Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Andrzej Stelmach - naukowiec, politolog...

Prof. UAM, dr hab. Andrzej Stelmach urodził się 30 czerwca 1955 r. w Sztumie. W latach 1962-1970 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Szczecinku, a następnie w Bydgoszczy. Po jej ukończeniu kontynuował naukę w Technikum Elektronicznym w Koszalinie. Uzyskał tytuł zawodowy technika elektronika ze specjalnością radio i telewizja. W 1975 roku otrzymał świadectwo dojrzałości i jako najlepszy absolwent uzyskałem wstęp bez egzaminu na wyższą uczelnię. Andrzej Stelmach rozpoczął studia w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku politologia. W trakcie studiów aktywnie działał w organizacji studenckiej. W 1979 roku został laureatem konkursu na najlepszego studenta w Poznaniu „Primus Inter Pares”. Otrzymał Złotą odznakę im. Mikołaja Kopernika.

Andrzej Stelmach studia ukończył przed terminem w 1979 roku uzyskując tytuł magistra nauk politycznych ze specjalnością dziennikarską. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem i Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Za wzorową naukę i pracę społeczną” Sapere Avde. Od 1 października 1979 r. Andrzej Stelmach jest zatrudniony w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Karierę naukowca rozpoczynał  w Instytucie Nauk Politycznych, następnie, w konsekwencji zmiany nazwy,  w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UAM. W dniu 9 grudnia 1988 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej i po złożeniu wymaganych egzaminów, uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Od lutego 1989 r. dr Andrzej Stelach został zatrudniony na etacie adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

W październiku 2003 roku Rada Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu nadała Andrzejowi Stelmachowi stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na podstawie monografii zatytułowanej: Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji.

Od października 2006 roku dr Andrzej Stelmach był zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UAM. W tym czasie współpracował z Uniwersytetem Szczecińskim, Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie.

W okresie zatrudnienia w UAM pełnił wiele funkcji organizacyjnych. Był opiekunem studenckich praktyk robotniczych, opiekunem rocznika studiów na studiach stacjonarnych i zaocznych. W latach 1990 – 1996 kierował Podyplomowym Studium dla Nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie i Historii Najnowszej. W latach 1996 - 2011 był kierownikiem Niestacjonarnych Jednolitych Studiów Magisterskich na kierunku politologia. Obecnie jest dziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz członkiem Senatu UAM.

Profesor Andrzej Stelmach jest wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej PTNP. Jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Sekcji Systemów Politycznych. W pracy naukowej zajmuje się systemami politycznymi i partyjnymi oraz procesami integracyjnymi w Europie, a także decydowaniem politycznym. Prowadzi badania w zakresie teorii i funkcjonowania systemów wyborczych. Szczególnie jego zainteresowania koncentrują się na ewolucji systemu wyborczego w Polsce, oraz w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie.

Przez cały okres zatrudnienia prowadzi różnorodną działalność dydaktyczną, tj. wykłady i ćwiczenia na studiach magisterskich, uzupełniających, licencjackich i podyplomowych. Od 1993 roku prowadzi też seminaria magisterskie i licencjackie. Wypromował kilkuset magistrów i licencjatów. W zakresie kształcenia kadry naukowej wypromował czterech doktorów, był recenzentem w kilkunastu przewodach habilitacyjnych i siedmiu doktorskich.

Profesor Andrzej Stelmach w czasie pracy naukowca otrzymał wiele nagród i wyróżnień. W 2016 roku Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało Profesorowi Srebrny Medal Labor Omnia Vincit.


 


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem