Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Prof. Roman Budzinowski – naukowiec, prawnik…

Prof. dr hab. Roman Budzinowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM ukończył z wyróżnieniem w 1972 r. Od 1 grudnia 1972 r. podjął pracę jako asystent w Katedrze Prawa Rolnego. W latach 1973-1975 odbywał aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W 1981 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. W 1993 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Rolnego, a od 1999 r. sprawuje funkcję kierownika tej Katedry. We wrześniu 2009 r. na podstawie książki „Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych” (Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2008) oraz oceny dorobku naukowego otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 180 pozycji, w tym 3 monografie. Redaktor i współautor wielu prac zbiorowych, autor około 70 studiów i artykułów, współautor podręcznika „Prawo rolne” (red. A. Stelmachowski, Warszawa 2003 i kolejne wydania oraz „Prawo rolne” ( red. P. Czechowski), Warszawa 2010 i kolejne wydania). Publikuje także za granicą (we Włoszech, w Niemczech i we Francji. Głównym przedmiotem badań naukowych Profesora są problemy teorii prawa rolnego, w tym problemy rozwoju tej gałęzi prawa. Zajmuje się również problematyką stosowania prawa w praktyce (zwłaszcza notarialnej) oraz zagadnieniami administracji rolnictwa.

Prof. Budzinowski był redaktorem naukowym pięciu tomów “Prawa i Administracji” wydanych w latach 2002-2006 przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile. W 2007 r. doprowadził do utworzenia nowego ogólnopolskiego czasopisma z zakresu prawa rolnego (półrocznika) zatytułowanego „Przegląd Prawa Rolnego”, wydawanego przez UAM, którego został redaktorem naczelnym. Ukazało się, jak dotychczas, 15 kolejnych numerów (czasopismo punktowane).

Od września 2012 r. prof. dr hab. Roman Budzinowski pełni funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM. Prof. dr hab. Roman Budzinowski odbył liczne staże zagraniczne, m.in.w Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato we Florencji, występował też z wykładami dla studentów w Perugii, Sienie, Pizie i w Udine.

Prof. dr hab. Roman Budzinowski jest członkiem-założycielem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów (od 2003 r. członkiem Zarządu, a od maja 2014 r. – przewodniczącym) oraz członkiem Unione Mondiale degli Agraristi Universitari. Na XXVIII Kongresie Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego (Comitè Européen de Droit Rural), który odbył się w Poczdamie we wrześniu 2015 r., został wybrany na wiceprezydenta tej organizacji. W latach 2011/2012 był członkiem zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Prof. dr hab. Roman Budzinowski wypromował pięciu doktorów, był też recenzentem w trzech przewodach doktorskich i w jednym postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk prawnych. Prowadzi wykłady z zakresu prawa rolnego, polityki rolnej i prawa rolnego Unii Europejskiej oraz z administracji rolnictwa, a także seminaria z zakresu prawa cywilnego i prawa rolnego.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem