Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Lucyna Woch - nauczycielka, menedżerka oświaty

Lucyna Woch, urodzona w Pstrągowej w woj. rzeszowski! od 1979 r. związana z Poznaniem. Nauczyciel matematyki, od 1994 dyrektor Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznań które jest spadkobiercą i kontynuatorem chlubnej, ponad 700 - letnią tradycji istniejącej w Poznaniu od 1303 r. szkoły „ad sanctam Mariam Magdalenam"- szkoły takich absolwentów jak Hipolit Cegielski, Ks. Marcinkowski, Karol Libelt, Bolesław Krysiewicz, Jan Kasprowicz, Wojciech Trąmpczyński, Augustyn Szamarzewski, Cyryl Ratajski, Henryk Zyga czy Wiktor Dega. Lucyna Woch ukończyła studia na Wydziale Matematyki i Fizyki w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, uzyskując w 1978 r. tytuł magistra matematyki. Jest także absolwentką Studium Podyplomowego Nowoczesnych Technologii Kształcenia UAM w Poznaniu oraz absolwentką Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego „Przygotowywanie kadr do kształcenia na odległość". Tu nabyte kompetencje wykorzystała do wprowadzenia, jako lider wśród szkół, nowych technik informacyjnych we wszystkich obszarach szkoły oraz założenia platformy edukacyjnej „Marlu".

W czasie wielu lat kierowania LO św. MM dyr. Lucyna Woch wprowadziła wiele innowacji, zaczynając od utworzenia w 1997 ciągu klas bilingwalnych z wykładowym językiem angielskim. W realizacji innowacji pedagogicznych, od wielu lat ściśle współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu – zwłaszcza z Wydziałami Biologii, Matematyki, Fizyki, Geografii, Instytutem Filologii Klasycznej oraz Wydziałem Studiów Edukacyjnych. W ramach tej ostatniej współpracy szkoła uczestniczyła w dwóch wielkich projektach:_”E-Szkoła Wielkopolska” oraz Kolegium Śniadeckich.

Lucyna Woch posiada liczne nagrody i wyróżnienia. Została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem za zasługi w pracy penitencjarnej przez Ministra Sprawiedliwości, dwukrotnie Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, wielokrotnie Nagrodami Prezydenta Miasta Poznania. W 2009 r. dyr. Lucyna Woch została wyróżniona przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit", a w roku 2013 Kapituła Honorowego Hipolita przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego wyróżniła Lucynę Woch Godnością Lidera Pracy Organicznej.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem