Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Bogusława Młodzikowska – pedagog, dyrektor Liceum

Bogusława Młodzikowska urodzona w Gnieźnie w 1954 roku. Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gdzie ukończyła Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Pracę w szkolnictwie rozpoczęła już w 1978 roku. Od 1993 roku była wicedyrektorem, a od roku szkolnego 2001/2002 dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Bogusława Młodzikowska ukończyła wiele różnych kursów specjalistycznych, niezbędnych w pracy pedagoga. Te kursy to: Reedukacja dzieci z fragmentarycznymi zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym(1983 r.); Studium Pedagogiczne ( dwuletnie - 1984 r.) Studia Podyplomowe z Biologii ( UAM -1985 r.); Studia Podyplomowe: Przyrodnicze podstawy ochrony środowiska (UAM -1993r.); Studia Podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą ( UAM i AE w Poznaniu – 1995 r).

Bogusława Młodzikowska ukończyła także Kurs Edukatorski „Nowa Szkoła” (1998 r.); Kurs „ Pracownicze aspekty reformy szkolnictwa” ( 1999 r.); Intensywny Kurs J. Niemieckiego ( Uniwersytet Wrocławski-2000 r.); Kurs „ Ocenianie w Nowej Szkole” ( 2001 r.); Kurs „ Tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Mierzenia Jakości Placówki Oświatowej ( 2001 r.); Kurs „ Prawo Oświatowe” ( 2001 r.); Kurs Szkolenie w ramach programu „Ocenianie w Nowej Szkole”- Grupa „600” ( 2001 r.); Kurs komputerowy: „ Wdrażanie TI oraz sposoby jej wykorzystania w usprawnianiu zarządzania szkołą”( 2002 r.).
 
Bogusława Młodzikowska posiada I (1987 r.) i II stopień Specjalizacji Zawodowej ( 1999 r.) i Certyfikat Menedżerski ( 2001 r.). Jest nauczycielem dyplomowanym (2001 r.), egzaminatorem maturalnym z biologii ( 2001 r.), ekspertem komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy ( 2001 r.). Ponadto
Bogusława Młodzikowska uczestniczyła w programach edukacyjnych z zakresu zarządzania oświatą ( Vendam-Holandia 1995 r., Speyer-Niemcy 1995 r., Belgia, Luksemburg 1996 r., Stade, Luneburg-Niemcy 1997 r., Nothingham –W.Brytania 2000 r. 2008r., Bruksela 2005 r).
 
Prowadziła też wykłady i warsztaty w ramach programów „ Nowa Szkoła”, „Gimnazjum 2000”, „ Ocenianie w Nowej szkole”, dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, publikowała artykuły na temat metodyki nauczania biologii, zarządzania oświatą ..w czasopismach: Dyrektor Szkoły, Edukacja i Media, Otwarta szkoła.
 
Od 1994 roku Bogusława Młodzikowska jest radną Rady Miasta Gniezna. Przez dwie kadencje do roku 2002 była Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu i członkinią Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, członkinią Rady ds. .Rodziny przy Prezydencie Miasta Gniezna. W trzeciej kadencji (od 2001 r.) jest wiceprzewodniczącą Rady Miasta Gniezna.

wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem