Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Elżbieta Leszczyńska - Wielkopolski Kurator Oświaty…

Elżbieta Leszczyńska funkcję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pełni od kwietnia 2016 po raz drugi, poprzednio w latach 1999 -2006 pracowała kolejno na stanowiskach dyrektora wydziału, starszego wizytatora a w okresie 2006-2009 była wicekuratorem i kuratorem oświaty. Urodzona w Warszawie w rodzinie nauczycielskiej edukację odbyła w Poznaniu. Jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej oraz Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Związana zawodowo z UAM, pracując, jako asystentka a następnie wykładowczyni, zajmowała się głównie przygotowaniem studentów do zawodu nauczyciela. W ciągu kilkudziesięcioletniej pracy na uczelni kształciła ponad 10 000 studentów.

Przedmiotem jej zainteresowań była i nadal pozostaje edukacja w jej różnych aspektach. Szczególnie skupiała się na aksjologii wychowania, zagadnieniach etyki zawodowej nauczyciela, statusu zawodu nauczyciela, europejskiego wymiaru edukacji, edukacji obywatelskiej i prawnej, systemach edukacji oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Unii Europejskiej. Swoją wiedzę i kompetencje pogłębiała poprzez staże w Uniwersytecie Exeter w UK, Kantabryjskim Uniwersytecie w Santander (Hiszpania), Seminarium Nauczycielskim w Kopenhadze, Uniwersytecie w Rennes.

Elzbieta Leszczyński odbył liczne wizyty studyjne w szkołach, uczelniach, ośrodkach doskonalenia nauczycieli, w samorządach i ministerstwach edukacji w wielu krajach europejskich – Anglii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Irlandii, Norwegii, Portugalii. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach krajowych i zagranicznych poświęconych różnorodnym problemom edukacji w krajach europejskich.

Od 2011 roku pracowała jako ekspertka w tematycznych grupach roboczych Komisji Europejskiej rozwiązując problemy: przedwczesnego opuszczania edukacji przez dzieci i młodzież w UE, wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, a obecnie bierze udział w Grupie Roboczej „Szkoły”.

Jest autorką wielu publikacji w czasopismach edukacyjnych i pracach zwartych. Równocześnie jest zaangażowana w sprawy społeczne i obywatelskie, jako członek stowarzyszeń i NSZZ „Solidarność”, zarówno na poziomie krajowym jak i Europy. Obecnie pracując na stanowisku Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nadzoruje jakość nauczania, wychowania i opieki w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach województwa wielkopolskiego.

Za niezwykle istotne kwestie dla rozwoju dziecka uważa wychowanie zgodne z wartościami w środowisku rodzinnym, przekaz tych wartości w procesie wychowania i nauczania w szkole, poważne i godne traktowanie każdego dziecka, pozostawianie mu swobody wyboru i działania w ramach określonych norm i oczekiwań.


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem