Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Anna Kurzyńska-Kokorniak – naukowiec…

Prof. ICHB PAN dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak, kierowniczka Zakładu Biochemii Rybonukleoprotein w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk jest absolwentką Wydziału Biologii (kierunku biologia molekularna) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1999 rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Chemii Bioorganicznej (ICHB) PAN w Poznaniu. Stopień doktora nauk chemicznych w zakresie biochemii uzyskała z wyróżnieniem w roku 2004 na podstawie rozprawy „Badania roli odwrotnej transkryptazy w generowaniu zmienności genetycznej wirusa HIV”; promotorem pracy był prof. dr hab. Marek Figlerowicz.

W roku 2005 wyjechała na dwuletni staż podoktorski do Stanów Zjednoczonych, do laboratorium prof. Thomasa Eickbush’a na Uniwersytecie w Rochester, gdzie zgłębiała problem procesu retrotranspozycji ruchomych elementów genetycznych. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych i dyscyplinie biologia uzyskała w roku 2017, a osiągnięcie naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, zatytułowane ,,Rybonukleazy typu Dicer oraz czynniki zaangażowane w regulację ich aktywności ze szczególnym uwzględnieniem krótkich RNA”, zostało wysoko ocenione, co w przyjętej praktyce oznacza uzyskanie przez autora wyróżnienia dla jego pracy. W roku 2018 pani Anna Kurzyńska-Kokorniak została profesorem nadzwyczajnym ICHB PAN i powierzone jej zostało kierowanie Zakładem Biochemii Rybonukleoprotein.

Badania prowadzone przez panią Annę wpisują się w aktualny nurt biologii molekularnej dotyczący wyjaśnienia mechanizmów regulatorowych biorących udział w przekazywaniu informacji genetycznej z udziałem krótkich RNA. Głównym obiektem jej badań są białka uczestniczące w procesie powstawania krótkich regulatorowych RNA, przede wszystkim rybonukleazy typu Dicer. Rybonukleazy Dicer są białkami wielodomenowymi, innymi słowy składają się one z wielu cegiełek (domen), z których każda może pełnić inną, często niezależną od reszty, funkcję. Wnikliwe badania dotyczące jednej z takich cegiełek, nazwanej DUF283 (ang. domain of unknown function) - domeną o nieznanej funkcji, doprowadziły do odkrycia nieopisanej dotychczas aktywności białka Dicer. Odkrycie to wpisuje się w jedno z najważniejszych osiągnięć ICHB PAN na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Efektem prowadzonych badań, oprócz licznych publikacji naukowych w anglojęzycznych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, są także rozwiązania praktyczne, opisane w patentach i zgłoszeniach patentowych. Rozwiązania te otwierają drogę do opracowania nowych, specyficznych metod terapeutycznych mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu schorzeń wywołanych zmianą prawidłowego poziomu ekspresji krótkich regulatorowych RNA, czy też chorób powiązanych z występowaniem zmutowanych form Dicer, np. w leczeniu tzw. syndromu DICER1 (zespołu chorób nowotworowych powiązanych z określonymi mutacjami w ludzkim genie DICER1). Wyniki swoich badań prezentowała na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, posiada bogate doświadczenie w kierowaniu krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi, jest również współorganizatorką licznych konferencji o zasięgu międzynarodowym. Pełni także funkcję doradcy firm biotechnologicznych.
 


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem