Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Ireneusz Król - naukowiec, innowator

Ireneusz Król urodził się 13 sierpnia 1944 r. w Pinnowie k/Rzepina, jest absolwentemWydziału Leśnego dawnej Wyższej Szkoły Rolniczej dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po studniach leśnych ukończył asystenckie studia przygotowawcze i podyplomowe studium pedagogiczne. Ireneusz Król jest doktorem nauk leśnych. Po podjęciu pracy zawodowej w sferze gospodarczej ukończył wiele szkoleń i kursów menedżerskich z zakresu organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym prestiżowe Studium Harvard Strategie Leadership Academy.

W okresie studiów i tuż po ich ukończeniu aktywny działacz organizacji studenckich ZSP i ZMW a później również Ludowych Zespołów Sportowych. Przewodniczący Okręgowej Rady Studenckiej ZMW, później wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZMW w Poznaniu i członek Zarządu Głównego tej organizacji. Wieloletni Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS i członek Rady Głównej ZSL.

Po ukończeniu studiów wyższych - nauczyciel akademicki naWydziale Leśnym AkademiiRolniczej w Poznaniu. Autor kilkunastu publikacji z zakresu nauk leśnych, w tym szczególnie dotyczących przyrodniczych podstaw leśnictwa. Współautor wielu opracowań wdrożonych do praktyki. Laureat Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia naukowe zawarte w rozprawie doktorskiej. Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

W latach 1982- 1990 Kurator Oświaty i Wychowania w Poznaniu. Aktywny propagator i realizator idei nowatorstwa i postępu pedagogicznego. Współautor wielu nowych i wartościowych rozwiązań wdrożonych do praktyki oświatowej. Współorganizator efektywnych działań służących upowszechnianiu kultury i sztuki w środowisku młodzieży szkolnej. Uzyskał drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. W tym czasie również członek Kolegium Wojewody Poznańskiego i członek Kolegium Ministra Edukacji Narodowej. Autor kilkunastu książek i publikacji dotyczących organizacji i zarządzania oświatą. Współorganizator i redaktor czasopisma „News -Nowości Oświaty". Członek Kolegium Redakcyjnego „Z doświadczeń nauczycieli poznańskich" i „Kroniki Wielkopolskiej". Za autorski i organizacyjny wkład w działalność wydawniczą uhonorowany medalem im. Karola Marcinkowskiego. Pracę Kuratora Oświaty i Wychowania łączy z pracą dydaktyczną w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli.

Za osiągnięcia w dziedzinie organizacji i zarządzania oświatą oraz w pracy dydaktycznej uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Po okresie aktywności oświatowej podejmuje pracę zawodową w sferze działalności gospodarczej. W 1991r. zostaje członkiem kierownictwa sieci hurtowni typu „Cash and Carry" - dzisiejszy Eurocash. W 1994r. powołany zostaje na stanowisko Prezesa Zarządu spółki organizującej i zarządzającej pierwszą w Polsce siecią sklepów dyskontowych Biedronka. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje następnie w opracowaniu koncepcji i założeń biznesowych nowoczesnej sieci sklepów typu convenience. Od wielu lat pełni funkcję Dyrektora i Prokurenta sieci handlowej Żabka. Za działalność zawodową i społeczną wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi. w tym m.in.: Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”. W roku 2013 Ireneusz Król został wyróżniony Godnością Lidera Pracy Organicznej, nadaną mu przez Kapitułę Honorowego Hipolita przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem