Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Magdalena K. Wyrwicka – naukowiec i praktyk…

Dr hab. inż. Magdalena K. Wyrwicka, pracuje w Politechnice Poznańskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego i pełni od października 2014 roku funkcję dziekana na Wydziale Inżynierii Zarządzania. W Politechnice Poznańskiej uczyła zarządzania produkcją, podstaw logistyki, zarządzania kadrami, kształtowania stanowisk i badania pracy, metod organizacji i zarządzania, a także zarządzania projektami. Jest licencjonowanym nauczycielem niemieckiej REFA Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganization und Unternehmensentwicklung w zakresie podstawowym oraz planowania i sterowania produkcją.

Problematyka organizowania rozwoju przedsiębiorstwa była już pod koniec XX wieku, i pozostaje nadal, szczególnym obiektem jej zainteresowań naukowych. Pracę zawodową zaczynała w przemyśle, jako technolog, także programista obrabiarek sterowanych numerycznie. Później związała się z ówczesnym Instytutem Organizacji i Zarządzania na Politechnice Poznańskiej.

Jako doktor nauk technicznych (praca dotyczyła stopniowego, elastycznego wdrażania automatyzacji produkcji), dr hab. inż. Magdalena K. Wyrwicka zgłębiała tajniki zarządzania kadrami oraz zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Wirtschaftsuniversität we Wiedniu (Stypendium Rządu Austrii). Te studia i bliskie więzi z praktyką gospodarczą stworzyły podwaliny dalszej pracy naukowej w dziedzinie nauk ekonomicznych, dotyczącej sfery zarządzania, na temat przesłanek organizacyjnych rozwoju przedsiębiorstwa i jego funkcjonowania w sieciach gospodarczych. Współpracowała w roli eksperta m.in. z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Krajową Izbą Gospodarczą i Urzędem Miasta Poznania.

Od października 2009 do końca 2011 roku kierowała w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanym przez Politechnikę Poznańską projektem „Foresight „Sieci gospodarcze wielkopolski” – scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę”, wyróżnionym Business Innovation Award na Forum Innowacji w Rzeszowie w 2010 roku. Aktualnie włącza się w projekty związane z akceleracją wiedzy technicznej i doskonaleniem kompetencji przyszłych inżynierów, a także w propagowanie badań dotyczących przyszłości typu foresight.

Dr hab. inż. Magdalena K. Wyrwicka jest autorką i współautorką ponad 190 publikacji, w tym 18 książek. Wypromowała trzech doktorów. Jej osoba była opisywana m.in. w czasopiśmie Polish Market.
 


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem