Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Izabela Grzybowska – menedżerka…

 Izabela Grzybowska urodziła się 29 stycznia 1970 roku w Kole. Tu ukończyła w roku 1988 Liceum Ekonomiczne w specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. W latach 1988 – 1993 odbyła wyższe studia magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Swoje zainteresowania w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia rozwijała na studiach podyplomowych. W roku 2009 ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, a w 2013 roku Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie Zarządzania Podmiotami Leczniczymi. Bardzo przydatnym w późniejszej karierze zawodowej Izabeli Grzybowskiej był także odbyty w latach 2008-2009 kurs na Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, w zakresie ekonomiki i zarządzania samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej.

Izabela Grzybowska swoją karierę zawodową rozpoczynała skromnie, najpierw, jako wykładowca przedmiotów ekonomicznych. W latach 1996 – 2005 pracowała, jako samodzielna księgowa w Aral Polska Sp. z o.o., a następnie główna księgowa w Związku Gmin Wiejskich RP, nabywając umiejętności samodzielnej, dobrze zorganizowanej pracy, a także praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu firm na rynku. Zdobyte doświadczenie i umiejętności zawodowe zaowocowały powierzeniem Izabeli Grzybowskiej, w roku 2005 stanowiska dyrektora ds. ekonomicznych w NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego”, Sp. z o.o.

Doceniając jej zdolności analityczne i koncepcyjne oraz organizacyjne, związane z zarządzaniem dużą firmą, w roku 2005 została powierzona jej funkcja Prezesa Zarządu tej Spółki. W czasie pełnienia funkcji Prezesa podjęła wyzwanie wybudowania w tym podmiocie medycznym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, które ukończyła z sukcesem w grudniu 2008 roku. Pomimo prowadzenia kosztownego procesu inwestycyjnego równocześnie potrafiła oddłużyć Szpital i doprowadzić do sytuacji jego zyskowności.

Od tej pory zawodowe zainteresowania Izabeli Grzybowskiej koncentrują się głównie na sprawach efektywnego zarządzania oraz funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej.

Izabela Grzybowska wykazała, że jest managerem nieprzeciętnym, który wykorzystując specyficzne cechy swojej osobowości, trafnie reaguje na określone warunki otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego oraz potrafi umiejętnie wykorzystać nadarzające się szanse i okazje dla dobra kierowanej jednostki. Dzięki takim kompetencjom na początku roku 2015 postawiono Izabeli Grzybowskiej nowe wyzwanie. Została prezesem spółki „Szpitale Wielkopolskie”, której głównym celem jest wybudowanie szpitala pediatrycznego pod nazwą Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka. Ta misja w pewnym zakresie jest też spójna z charytatywną działalnością Izabeli Grzybowskiej za którą w 2015 roku otrzymała medal XXX – lecia restytucji orderu św. Stanisława BM.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem