Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Jolanta Goszczyńska – opiekunka zabytków …

Jolanta Goszczyńska to rodowita poznanianka, absolwentka klasy humanistycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Modrzejewskiej  w Poznaniu. W 1989 r. ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i rozpoczęła pracę w Biurze Dokumentacji Zabytków w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Od 1991 r. pracowała w Państwowej.  Przez cały czas swojej pracy zawodowej związana z ochroną zabytków. W roku 2005 ukończyła studia podyplomowe  w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych na kierunku  „Ochrona prawna dóbr kultury” . Od 2003r. była zastępcą Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków, a w maju 2014r. powołana została na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków.

Już w czasie studiów wykonywała pierwsze opracowania ewidencyjne zabytków na terenie obecnego województwa zachodniopomorskiego, a następnie na terenie woj. wielkopolskiego. Zainteresowania architekturą  początku XX w.  zaowocowały pierwszą niewielką publikacją pt. „Kamienice Poznania początku XX w.” wydaną staraniem Fundacji „Pomoc Młodym” .  W 1993r. rozpoczęła współpracę z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w zakresie dokumentowania zabytków   oraz  przy opracowaniu pierwszego tomu  serii wydawniczej „Majątki Wielkopolskie” poświęconego zabytkom architektury rezydencjonalnej i folwarcznej na terenie powiatu gostyńskiego. W następnych latach opracowała kolejne tom  poświęcony zabytkom powiatu kościańskiego oraz miasta Poznania. Za książkę „Majątki wielkopolskie.Tom VIII: Miasto Poznań” uzyskała  nagrodę Biblioteki Raczyńskich im. Józefa Łukaszewicza „Posnaniana 2004”.

Jest również współautorką opracowań poświęconych  kościołom drewnianym w Wielkopolsce oraz ratuszom w Wielkopolsce wydanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczna. Autorka artykułów poświęconym zabytkom i problemom konserwatorskim  publikowanych w Kronice Miasta Poznania, Kronice Wielkopolskiej, Kurierze Konserwatorskim, Wielkopolskim Biuletynie Konserwatorskim. Zajmowała się również urbanistyką miast wielkopolskich oraz problematyką dotyczącą  planowania przestrzennego.

Będąc Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków podjęła dodatkowe działania mające na celu popularyzację zabytków województwa wielkopolskiego. Z jej inicjatywy został zorganizowany pierwszy konkurs plastyczny dla dzieci szkól podstawowych „Mój ulubiony zabytek”, a także pierwszą sesją popularno-naukową pokazującą prace konserwatorskie i badania naukowe dot. wybranych zabytków naszego województwa. Kolejna sesja poświęcona badaniom archeologicznym w wielkopolskich miastach odbyła się w styczniu br.

Aktywnie współpracuje z samorządami województwa wielkopolskiego na rzecz ochrony zabytków ,a w swojej pracy stara się promować dobre przykłady prac konserwatorskich.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem