profesor był członkiem II i III kadencji Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, opracowującej standardy kształcenia i akredytującej wszystkie kierunki studiów technicznych. Przez kilka lat (2008-2012) był członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, aktywnie działając w zespole odpowiedzialnym za rozwój kształcenia w zakresie nauk technicznych.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem