Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Jarosław Łuczak – historyk i muzealnik…

Jarosław Łuczak, magister historii, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 1976 r. pracownik merytoryczny Muzeum Narodowego w Poznaniu; kustosz, kierownik Działu Mundurów i Znaków Wojskowych, od 2012 r. kierownik Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. Jarosław Łuczak, To autor wielu prac o tematyce historyczno-wojskowej, w większości związanych z wystawami i zbiorami muzealnymi, np. Hej bracia Ślązacy… Powstania śląskie w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, Poznań 2001, czy Zrodzone w powstaniu… 90. Rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919, Poznań 2008. Współautor katalogu Order Wojenny Virtuti Militari, Poznań 1993. Autor katalogu Chorągwie weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1999.

Jarosław Łuczak jest współorganizatorem i organizatorem kilkudziesięciu wystaw i pokazów muzealnych, m.in. monumentalnych wystaw w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu: „Bośmy wszyscy dziećmi jednej matki Polski... Wielkopolanie w powstaniach narodowych 1794-1919” (1983 r.), „Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy... Obrona polskiej granicy zachodniej w tysiącleciu państwa polskiego” (1985 r.) i jubileuszowej wystawy Zrodzone w powstaniu… 90. Rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 (2008 r.).

Jarosław Łuczak gromadzi i prezentuje w opracowaniach i na wystawach wszelkiego rodzaju źródła i materiały dotyczące dziejów Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, najstarszego polskiego muzeum historyczno-wojskowego, jedynej istniejącej do dnia dzisiejszego instytucji wchodzącej w skład Wojsk Wielkopolskich, powołanej rozkazem gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego w dn. 9 maja 1919 r., otwartej uroczyście przez Józefa Piłsudskiego 27 października 1919 r., zniszczonej w latach II wojny światowej, odtworzonej po 1956 r. w strukturach organizacyjnych Muzeum Narodowego w Poznaniu. Dzieje muzeum przypominał na wystawach i w wystąpieniach na Seminariach Muzealnictwa Wojskowego organizowanych przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Doprowadził do wydania zestawów pocztówek z fotografiami prezentującymi ekspozycje: przedwojenną, w budynku przy ul. Artyleryjskiej (dzisiaj Powstańców Wielkopolskich), i w nowej siedzibie, pośrodku Starego Rynku w Poznaniu.

Zajmuje się przede wszystkim znakami wojskowymi, przypominając ich dzieje, symbolikę i znaczenie przez organizowanie wystaw, dotyczących m.in. Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego i Odznace Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich. Jego specjalnością jest też weksylologia. Efekty swych badań publikował w swych opracowaniach. Prezentował je na Międzynarodowej Konferencji Weksylologicznej In Hoc Signo Vinces zorganizowanej przez Muzeum Wojska Polskiego i Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego w 2014 r.

W zakresie szczególnych zainteresowań znajduje się także tematyka związana z organizacjami kombatanckimi byłych uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Jarosław Łuczak w latach 2005-2012 prowadził zajęcia z zakresu „Broń i Barwa” na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest członkiem: Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy (wiceprezes zarządu Oddziału Poznańskiego), Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Oddział w Poznaniu (członek zarządu), Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Oddział Wielkopolski, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

Wyróżniony m.in.: Nagrodą zespołową I stopnia Ministra Kultury i Sztuki w ogólnopolskim Konkursie na najciekawsze muzealne wydarzenie roku 1983, za pełnienie funkcji zastępcy komisarza wystawy „Bośmy wszyscy dziećmi jednej matki Polski... Wielkopolanie w powstaniach narodowych 1794-1919 (1984 r.), Nagrodą zespołową I stopnia Ministra Kultury i Sztuki w ogólnopolskim Konkursie na najciekawsze muzealne wydarzenie roku 1985, za pełnienie funkcji zastępcy komisarza wystawy „Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy... Obrona polskiej granicy zachodniej w tysiącleciu państwa polskiego” (1986 r.), II nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii PUBLIKACJE konkursu na najciekawsze wydarzenie muzealne roku SYBILLA 1999 za opracowanie: Chorągwie weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1999 (2000 r.).

Odznaczony m.in. Srebrną Odznaką „Za opiekę nad zabytkami” Ministerstwa Kultury i Sztuki (1984 r.), Złotą Odznaką Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy (1995 r.), Statuetką „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” (2008 r.), Pamiątkowym Krzyżem Powstańczym (2014 r.), Odznaką „Za zasługi” dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych (2016 r.), Srebrnym Medalem „Omnia Labor Vincit” Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu (2016 r.), Odznaką Honorową Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-19 „Wierni Tradycji” (2016 r.)


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem