Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Jarosław Lazurko - menedżer, wizjoner przemysłu...

Jarosław Lazurko urodził się w 1957 roku w Warszawie ale z satysfakcją podkreśla swoje poznańskie korzenie ze strony matki, rodowitej poznanianki. Od wczesnej młodości interesował się zagadnieniami złożonej sztuki zarządzania, do której przygotowywał go już jego ojciec, oficer Wojska Polskiego i wieloletni dyrektor przedsiębiorstw resortu Obrony. Technikum o profilu elektroniczno- mechanicznym, studia wyższe zakończone z tytułem mgr inż. organizacji i zarządzania przemysłem a także jedne z pierwszych w Polsce dwuletnie studia MBA prowadzone przez Międzynarodową Szkołę Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, dały dobre podstawy do realizacji późniejszych zawodowych planów. W wieku 34 lat wygrał konkurs i objął stanowisko dyrektora naczelnego Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” producenta aparatury wtryskowej do silników diesla. W wyniku transformacji polskiej gospodarki Przedsiębiorstwo utraciło ok. 60% rynków zbytu, co przy zatrudnieniu ponad 2600 pracowników groziło upadłością.

Jarosław Lazurko przeprowadził złożony proces restrukturyzacji i dostosowania firmy do funkcjonowania w nowych warunkach, wprowadzając jednocześnie mało znane wówczas w Polsce metody zarządzania oparte na japońskiej filozofii zarządzania przez jakość. Jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadził system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001. W tym czasie był też aktywnym członkiem Polskiego Centrum Produktywności, w którym w latach 1995-1998 pełnił funkcję przewodniczącego Okręgu Warszawskiego. Na zaproszenie Rządu Japonii wziął udział w 6 tygodniowym szkoleniu w Tokio i Osace pn. Business Management for Poland. Kierując przedsiębiorstwem nieprzerwanie przez ponad 16 lat był równolegle aktywnym członkiem amerykańskiego Stowarzyszenia Specjalistów Diesla. Zainspirowany nowoczesnym podejściem do działalności serwisowej popularyzowanym przez to Stowarzyszenie był inicjatorem utworzenia w 1997 r. techniczno-handlowej spółki pn. Diesel Centrum Polska, która odgrywa obecnie kluczową rolę na rynku aparatury wtryskowej w Polsce.
 
W roku 2009 Jarosław Lazurko został powołany na stanowisko prezesa zarządu H. Cegielski-Poznań S.A. i podjął się zadania przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji Grupy Kapitałowej HCP po strukturalnych zmianach, jakie zaszły w europejskim przemyśle stoczniowym. Wdrożył strategię mającą na celu wykreowanie nowej oferty Spółki, w miejsce produkowanych przez poprzednie 50 lat silników okrętowych. W wyniku intensywnych poszukiwań perspektywicznych związków biznesowych i innowacyjnych technologii, HCP rozpoczęła budowanie swojej pozycji w segmencie energetyki odnawialnej i ekologii. Obecnie Spółka oferuje spalarnie odpadów komunalnych, instalacje zgazowania biomasy, biogazownie rolnicze i systemy kogeneracyjne na silnikach spalinowych. Jednocześnie całkowicie rozliczony został okres współpracy z przemysłem stoczniowym, co otworzyło możliwość skierowania potencjału HCP w nowe obszary działalności i budowanie nowych kompetencji. Dzięki biznesowemu i przemysłowemu doświadczeniu Jarosława Lazurko, a także jego osobistemu zaangażowaniu, udało się zachować ciągłość znanej i cenionej nie tylko w Polsce marki HCP i jej bardzo dobre postrzeganie na rynku.
 
Od 1991 roku Jarosław Lazurko jest członkiem Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego. Był m.in. przez wiele lat przewodniczącym Rady Nadzorczej PHZ PEZETEL a także członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
 
Jarosław Lazurko został odznaczony srebrnym medalem Labor Omnia Vinci, Brązową Odznaką Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, honorowo Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym „Zwycięzcom”, odznakami za zasługi i za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Odznaką zasłużony Dla Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie, Dyplomem Lider Produktywności. Jarosław Lazurko jest także Laureatem godności Lider Pracy Organicznej 2013.

wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem