Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Maciej Sytek – Wolontariusz Roku – samorządowiec...

Maciej Sytek - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Dyrektor Departamentu Zdrowia, zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów, menadżer i trener biznesu. Przez w iele lat prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie zadań dorad-czych i kadrowych.  Samorząd terytorialny od zawsze był jego obiektem zainteresowań. Od 2011 Maciej Sytek pracował w Wydziale Informacji i Promocji Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim, najpierw jako kierownik, potem jako naczelnik. Maciej Sytek brał udział w pracach związanych z tworzeniem Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W 2015 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Wdrażania Programu Re-gionalnego. Koordynował i monitorował inwestycję za płaszczyźnie wzmocnienia konkuren-cyjności przedsiębiorstw w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia, transportowej, edukacyjnej. Od 2016 roku piastował stanowisko dyrektora Departamentu Zdrowia. Był odpowiedzialny za kierowanie pracą oraz kształtowaniem ogólnej polityki działania Departamentu.  Jako Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialny jest za pracę Departamentu Zdrowia, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego oraz Departamentu Gospodarki.

Oprócz bogatego doświadczenia zawodowego, ma na swoim koncie wiele sukcesów społecz-nych. Między innymi jest inicjatorem akcji ,,Świąteczna paczka od sąsiada’’ w gminie Pobiedziska. Co roku przed świętami Bożego Narodzenia zbierana jest żywność dla osób samotnych lub będących w trudnej sytuacji materialnej. W 2009 roku Maciej Sytek został uhonorowany tytułem Wolontariusz Roku przez Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego.
 


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem