Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Lech Drożdżyński - działacz państwowy…

 Drożdżyński Lech - urodził się w Rakowie w 1948 roku.. W szkole podstawowej i średniej uprawiał z zamiłowaniem sport, co przesądziło o kierunku jego zainteresowań. Ukończył Studium Nauczycielskie w Koszalinie o kierunku: wychowanie fizyczne i biologia. Była to kontynuacja zainteresowań przyrodą i sportem. Studia odbył na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na Wydziale Tre­nersko - Nauczycielskim, po ukończeniu których w 1978 roku otrzymał tytuł mgr wychowania fizycznego. Pracę zawodową podjął w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Poznaniu. Na tym stanowisku pracował w latach 1968-1979. W latach 1979-1981 został powołany na stanowisko wizytatora metodyka wychowania fizycznego i spor­tu.

W 1993 roku Lech Drożdżyński wygrał konkurs ogłoszony przez Wojewodę Poznańskiego i stanął na czele Wy­działu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Z dniem 1 X 1996 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w War­szawie. Niezależnie od pracy zawodowej w latach 1971-93 był trenerem koszykówki w Kole­jowym Klubie Sportowym „Lech”. Jako dyrektor WKFiT wykazywał zainteresowanie tury­styką społeczną reprezentowaną przez PTTK, PTSM i TKKF.

W 1993 roku Lech Drożdżyński brał udział w organi­zacji i przebiegu XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PTTK, który odbył się w Poznaniu w dniach 26-28.02.1993 r. W 1997 roku wszedł w skład Zarządu Oddziału Poznańskiego PTTK i został wybrany na funkcję wiceprezesa. Na XV Walnym Zjeździe Delegatów PTTK został wybrany w skład Za­rządu Głównego PTTK i powierzono Mu funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Warszawie (2001 - 2005) Na kolejnym XVI Zjeździe Delegatów PTTK został wybrany prezesem ZG PTTK (2005 - 2009).

Lech Drożdżyński był także prezesem Wiel­kopolskiego Związku Jeździeckiego i Stowarzyszenia Sportowego „Hipodrom Wola” w Po­znaniu, członkiem Zarządu i przewodniczącym komisji Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Był wicedyrektorem Departamentu Edukacji i Nauki w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

Lech Drożdżyński żywo interesował się rozwojem organizacyjnym PTTK na terenie województwa poznańskiego i Wielkopolski. W ramach współpracy współdziałał przy powstawaniu koncepcji upowszechniania krajo­znawstwa i turystyki wśród dzieci i młodzieży. Był zwolennikiem wymiany grup nauczyciel­skich i młodzieży miedzy województwami, a także współpracy z wyższymi uczelniami w przedmiocie turystyki i krajoznawstwa. Intensywnie współdziałał w rozwoju parkingów le­śnych, miejsc biwakowych, tras rowerowych. Posiada niezaprzeczalne zasługi w upowszech­nianiu kultury fizycznej i sportu w województwie wielkopolskim.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem