Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Andrzej Gulczyński – naukowiec i wykładowca

Andrzej Gulczyński, zatrudniony jest na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego.  Na tym wydziale uzyskał doktorat i habilitację, obecnie jest kierownikiem studiów na kierunku Prawo Europejskie, którego program opracowano po jego kierunkiem. W swych badaniach specjalizuje się m.in. w zagadnieniach ewolucji instytucji prawnych, kultury prawnej, wizualizacji prawa, a także problemach prawa i polityki turystycznej.

Andrzej Gulczyński jest autorem ponad 100 publikacji ogłoszonych w kraju i za granicą,  w tym książek Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej (1919-1922), Z życia i publicznej działalności biskupa Stanisława Adamskiego,  Nazwisko dziecka. Ewolucja ukazywania relacji rodzinnoprawnych. Pod jego redakcją ukazały się książki Wielkopolanie XX wieku (2000), Leben nach dem Tod. Rechtliche Probleme im Dualismus: Mensch – Rechtssubjekt (2010) oraz Rechtsikonographie geistlicher und weltlicher Macht (2012). Jest również redaktorem serii „Magistri Nostri. Profesorowie Wydziału Prawa Poznańskiego Uniwersytetu” oraz „Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały”.

Wyniki swych badań Andrzej Gulczyński prezentował m.in. podczas wykładów w Austrii, Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Słowacji, Słowenii, we Włoszech i na Łotwie. Wielokrotnie wygłaszał wykłady popularnonaukowe w tym w czasie organizowanych przez UAM  „Festiwalu Nauki i Sztuki” oraz „Nocy Naukowców”. Jest też merytorycznym koordynatorem odbywających się od 2012 roku „Uniwersyteckich wykładów na Zamku”.

Zorganizował w Poznaniu dwie konferencje międzynarodowe „Życie po śmierci. Prawne problemy dualizmu: osoba ludzka – podmiot prawa” oraz „Wizualne problemy relacji władzy świeckiej i duchownej”, w których wzięli udział – można powiedzieć – badacze z wielu krajów, od Hiszpanii po Japonię i od Republiki Południowej Afryki po Danię. Kierował także przygotowaniami ogólnopolskiej konferencji „Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska wspólnota”.

Uczestniczył w międzynarodowych programach badawczych, był stypendystą m.in. DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) i ÖAD (Österreichischer Akademischer Austauschdienst), jest członkiem zespołów redakcyjnych „Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs“ i „Czasopismo Prawno-Historyczne”.

Andrzej Gulczyński od 2014 roku jest prezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poszukując nowych form działania Towarzystwo to rozpoczęło nowy cykl pod nazwą „Wielkopolskie miasta i powiaty”, którego celem jest prezentacja kolejnych miejscowości oraz badań im poświęconych, a także umacnianie więzi regionalnych.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem