Wydanie nr: 4 (207) LIPIEC 2022
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina KleczewNatalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

"Ludzie naszych czasów" - Sylwetka Miesiąca | Lipiec 2022 roku

Na stronie tej przedstawiamy Państwu, naszym Czytelnikom sylwetki osób, które swoją działalnością i dotychczasowymi osiągnięciami wpisują się na honorową listę współczesnych Europejczyków rozumiejących wyzwania, jakie przed nami wszystkimi stawia dokonująca się transformacja gospodarcza, cywilizacyjna i kulturowa Polski, Europy i świata.

Oto oni:

Beata Mikołajczyk - naukowiec, germanistka...

Prof. dr hab. Beata  Mikołajczyk to od 2016 roku prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uniwersytetu z którym związała całe swoje dorosłe życie. Pochodząca z Koła przyjechała do Poznania, aby studiować germanistykę. Podczas studiów  odkryła, że - mimo iż uwielbia dobrą literaturę - jej prawdziwą pasją jest językoznawstwo. I to właśnie zagadnieniom językoznawstwa germańskiego, pierwotnie gramatyce, a następnie pragmalingwistyce i tekstologii, w szczególności różnym aspektom użycia języka  w przestrzeni publicznej, poświęciła swą szczególną uwagę w dotychczasowej działalności naukowej. Pracowała naukowo w wielu, przede wszystkim niemieckich, uniwersytetach, wielokrotnie odbywała staże zagraniczne, głosiła wykłady gościnne. Była zapraszana do wygłoszenia wykładów i udziału w dyskusjach plenarnych na Światowych Zjazdach Germanistów (np. w Szanghaju w 2015 roku). Swoimi pasjami badawczymi starała się „zarażać“ młodych adeptów nauki, pod jej opieką powstało dotąd osiem rozpraw doktorskich.  Działa także aktywnie w radach naukowych kilku germanistycznych, międzynarodowych czasopism naukowych, a od trzech lat jest (współ)redaktorem naczelnym „CONVIVIUM“ czasopisma naukowego wydawanego przez DAAD (Niemiecką Akademicką Służbę Wymiany).

Profesor Beata Mikołajczyk  jest od wielu lat silnie zaangażowana w procesy zarządzania  głównie kształceniem w polskich uczelnich – początkowo pełniąc funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej UAM opiekowała się procesem dydaktycznym na studiach niestacjonarnych na kierunku filologia germańska. Następnie przez dwie kadencje pracowała na rzecz Wydziału Neofilolofii będąc prodziekanem ds. studiów  stacjonarnych. Jej pieczy podlegał rozwój kierunku filologia z ok. 40 specjalnościami. Od 2012 zaangażowała się w pracę  w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Przez trzy lata dokonywała programowej i instytucjonalnej oceny jakości kształcenia na polskich uczelniach jako członek Zespołu Nauk Humanistycznych PKA. Aktywnie uczesniczyła w pracach Zespołu ds. Postępowań Odwoławczych w PKA. Następnie do sierpnia 2016 r., już jako przewodnicząca Zespołu Nauk Humanistycznych PKA,  była członkiem Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Obecnie jest ekspertką kilku międzynarodowych agencji akredytacyjnych i bierze udział w ewaluacjach  uniwersytetów europejskich.

Aktywnie działa także w krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych, była wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, a od wielu lat zasiada w zarządzie Stowarzyszenia Germanistów Polskich. 
 


wersja do druku


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem